Těsnopisecká zpráva

o 150. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pondělí dne 12. listopadu 1928.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Tiskem rozdáno

Jednací zápisy schváleny

Z předsednictva přikázáno

Pořad jednání:

1. Zpráva l. výboru kulturního, II. výboru sociálně-politického, III. výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 700) o pomocných školách (třídách) - (tisk 760)

Řeč zpravodaje výboru kulturního sen. Hubky

Řeč zpravodaje výboru sociálně-politického sen. dr Havelky

Řeč zpravodaje výboru rozpočtového sen. dr Karasa

Stanovení lhůty řečnické

Řeč sen. Polacha

Řeč sen. Časného

Řeč sen. Hüttera

Řeč sen. Vollaye

Pozměňovací návrhy

Doslov zpravodaje výboru kulturního sen. Hubky

Způsob hlasování

Osnova zákona přijata ve čtení prvém, (když byly veškeré pozměňovací návrhy zamítnuty)

2. Druhé čtení zprávy výboru živnostensko-obchodního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 739) k návrhu posl. Pekárka, Ostrého, Náprstka a druhů na vydání zákona, kterým se živnost dekoratérská prohlašuje za součást řemeslné živnosti čalounické (§ 1 živnost. řádu a § 1 živnost. zákona (pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (tisk 761)...

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Sdělení předsednictva:

Stanoven pořad jednání příští schůze

Příloha