To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 72 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 109 zák. 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 109 zák. 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 73 osnovy zněl podle návrhu sen. dr Housera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 73 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 74 osnovy zněl podle návrhu sen. Dr Housera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 74 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Koutného a druhů na změnu §u 111 zákona 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Jaroše a soudr. na změnu §u 111 zákona 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 111 zákona 221/24 podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 75 osnovy zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 75 osnovy zněl podle návrhu sen. dr Housera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 75 osnovy zněl podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 75 osnovy podle návrhu sen. Modráčka a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 75 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Schvaluje se ve znění zprávy výborové.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 112 zák. 221/24 podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Koutného a druhů na změnu §u 112 zákona 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 76 osnovy zněl podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 76 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 77 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí aby byl změněn § 113 zákona 221/24 podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí aby byl změněn § 113 zákona 221/24 podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl § 78 osnovy podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 114 zák. 221/24 podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 114 zákona 221/24 podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl doplněn § 114 zákona 221/24 podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 79 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Jarolima a soudr. Na změnu §u 115 zákona 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Koutného a druhů na změnu §u 115 zákona 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 116 zák. 221/24 podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 80 osnovy škrtnut byl podle souhlasných návrhů sen. Jarolima a soudr. a sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby § 80 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 117 zák. 221/24 podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl § 81 osnovy podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Schváleno.

Kdo souhlasí, aby § 118 zákona 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 118 zákona 221/24 zněl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 82 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 119 zákona 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 120 zákona 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Jarolima a soudr. nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 120 zákona 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 83 osnovy zněl podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 83 osnovy zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 83 osnovy zněl podle návrhu sen. dr Housera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 83 osnovy zněl podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 83 osnovy zněl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 83 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 121 zák. 221/24 zněl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 84 osnovy zněl podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 84 osnovy zněl podle návrhu sen. Klečáka a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 84 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 85 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby do zákona 221/24 podle návrhu sen. Jarolima a soudr. vloženy byly další §§ 122 a), 122 b), 122 c), nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby do zákona 221/24 podle návrhu sen. Jaroše a soudr. vloženy byly další §§ 122 a), 122 b), 122 c), nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby do zákona 221/24 podle návrhu sen. dr Housera a druhů vloženy byly další §§ 122 a), 122 b), nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby do zákona 221/24 vložen byl podle návrhu sen. Klečáka a druhů nový § 122 a), nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 123 zák. 221/24 podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Jaroše a soudr. na změnu §u 123 zák. 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl podle návrhu sen. Jarolima a soudr. Změněn § 123 zákona 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové § 86 osnovy, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 126 zákona 221/24 zrušen byl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl § 87 osnovy podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Jaroše a soudr., aby byl vložen do osnovy nový § 87 a), jím navrhovaného znění, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 128 zák. č. 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 129 zák. č. 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 88 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby byl zrušen § 130 zák. 221/24 podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl § 89 osnovy podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby byl škrtnut § 131 zákona 221/24 podle návrhů sen. Fahrnera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Koutného a druhů, aby byl změněn § 131 zák. 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Jarolima a soudr., aby byl změněn § 131 zák. 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 134 zákona 221/24 podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 141 zákona 221/24 podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 141 zákona 221/24 podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby §§ 90 až 92 osnovy zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí, aby § 145 zákona 221/24 změněn byl podle návrhů sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby § 93 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 148 zák. 221/24 podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 153 zákona čís. 221/24 zněl podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 154 zák. č. 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 154 zákona 221/24 doplněn byl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby do zákona 221/24 vloženy byly podle návrhů sen. Jarolima a soudr. nové §§ 154a), 154b) a 154 c), nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 155 zák. 221/24 podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl podle návrhu sen. Jarolima a soudr. doplněn § 156 zákona 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 157 zák. 221/24 podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 158 zák. 221/24 podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 94 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby právě přijatý § 94 osnovy doplněn byl podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 159 zákona 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 159 zákona 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 95 osnovy zněl podle návrhu sen. dr Housera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 95 osnovy zněl podle návrhu sen. Klečáka a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 95 osnovy zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 95 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 160 zák. 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Jaroše a soudr., aby byl změněn § 160 zákona 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 96 osnovy zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 96 osnovy zněl podle návrhu sen. Klečáka a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 96 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 97 osnovy byl škrtnut podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 97 osnovy zněl podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 97 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 98 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 162 zákona 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 99 osnovy zněl návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 99 osnovy zněl podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 99 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 100 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Koutného a druhů, aby byl škrtnut § 164 zákona 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl podle návrhu sen. Koutného a druhů škrtnut § 165 zákona 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl podle návrhu sen. Jarolima a soudr. změněn § 165 zákona 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se. (Výkřiky sen. dr Hellera.)

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 166 zákona 221/24 podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byly změněny §§y 171 a 174 a škrtnut § 172 zák. 221/24 podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl § 101 osnovy podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 178 zákona 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 180 zákona 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl doplněn § 180 zákona 221/24 podle návrhu sen. Fahrnera a druhů nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 102 osnovy zněl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 102 osnovy zněl podle návrhu sen. dr. Housera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 102 osnovy zněl podle návrhu sen. inž. Klimko a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 103 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 104 osnovy zněl podle souhlasných návrhů sen. Jaroše a soudr., sen. Fahrnera a druhů a sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby § 104 osnovy zněl podle návrhu sen. Klečáka a druhů, nechť zvedne ruka. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 104 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 182 zák. 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 182 zákona 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 105 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Koutného a druhů na změnu §u 183 zákona 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl škrtnut § 184 zák. 221/24 podíle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 187 zák. 221/24 podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 106 osnovy byl škrtnut podle shodných návrhů sen. Jaroše a soudr. a sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby § 106 osnovy zněl podle návrhu sen. dr Housera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 106 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 107 osnovy až § 109 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí, aby byl doplněn § 193 zák. 221/24 podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 110 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Schvaluje se.

Kdo souhlasí, aby byl zrušen § 199 zákona 221/24 podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 200 zákona 221/24 byl změněn podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 111 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí, aby § 203 zákona 221/24 byl změněn podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 112 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Schvaluje se.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 205 zák. 221/24 podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby §§y 113 až 116 osnovy zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Schvalují se ve znění zprávy výborové.

Kdo souhlasí, aby § 217 zákona 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 117 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 222 zákona 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby §§y 118 a 119 osnovy zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se podle zprávy.

Kdo souhlasí, aby § 228 zákona 221/24 zněl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 229 zák. 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 120 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby podle návrhu sen. Koutného a druhů zrušen byl § 237 zák. 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby podle návrhu sen. Koutného a druhů změněn byl § 239 zák. 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl doplněn § 239 zák. 221/24 podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl § 121 osnovy podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 240 zákona 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 243 zákona 221/24 podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl škrtnut § 244 zákona 221/24 podle shodných návrhů sen. Jarolima a soudr. a Klečáka a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 244 zákona 221/24 podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 122 osnovy zněl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 122 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby byl doplněn § 246 zákona 221/24 podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl zrušen § 247 zákona 221/24 podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 248 zákona 221/24 podle návrhu sen. Jarolima a soudr. nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 248 zákona 221/24 podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl škrtnut § 123 osnovy podle shodných návrhů sen. Jaroše a soudr. a sen. Klečáka a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 123 osnovy zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 123 osnovy zněl podle dalšího návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 123 osnovy zněl zase podle dalšího návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 123 zněl podle návrhů sen. dr Housera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)