Těsnopisecká zpráva

o 149. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pondělí dne 29. října 1928.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Z předsednictva přikázáno

Předsednictvo zmocněno svolati příští schůzi písemně nebo

telegraficky a stanoviti její pořad jednání