Schůze zahájena v 18 hodin 50 minut.

Přítomni:

Místopředsedové: Böhr, dr Brabec, Donát, Klofáč, dr Soukup.

Zapisovatelé: Kalčok, Pastyřík.

88 senátorů podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministr inž. Novák.

Z kanceláře senátní: tajemník senátu dr Šafařovič; jeho zástupci dr Bartoušek, dr Trmal.

Místopředseda dr Brabec (zvoní): Zahajuji schůzi.

Sděluji, že dal jsem dovolenou na tento týden sen. Křepkovi.

Z předsednictva bylo přikázáno:

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

Výborům živnostensko-obchodnímu a ústavně-právnímu:

Tisk 772. Usnesení poslanecké sněmovny k návrhům posl. A. J. Beneše, Pechmana a druhů a posl. Petrovického, dr Samka, Votruby a druhů (tisk 1291, 1296, 1297) zákona o čepování alkoholických nápojů v den před volbami a v den volby (tisk 1681).

Výboru národohospodářskému:

Tisk 773. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1604) zákona o zrušení zemědělsko-technické kanceláře zemědělské rady pro Čechy (tisk 1864).

Místopředseda dr Brabec: Navrhuji, abv bylo uloženo výborům, aby o shora uvedených usneseních poslanecké sněmovny podaly zprávu ve lhůtě 48 hodin.

Kdo s návrhem mým souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh můj se přijímá.

Navrhuji, aby se příští schůze konala zítra v úterý dne 13. listopadu 1928 o 16. hodině s tímto

pořadem jednání:

1. Druhé čtení zprávy I. výboru kulturního, II. výboru sociálně-politického, III. výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 700) o pomocných školách (třídách). Tisk 760.

2. Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 769) k vládnímu návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1929. Tisk 770.

Jsou proti mému návrhu nějaké námitky? (Nebyly.) Nejsou.

Končím schůzi.

Konec schůze v 18 hod. 52 min.