Těsnopisecká zpráva

o 153. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v úterý dne 13. listopadu 1928.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Z předsednictva přikázáno

Výborům dána lhůta

Stanoven pořad jednání příští schůze