Těsnopisecká zpráva

o 151. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v pondělí dne 12. listopad u 1928.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Z předsednictva přikázáno

Výborům dána lhůta

Stanoven pořad jednání příští schůze