Těsnopisecká zpráva

o 152. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v úterý dne 13. listopadu 1928

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Pořad jednání:

1. Druhé čtení zprávy I. výboru kulturního, II. výboru sociálně-politického, III. výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 700) o pomocných školách (třídách) - (tisk 760)

Zpravodaj výboru kulturního sen. Hubka opravuje tiskovou chybu

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Výborové resoluce schváleny

2 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 769) k vládnímu návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1929 (tisk 770)

Návrh na rozdělení debaty ve čtyři skupiny přijat

Návrh na rozdělení řečnické lhůty podle jednotlivých klubů přijat

Řeč generálního zpravodaje sen. Stodoly

Řeč sen. Pánka

Řeč sen. dr Kovalika

Řeč sen. dr Brunara

Řeč sen. dr Hilgenreinera

Sen. dr Brunar volán dodatečně k pořádku

Rozprava přerušena

Sdělení předsednictva:

Mezi schůzí tiskem rozdáno

Dovolená

Stanoven pořad jednání příští schůze

Příloha