o §u 111 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 203 zák. 221/24;

o §u 112 osnovy podle zprávy výborové;

a návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 205 zák. 221/24;

o §§ech 113 až 116 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 217 zák. 221/24,

o §u 117 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 222 zák. 221/24;

o §§ech 118 a 119 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 228 zák. 221/24;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 229 zák. č. 221/24;

o §u 120 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na zrušení §u 237 zák. 221/24;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 239 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Fahrnera a druhů na doplnění §u 239 zák. č. 221/24;

o §u 121 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 240 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 243 zák. č. 221/24;

o návrzích shodných sen. Jarolima a soudr. a Klečáka a druhů na škrtnutí §u 244 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Jaroše a soudr. na změnu §u 244 zák. č. 221/24;

o §u 122 osnovy podle návrhu sen. Koutného a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na doplnění §u 246 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Koutného a druhů na zrušení §u 247 zák. č. 22l/24;

o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 248 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 248 zák. č. 221/24;

o §u 123 osnovy podle shodných návrhů na škrtnutí sen. Jaroše a soudr. a sen. Klečáka a druhů, pak podle návrhu sen. Jaroše a soudr., pak podle dalšího návrhu sen. Jaroše a soudr., konečně podle třetího návrhu sen. Jaroše a soudr., pak podle návrhů sen. dr Housera a druhů, budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na zrušení §u 249 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 250 zák. č. 221/24;

o §u 124 osnovy podle souhlasných návrhů na škrtnutí sen. Jarolima a soudr. a sen. Klečáka a druhů, pak podle návrhu sen. inž. Klimko a druhů;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 251 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Jaroše a soudr. na změnu §u 253 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 253 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 253 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Jaroše a soudruhů na doplnění §u 253 zák. č. 221/24;

o §u 125 osnovy podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, podle návrhu sen. Klečáka a druhů, podle návrhu sen. dr Housera a druhů, podle návrhu sen. inž. Klimko a druhů;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 254 zák. 221/24;

o §u 126 osnovy podle návrhu sen. Jaroše a soudr., pak podle návrhu sen. Klečáka a soudr., budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 257 zák. 221/24;

o §u 127 osnovy podle souhlasných návrhů na škrtnutí sen. Koutného a druhů, Jarolima a soudr., Fahrnera a druhů, Jaroše a soudr., Klečáka a druhů, budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 260 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Jarolima a soudr., na škrtnutí §u 261 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 265 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 266 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 269 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Jarolima a soudr., aby byl škrtnut § 274 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 275 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Jarolima a soudr., na škrtnutí §u 275 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 276 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Jarolima a soudr. na škrtnutí §u 276 zák. č. 221/24;

o §u 128 osnovy podle návrhu sen. dr Housera a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 129 osnovy podle souhlasných návrhů sen. Jaroše a soudr., sen. Klečáka a druhů a sen. Koutného a druhů na škrtnutí, pak podle návrhu sen. inž. Klimko a druhů;

o návrhu sen. Koutného a druhů na škrtnutí §u 280 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 282 zák. č. 221/24;

o §u 150 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na vložení nové části zákona, obsahující nové §§y 289 až 310 a čl. III. a IV. navrhovaného znění;

o §u 131 osnovy podle návrhu sen. Jarolima a soudr., podle návrhu sen. dr Housera a druhů, podle návrhu sen. Jaroše a soudr., podle návrhu sen. dr Housera a druhů, podle návrhu sen. Jaroše a soudr., podle návrhu sen. Klečáka a druhů, podle event. návrhu sen. Klečáka a druhů, budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o §u 132 osnovy podle návrhu sen. Jarolima a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 133 osnovy podle návrhu sen. Jarolima a soudr., pak podle návrhu sen. Modráčka a soudr., pak podle návrhu sen. Klečáka a druhů, pak podle zprávy výborové;

o §u 134 osnovy podle návrhu sen. Jaroše a soudr., pak podle návrhu sen. Jarolima a soudr., budou-li zamítnuty podle zprávy výborové;

o §u 135 osnovy podle zprávy výborové;

o §u 136 osnovy podle návrhu sen. dr Housera a druhů, podle návrhu sen. Jaroše a soudr., budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o §u 137 osnovy podle zprávy výborové;

o §u 138 osnovy podle návrhu sen. Jaroše a soudr., pak podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové.

Jsou proti navrženému způsobu hlasování nějaké námitky? (Nebyly.)

Není jich. (Sen. Ant. Novák: Nebylo slyšet! - Výkřiky sen. dr Hellera.) Já jsem mluvil hlasitě, prosím, aby byl klid! Jistě mluvím hlasitě, ale prosil bych pány, aby dávali pozor.

Přikročujeme ke hlasování ve čtení prvém:

Nejprve kdo souhlasí s návrhem sen. Fahrnera a druhů, který byl přečten, aby pokud zákon 221/24 mluví o ústředních sociálních pojišťovnách, nastoupily na jejich místo sociální pojišťovny, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Koutného a druhů, aby byl změněn § 1 zákona č. 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s návrhy sen. Jaroše a soudr. a sen. Klečáka a druhů, aby osnova zákona, jež je předmětem denního pořadu, byla vrácena výboru pro otázky sociálního a starobního pojištění a výboru rozpočtovému, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § l osnovy zněl podle návrhů sen. Klečáka a druhů a sen. dr Housera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 1 osnovy zněl podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 1 osnovy zněl podle návrhů sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby uvedený § 1 osnovy zněl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby naznačený § 1 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 3 zákona 221/24 doplněn byl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 2 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 5 zákona 221/24 podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 3 osnovy zněl podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 3 zněl podle návrhu sen. dr Housera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 3 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 6 zákona 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku, (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 6 zákona 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Fahrnera a druhů, aby § 6 zákona 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 4 osnovy zněl podle shodných návrhů sen. Koutného a druhů, sen. Jarolima a soudr. a sen. Klečáka a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby § 4 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 7 zákona 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 7 zákona 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Klečáka a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 7 zákona 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 5 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 8 zákona 221/24 zněl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 9 zák. 221/24 zněl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 11 zákona 221/24 podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, nechť zvedne ruku, (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 11 zák. 221/24 zněl podle návrhů sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby § 12 zák. 221/24 zněl podle návrhu sen. Jarolima a soudruhů nechť zvedne

ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 12 zák. 221/24 podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 6 osnovy byl změněn podle eventuálního návrhu sen. Jarolima a soudruhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 6 zněl podle návrhů sen. Jaroše a soudruhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 6 osnovy zněl podle event. návrhu sen. Jaroše a soudruhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 6 zněl podle návrhu sen. Klečáka a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 6 osnovy zněl podle návrhu sen. dr Housera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 6 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se. (Výkřiky: Fuj!)

Kdo souhlasí, aby § 13 zákona 221/24 zněl podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 13 zák. 221/24 podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 14 zák. 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 7 osnovy zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 7 osnovy zněl podle event. návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 7 osnovy zněl podle návrhu sem. dr Housera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 7 zněl podle event. návrhu sen. dr Housera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 7 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 15 zák. 221/24 zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Koutného a druhů na změnu §u 15 zák. 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 15 zák. 221/24 zněl podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 8 osnovy zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 8 osnovy zněl podle návrhu sen. dr Housera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 8 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 16 zák. 221/24 zněl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 9 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 17 zák. 221/24 zněl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 10 osnovy zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 10 osnovy zněl podle návrhu sen. Klečáka a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 10 osnovy zněl podle návrhu sen. dr Housera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 10 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 18 zák. 221/24 zněl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 11 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 19 zák. 221/24 zněl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 12 osnovy zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 12 osnovy zněl podle návrhu sen. dr Housera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 12 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 20 zák. 221/24 zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Koutného a druhů na změnu §u 20 zák. 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 13 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 14 osnovy byl škrtnut podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 14 osnovy zněl podle návrhu sen. Dr Housera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 14 osnovy zněl podle návrhu sem. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 14 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 15 osnovy zněl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 15 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Je schválen ve znění zprávy výborové.

Kdo souhlasí, aby § 23 zák. 221/24 zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Koutného a druhů na změnu § 23 zák. 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 16 osnovy zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 16 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí se shodnými návrhy sen. Jaroše a soudr. a sen. Koutného a druhů, aby byl zrušen § 24 zák. 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 17 osnovy byl podle návrhu sen. Jaroše a soudr. škrtnut, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 17 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí se shodnými návrhy sen. Jaroše a soudr. a sen. Koutného a druhů, aby byl zrušen § 25 zák. 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Jaroše a soudr., aby § 25 zák. 221/24 měl jím navrhované znění, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 18 osnovy byl škrtnut podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 18 osnovy zněl podle dalšího návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 18 osnovy zněl podle návrhu sen. dr Housera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 18 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí se shodnými návrhy sen. Jaroše a soudr. a sen. Koutného a druhů, aby byl zrušen § 26 zák. 221/24, nechť zvedne raku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby byl změněn § 27 zák. 221/24 podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby podle shodných návrhů sen. Jaroše a soudr. a sen. Koutného a druhů zrušen byl § 27 zák. 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Jaroše a soudr. na doplnění § 27 zák. 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl škrtnut § 19 osnovy podle shodných návrhů sen. Jaroše a soudr., sen. Klečáka a druhů a sen. dr Housera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby § 19 osnovy zněl podle návrhů sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby § 19 osnovy zněl podle návrhu sen. Klečáka a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 19 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 28 zák. 221/24 zrušen byl podle shodných návrhů sen. Koutného a druhů a sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby § 20 osnovy zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 20 zněl podle návrhu sen. dr Housera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 20 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí se shodnými návrhy sen. Koutného a druhů a sen. Jaroše a soudr. na zrušení § 29 zákona 221/24, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby § 21 osnovy zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 21 osnovy zněl. podle dalšího návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 21 osnovy zněl podle návrhu sen. dr Housera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 21 osnovy zněl podle návrhu sen. Klečáka a druhů, nechť zvedne ruku, (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se

Kdo souhlasí, aby § 21 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby byl zrušen § 30 zák. 221/24 podle souhlasných návrhů sen. Klečáka a druhů a sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby § 22 osnovy škrtnut byl podle shodných návrhů sen. Jaroše a soudr., sen. Klečáka a druhů a sen. dr Housera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby § 22 osnovy zněl podle dalšího návrhu sen. Klečáka a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 22 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 23 osnovy zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 23 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby změněn byl § 31 zák. 221/24 podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

:

Kdo souhlasí, aby § 24 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 25 osnovy zněl podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku, (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 25 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 32 zák. 221/24 změněn byl podle návrhů sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby škrtnut byl § 26 osnovy podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 26 osnovy zněl podle návrhu sen. dr Housera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 26 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 33 zák. 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Jarolima a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 33 zák. 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 34 zákona 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 36 zákona 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 36 zákona 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 36 zákona 221/24 změněn byl podle návrhu sen. dr Housera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 27 osnovy zněl podle správy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 37 zákona 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby §§ 28 až 29 osnovy zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí, aby § 42 zákona 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 30 osnovy zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 30 osnovy zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 44 zákona 221/24 změněn byl podle návrhu sen. Koutného a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)