To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 123 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby byl zrušen § 249 zákona 221/24 podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 250 zák. 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Koutného a druhů nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 124 osnovy byl škrtnut podle shodných návrhů sen. Jarolima a soudr. a sen. Klečáka a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 124 osnovy zněl podle návrhu sen. inž. Klimko a druhů, nechť zvedne ruku (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 251 zák. 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 253 zák. 221/24 byl změněn podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 253 zákona 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 253 zák. 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Jaroše a soudr. na doplnění §u 253 zák. 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 125 osnovy zněl podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 125 osnovy zněl podle návrhu sen. Klečáka a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 125 osnovy zněl podle návrhu sen. dr Housera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 125 osnovy změněn byl podle návrhu sen. inž. Klimko a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Koutného a druhů na změnu §u 254 zákona 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 126 osnovy zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 126 osnovy zněl podle návrhu sen. Klečáka a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 126 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 257 zákona 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl škrtnut § 127 osnovy, podle shodných návrhů sen. Koutného a druhů, sen. Jarolima a soudr., sen. Fahrnera a druhů, sen. Jaroše a soudr. a sen. Klečáka a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby zněl § 127 osnovy podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby změněn byl § 260 zákona 221/24 podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl škrtnut § 261 zákona 221/24 podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 265 zákona 221/24 podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 266 zákona 221/24 podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby změněn byl § 269 zákona 221/24 podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl škrtnut § 274 zák. 221/24 podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 275 zák. 221/24 podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl škrtnut § 275 zák. 221/24 podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 276 zák. 221/24 podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl škrtnut § 276 zák. 221/24 podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 128 osnovy zněl podle návrhu sen. dr. Housera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 128 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby byl škrtnut § 129 osnovy podle souhlasných návrhů sen. Jaroše a soudr., sen. Klečáka a druhů a sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 129 osnovy podle návrhu sen. inž. Klimko a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby byl škrtnut § 280 zák. 221/24 podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 282 zák. 221/24 podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina, zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 130 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby podle návrhu sen. Koutného a druhů vložena byla do zákona 221/24 nová část obsahující §§y 289 až § 310 a čl. III. a IV. jím navrhovaného znění, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 131 osnovy zněl podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 131 osnovy zněl podle návrhu sen. dr Housera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 131 zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 131 zněl podle dalšího návrhu sen. dr Housera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 131 zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 131 osnovy zněl podle návrhu sen. Klečáka a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 131 osnovy zněl podle event. návrhu sen. Klečáka a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 131 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 132 osnovy zněl podle návrhu sen. Jarolima a soudr. nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 132 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 133 osnovy zněl podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 133 osnovy zněl podle návrhu sen. Modráčka a soudruhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 133 osnovy zněl podle návrhu sen. Klečáka a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 133 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 134 osnovy byl škrtnut podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 134 osnovy zněl podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 134 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 135 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 136 osnovy zněl podle návrhu sen. dr Housera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 136 osnovy zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 136 osnovy podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 137 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 138 osnovy zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 138 osnovy zněl podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 138 a další obsah osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Tím je hlasování ve čtení prvém skončeno a osnova ve čtení prvém přijata, a to ve znění odchylném od předchozího usnesení poslanecké sněmovny.

Druhým předmětem dnešního pořadu je:

2. Návrh, aby podle §u 55 jedn. řádu řízením zkráceným projednána byla zpráva I. výboru pro otázky sociálního a starobního pojištění, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 740) k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. Tisk 756.

Jelikož se jedná o věc, která nejen svojí povahou, nýbrž i v důsledku stanoviska, jež senát k této věci zaujal, vyhledává, aby usnesení senátní stalo se v době nejkratší, navrhuji, aby jí přiznána byla pilnost ve smyslu §u 55 jedn. řádu.

Kdo s tímto mým návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Navržená pilnost uvedené věci se přiznává.

Přikročíme k bodu dalšímu, jímž je:

3. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. Tisk 756.

Budeme hlasovati ve čtení druhém, a to ve smyslu přiznané pilnosti podle §u 59 odst. 1. a) podle jmen, ježto senát změnil v prvém čtení usnesení poslanecké sněmovny.

Táži se pánů zpravodajů, jsou-li nějaké návrhy na změnu tiskových chyb, nebo nějaké korektury.

Zpravodaj sen. Hrejsa: Nemám ničeho.

Zpravodaj sen. dr Procházka: Nemám žádných oprav.

Předseda: Žádných návrhů na opravu tiskových chyb ani jiných korektur není.

Žádám pány zapisovatele, a to p. sen. dr. Krouského, aby sečetl hlasy na levici, p. sen. Stržila, aby sečetl hlasy ve středu, a p. sen. Prauseho, aby sečetl hlasy na pravici a výsledek mně pak oznámili.

Hlasovací lístky mají páni a dámy vložené v zásuvce.

Prosím pány zapisovatele, aby sebrali hlasovací lístky.

(Po provedení skrutinia:)

Bylo odevzdáno 120 platných hlasovacích lístků.

Pro osnovu zákona ve čtení druhém hlasovalo 72 senátoři proti 48 senátorů.

Je tudíž osnova zákona přijata ve čtení druhém 72 hlasy proti 48 hlasům, a to tak, jak byla přijata ve čtení prvém, ve znění odchylném od předchozího usnesení poslanecké sněmovny.

Přikročíme nyní k hlasování o resolucích, a to nejprve o 2 resolucích otištěných ve zprávě výborové.

Byl jsem požádán, abych dal o nich jednotlivě hlasovati. Vyhovuji.

Kdo souhlasí s první resolucí vytištěnou ve zprávě výborové, ať zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Resoluce tato je schválena.

Kdo souhlasí s druhou resolucí otištěnou ve zprávě výborové, ať zvedne ruku. (Děje se.)

To je rovněž většina. I tato resoluce je schválena.

Dále budeme hlasovati o resolucích podaných v plenu, a to

1. o resoluci sen. Modráčka, Zimáka a soudr.

Prosím, aby byla přečtena.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

"Vláda se vyzývá, aby co nejspěšněji předložila osnovu zákona, kterým by se zabezpečovaly pojišťovací kapitály Ústřední sociální pojišťovny proti eventuelnímu znehodnocení valuty. Tímto zákonem by se doplňoval zákon o sociálním pojištění."

Předseda: Dávám slovo panu zpravodaji.

Zpravodaj sen. Hrejsa: Slavný senáte! Musím se vysloviti, bohužel, proti této resoluci, neboť se týká ukládání kapitálu Ústřední sociální pojišťovny, a jsou tu dostatečná zákonná ustanovení v předloze staré i nové. Co se týče zabezpečení proti eventuálnímu znehodnocení valuty, mohlo by to vyvolati znepokojení u nás i za hranicemi. Proto se musím ke své lítosti vysloviti proti této resoluci.

Předseda: Kdo souhlasí s právě přečtenou resolucí p. sen. Modráčka a soudruhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Budeme nyní hlasovati o resolucí pana sen. Jarolima a soudr.

Žádám, aby byla přečtena.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

"Vláda se vybízí, aby zákon o pojištění osob samostatně hospodářky činných uvedla v platnost od 1. ledna 1929."

Předseda: Slovo má pan zpravodaj.

Zpravodaj sen. Hrejsa: Slavný senáte! Je potřebí vyčkati zkušeností, kterých se nabude po uzákonění této předlohy, dnes projednané. Je fysickou nemožností od 1. ledna tento zákon uvésti v účinnost. Vyslovuji se proti této resoluci.

Předseda: Kdo souhlasí s navrženou resolucí, která byla právě přečtena, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Nyní budeme hlasovati o první resoluci p. sen. Fahrnera a druhů.

Žádám, aby byla přečtena. Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

"Vláda se vybízí, aby v nejkratší době předložila senátu N. S. osnovu zákona o starobním a invalidním pojištění osob samostatně výdělečně činných (řemeslníků a živnostníků)."

Předseda: Slovo má pan zpravodaj.

Zpravodaj sen. Hrejsa: Slavný senáte! Z téhož důvodu vyslovuji se proti této resoluci.

Předseda: Kdo souhlasí s právě přečtenou resolucí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. I tato resoluce se zamítá.

Budeme hlasovati o druhé resoluci p. sen. Fahrnera a druhů.

Žádám o přečtení.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

"Ministerstvo sociální péče budiž vyzváno, aby při ukládání hotovostí sociální pojišťovny u důvěryhodných domácích úvěrních ústavů, o kterých mluví § 180, odst. 4 zákona 221/24, těmto ústavům bylo uloženo, že z těchto uložených částek ze sociálního pojištění v prvé řadě dlužno poskytovati levné úvěry řemeslníkům a živnostníkům."

Předseda: Slovo má pan zpravodaj.

Zpravodaj sen Hrejsa: Resoluce je nejasná. Není jasno, zda-li tak má činiti ministerstvo sociální péče nebo Ústřední soc. pojišťovna. Z toho důvodu navrhuji zamítnutí.

Předseda: Kdo souhlasí s právě přečtenou druhou resolucí sen. Fahrnera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. I tato resoluce se zamítá.

Budeme ještě hlasovati o resoluci sen. Fritschera, Hrejsy a druhů.

Žádám o přečtení.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

"Vláda se vybízí, aby uspíšila, pokud jen možno, ujednání s německou vládou ku provedení čl. 312 mírové smlouvy Versailleské za účelem konečné úpravy sociálního pojištění na Hlučínsku."

Předseda: Slovo má pan zpravodaj.

Zpravodaj sen. Hrejsa: Navrhuji přijetí.

Předseda: Kdo souhlasí s touto právě přečtenou resolucí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Resoluce tato je schválena.

Ve smyslu §u 65 jedn. řádu je nám také dnes zakončiti rozpravu o prohlášení pana ministra veřejných prací, které bylo proneseno ve 144. schůzi senátu dne 10. října 1928 hlasováním, zdali senát toto prohlášení schvaluje, čili nic; senát však se může usnésti, že odkládá hlasování.

Návrh na odložení mně podán nebyl.

Táži se, kdo schvaluje prohlášení pana ministra veřejných prací, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Prohlášení pana ministra veřejných prací se schvaluje.

Dalším předmětem pořadu jednání je:

4. Druhé čtení zprávy ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 737) k usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk posl. sněm. 1415) o vládním návrhu zákona (tisk senátu 527, 531, 541) o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku. Tisk 748.

Zpravodajem je pan sen. dr Veselý.

Táži se p. zpravodaje, zda navrhuje nějakou textovou změnu.

Zpravodaj sen. dr Veselý: Slavný senáte, prosím, aby byla v tisku opravena chyba v §u 5, ve 4. řádku zdola, kde za číslicí 1875 chybí čárka. Prosím, aby byla doplněna.

Předseda: Budeme hlasovati.

Kdo souhlasí s osnovou zákona, jeho nadpisem a úvodní formulí ve čtení druhém tak, jak byla přijata ve čtení prvém i s uvedenou korekturou, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Osnova zákona s nadpisem a úvodní formulí přijímá se v naznačeném znění i s uvedenou tiskovou korekturou ve čtení druhém, a to ve znění shodném s předchozím usnesením poslanecké sněmovny.

Tím je pořad schůze vyřízen.

Mezi schůzí bylo tiskem rozdáno:

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

Tisk 760. Zpráva I. kulturního výboru, II. sociálně-politického výboru, III. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona o pomocných školách (třídách) (tisk 700).

Předseda: V předešlé schůzi byla tiskem rozdána naléhavá interpelace

sen. Habrmana, Jaroše, Ecksteinové, Havleny, Pánka, Wagnera, Šťastného a soudr. k veškeré vládě a k ministrům veř. prací a sociální péče o příčinách poslední katastrofy v Praze, Na Poříčí, tisk 759.

Ve smyslu §u 68 jedn. řádu je senátu rozhodnouti, zda a kdy jest o této interpelaci zahájiti rozpravu prostým hlasováním.

Kdo souhlasí s tím, aby této interpelaci přiznána byla pilnost, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Pilnost této interpelaci se nepřiznává.

Dovolenou jsem dal na dnešní schůzi sen. Průšovi.

Navrhuji, aby předsednictvo senátu bylo podle §u 40 jedn. řádu senátu zmocněno svolati příští schůzi písemně nebo telegraficky a stanoviti její pořad jednání.

Jsou proti tomuto návrhu námitky? (Nebyly.)

Námitek žádných není. Zůstává při tom, co jsem prohlásil a končím schůzi.

Konec schůze v sobotu dne 13. října, 1928 v 1 hodinu 20 minut.