o §u 1 osnovy podle souhlasných návrhů sen. Klečáka a druhů a dr Housera a druhů k odst. 1, budou-li zamítnuty, podle návrhu sen. Jarolima a soudr., bude-li zamítnut, podle návrhů sen. Jaroše a soudr., budou-li zamítnuty, podle návrhu sen. Koutného a druhů, budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na doplnění §u 3 zák. č. 221/1924;

o §u 2 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 5 zák. č. 221/24;

o §u 3 osnovy podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, bude-li zamítnut, podle návrhu sen. dr Housera a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Jaroše a soudr. na změnu §u 6 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 6 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Fahrnera a druhů na změnu §u 6 zák. č. 221/24;

o §u 4 osnovy podle souhlasných návrhů sen. Koutného a druhů, sen. Jarolima a soudr. a sen. Klečáka a druhů, budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 7 zák. č. 221/24, o návrhu sen.

Klečáka a druhů na změnu §u 7 zák. č. 221/24, o návrzích sen. Koutského a druhů na změnu §u 7 zák. č. 221/24;

o §u 5 podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 8 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 9 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Fahrnera a druhů na změnu §u 11 zák. č. 221/24;

o návrzích sen. Koutného a druhů na změnu §u 11 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 12 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 12 zák. č. 221/24;

o §u 6 podle event. návrhu sen. Jarolima a soudr., pak podle návrhu sen. Jaroše a soudr., pak podle event. návrhu sen. Jaroše a soudr., pak podle návrhů sen. Klečáka a druhů, pak podle návrhů sen. dr Housera a druhů, pak podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 13 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 13 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 14 zák. č. 221/24;

o §u 7 podle návrhu sen. Jaroše a soudr., bude-li zamítnut, podle event. návrhu sen. Jaroše a soudr., podle návrhu sen. dr Housera a druhů, bude-li zamítnut, podle event. návrhu sen. dr Housera a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Jaroše a soudr. na změnu §u 15 zák. č. 221/24, pak o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 15 zák. č. 221/24, pak o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 15 zák. č. 221/24;

o §u 8 osnovy podle návrhu sen. Jaroše a soudr., bude-li zamítnut, podle návrhu sen. dr Housera a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů změnu §u 16 zák. č. 221/24;

o §u 9 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 17 zák. č. 221/24;

o §u 10 osnovy podle návrhu sen. Jaroše a soudr., pak podle návrhu sen. Klečáka a druhů, pak podle návrhu sen. dr Housera a druhů, budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o návrhů sen. Koutného a druhů na změnu §u 18 zák. č. 221/24;

o §u 11 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 19 zák. č. 221/24;

o §u 12 osnovy podle návrhu sen. Jaroše a soudr., pak podle návrhu sen. dr Housera a druhů, pak podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Jaroše a soudr. na změnu §u 20 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 20 zák. č. 221/24;

o §u 13 osnovy podle zprávy výborové;

o §u 14 osnovy podle návrhu sen. Koutného a druhů, pak podle návrhu sen. dr Housera a druhů, pak podle návrhu sen. Jaroše a soudr., budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o §u 15 osnovy podle návrhu sen. Koutného a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Jaroše a soudr. na změnu §u 25 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 23 zák. č. 221/24;

o §u 16 osnovy podle návrhu sen. Jaroše a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o shodných návrzích sen. Jaroše a soudr. a sen. Koutného a druhů na zrušení §u 24 zák. č. 221/24;

o §u 17 osnovy podle návrhu sen. Jaroše a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o shodných návrzích sen. Jaroše a soudr. a sen. Koutného a druhů na zrušení §ti 25 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Jaroše a soudr. na změnu §u 25 zák. č. 221/24;

o §u 18 osnovy podle návrhu sen. Jaroše a soudr., pak podle dalšího návrhu sen. Jaroše a soudr., pak podle návrhu sen. dr Housera a druhů, budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o souhlasných návrzích sen. Jaroše a soudr. a sen. Koutného a druhů na zrušení §u 26 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Fahrnera a druhů na změnu §u 27 zák. č. 221/24, o shodných návrzích sen. Koutného a druhů a sen. Jaroše a soudr. na zrušení §u 27 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Jaroše na doplnění §u 27 zák. č. 221/24;

o §u 19 osnovy podle shodných návrhů sen. Jaroše a soudr., sen. Klečáka a druhů a sen. dr Housera a druhů na škrtnutí, podle návrhů sen. Jaroše a soudr. k odst. 2. a 5., podle návrhu sen. Klečáka a druhů k odst. 2. a 5., budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o shodných návrzích sen. Koutného a druhů a sen. Jaroše a soudr. na zrušení §u 28 zák. č. 221/24;

o §u 20 osnovy podle návrhu sen. Jaroše a soudr., pak podle návrhu sen. dr Housera a druhů, budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o shodných návrzích sen. Koutného a druhů. sen. Jaroše a soudr. na zrušení §u 29 zák. č. 221/24;

o §u 21 osnovy podle návrhu sen. Jaroše a soudr., pak podle dalšího návrhu sen. Jaroše a soudr., pak podle návrhu sen. dr Housera, a druhů, pak podle návrhu sen. Klečáka a druhů, budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o souhlasných návrzích sen. Klečáka a druhů a sen. Koutného a druhů na zrušení §u 30 zák. č. 221/24;

o §u 22 osnovy, podle souhlasných návrhů sen. Jaroše a soudr., Klečáka a druhů, dr Housera a druhů na škrtnutí, budou-li zamítnuty, podle dalšího návrhu sen. Klečáka a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 23 osnovy podle návrhu sen. Jaroše a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 31 zák. č. 221/24;

o §u 24 osnovy podle zprávy výborové;

o §u 25 osnovy podle návrhu sen. Jarolima a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o návrzích sen. Koutného a druhů na změnu §u 32 zák. č. 221/24;

o §u 26 osnovy podle návrhu sen. Jarolima a soudr., bude-li zamítnut, podle návrhu sen. dr Housera a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 33 zák. č. 221/24, pak o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 33 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 34 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Jaroše a soudr. na změnu §u 36 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 36 zák. č. 221/24, o návrhu sen. dr Housera a druhů na změnu §u 36 zák. č. 221/24;

o §u 27 podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 37 zák. č. 221/24;

o §u 28 až 29 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 42 zák. č. 221/24;

o §u 30 osnovy podle návrhu sen. Jaroše a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 44 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 53 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 55 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 56 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 56 zák. č. 221/24;

o §§ 31 a 32 osnovy podle návrhu sen. Jaroše a soudr., pak podle návrhu sen. Klečáka a druhů, budou-li zamítnuty podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného na změnu §u 57 zák. č. 221/24;

o §u 33 osnovy podle zprávy výborové;

o §u 34 podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 59 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 59 zák. č. 221/24;

o §u 35 osnovy podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, pak podle návrhu sen. Jaroše a soudr., pak podle návrhu sen. dr Housera a druhů, pak podle návrhu sen. Klečáka a druhů, budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 60 zák. č. 221/24;

o §u 36 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 61 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 61 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 62 zák. č. 221/24, o návrhu sen. dr Housera a druhů na změnu §u 62 zák. č. 221/24;

o §u 37 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů, na změnu §u 63 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 63 zák. č. 221/24, o návrzích sen. Fahrnera a druhů na změnu §u 63 zák. č. 221/24;

o §u 38 osnovy podle zprávy výborové, pak o doplňovacím návrhu sen. Jaroše a soudr.;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 64 č. 221/24;

o §u 39 osnovy podle shodných návrhů sen. Fahrnera a druhů a sen. Klečáka a druhů na škrtnutí, podle návrhu sen. dr Housera a druhů, podle návrhu sen. Jaroše a soudr., budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o §u 40 osnovy podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové, pak o doplňovacím návrhu sen. dr Housera a druhů;

o §u 41 osnovy podle souhlasných návrhů na škrtnutí sen. Jaroše a soudruhů, sen. Klečáka a druhů, sen. Jarolima a soudr., sen. Koutného a druhů, pak podle návrhu sen. Jaroše a soudr. na škrtnutí odst. f), pak podle návrhu sen. Jaroše a soudr. k odst. f), pak podle návrhu sen. dr Housera a druhů, pak podle návrhu sen. inž. Klimko a druhů;

o §u 42 podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 69 zák. č. 221/24;

o §u 43 osnovy podle návrhu sen. Koutného a druhů, budou-li zamítnuty, podle návrhu sen. dr Housera a druhů, pak podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, pak podle návrhu sen. Jaroše a soudr., pak podle dalšího návrhu sen. Jaroše a soudr., pak podle třetího návrhu sen. Jaroše a soudruhů, pak podle návrhu sen. Klečáka a druhů, budou-li zamítnuty podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Jarolima a soudr. na škrtnutí §u 70 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 70 zák. č. 221/24;

o §u 44 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 71 zák. č. 221/24;

o §u 45 osnovy podle návrhu sen. Jarolima a soudr., pak podle návrhu sen. Jaroše a soudr., budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o §u 46 osnovy podle návrhu sen. Jarolima a soudr. na škrtnutí, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové.

o návrhu sen. Koutného a druhů na škrtnutí §u 73 zák. č. 221/24;

o §u 47 osnovy podle návrhu sen. Jaroše a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Fahrnera a druhů na změnu §u 74 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Jaroše a soudr. na změnu §u 75 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Fahrnera a druhů na změnu §u 76 zák. č. 221/24,

o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 76 zák. č. 221/24,

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 76 zák. č. 221/24,

o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 77 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 77 zák. č. 221/24;

o §u 48 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 78 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Fahrnera a druhů na změnu §u 78 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 78 zák. č. 221/24;

o §u 49 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 79 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Fahrnera a druhů na změnu §u 79 zák. č. 221/24, o návrzích sen. Koutného a druhů na změnu §u 79 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 80 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 80 zák. č. 221/24;

o §u 50 osnovy podle návrhů sen. Jaroše a soudr., pak podle návrhu sen. dr Housera a druhů, pak podle návrhu sen. Klečáka a druhů, budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 81 zákona č. 221/24, o návrhu sen. Fahrnera a druhů na změnu §u 81 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 81 zák. č. 221/24;

o §u 51 osnovy podle návrhu sen. Jaroše a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové, pak o návrhu sen. Koutného a druhů na vložení nového §u 81 a);

o návrhu sen. Fahrnera a druhů na změnu §u 82 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 82 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Jaroše a soudr. na změnu §u 82 zák. č. 221/24;

o §u 52 osnovy podle zprávy výborové;

o §u 53 osnovy podle návrhu sen. Koutného a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 83 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 86 zák. č. 221/24;

o §u 54 osnovy podle shodných návrhů sen. Koutného a druhů a sen. Klečáka a druhů na škrtnutí, budou-li zamítnuty, podle návrhu sen. Jaroše a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 55 osnovy podle souhlasných návrhů sen. Koutného a druhů a sen. Jarolima a soudr. na škrtnutí, pak podle návrhu sen. Klečáka a druhů, budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 88 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 88 zákona č. 221/24;

o §u 56 osnovy podle zprávy výborové;

o §u 57 osnovy podle souhlasných návrhů sen. Jarolima a soudr., sen. Koutného a druhů, sen. Klečáka a druhů na škrtnutí, budou-li zamítnuty, podle návrhu sen. Jaroše a

soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na zrušení §§ 89 a 90 zák. č. 221/24;

o §u 58 osnovy podle souhlasných návrhů sen. Jaroše a soudr., sen. Klečáka a druhů na škrtnutí, budou-li zamítnuty, podle návrhu sen. dr Housera a druhů, bude-li zamítnut, podle návrhu sen. inž. Klimko a druhů;

o návrhu sen. Koutného a druhů na zrušení §§ 91 a 92 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 92 zák. č. 221/24;

o §u 59 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 93 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 93 zák. č. 221/24;

o §u 60 osnovy podle souhlasných návrhů sen. Jaroše a soudr., Klečáka a druhů, Fahrnera a druhů, dr Housera a druhů na škrtnutí, budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o §u 61 osnovy podle souhlasných návrhů sen. Koutného a druhů a sen. dr Housera a druhů na škrtnutí, sen. Jaroše a soudr., sen. Klečáka a druhů, budou-li zamítnuty podle zprávy výborové, pak podle doplňovacího návrhu sen. Jaroše a soudr.;

o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 95 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Fahrnera a druhů na změnu §u 95 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 95 zák. čís. 221/24;

o §u 62 osnovy podle návrhů sen. Jaroše a soudr., budou-li zamítnuty, podle návrhů sen. dr Housera a druhů, budou-li zamítnuty, podle návrhu sen. Klečáka a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 96 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 96 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 97 zák. č. 221/24;

o §u 63 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 99 zák. č. 221/24;

o §u 64 osnovy podle návrhu sen. dr Housera a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Klečáka a druhů na změnu §u 101 zák. č. 221/24;

o §u 65 osnovy podle souhlasných návrhů sen. Jarolima a soudr. a sen. Jaroše a soudr. na škrtnutí, budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o §u 66 osnovy podle návrhu sen. dr Housera a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 103 zák. č. 221/24;

o shodných návrzích sen. Jarolima a soudr. a sen. Koutného a druhů na škrtnutí §u 104 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Jaroše a soudr. na doplnění §u 104 zák. 221/24;

o §u 67 osnovy podle návrhu sen. Jaroše a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 105 zák. č. 221/24;

o §u 68 osnovy podle návrhu sen. Jarolima a soudr., bude-li zamítnut, podle návrhu sen. dr Housera a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o návrzích sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 106 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 106 zák. č. 221/24;

o §u 69 osnovy podle návrhu sen. dr Housera a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové, pak podle návrhu sen. Jaroše a soudr., na doplnění;

o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 107 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Fahrnera a druhů na změnu §u 107 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 107 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Jaroše a soudruhů na změnu §u 107 zák. č. 221/24;

o §u 70 osnovy podle návrhu sen. Jarolima a soudr., pak podle návrhu sen. dr Housera a druhů, budou-li zamítnuty podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 108 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Fahrnera a druhů na změnu §u 108 zák. č. 221/24;

o §u 71 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na vložení §§ 108 a), b), c), do zákona č. 221/24;

o §u 72 osnovy podle návrhů sen. Jaroše a soudr., budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 109 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 109 zák. č. 221/24;

o §u 73 osnovy podle návrhu sen. dr Housera a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 74 osnovy podle návrhu sen. dr Housera a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 111 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Jaroše a soudr. na změnu §u 111 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 111 zák. č. 221/24,

o §u 75 osnovy podle návrhu sen. Jaroše a soudr., pak podle návrhu sen. dr Housera a druhů, pak podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, podle návrhu sen. Modráčka a soudr., budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 112 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 112 zák. č. 221/24;

o §u 76 osnovy podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 77 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Jarolima a druhů na změnu §u 113 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 113 zák. č. 221/24;

o §u 78 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 114 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 114 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Fahrnera a druhů na doplnění §u 114 zák. č. 221/24;

o §u 79 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Jarolima a soudr., na změnu §u 115 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 115 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Fahrnera a druhů na změnu §u 116 zák. č. 221/24;

o §u 80 osnovy podle souhlasných návrhů na škrtnutí sen. Jarolima a soudr. a sen. Koutného a druhů, budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 117 zák. č. 221/24;

o §u 81 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Jarolima a soudr., na změnu §u 118 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 118 zák. č. 221/24;

o §u 82 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 119 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 120 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 120 zák. č. 221/24;

o §u 83 osnovy podle návrhu sen. Jarolima a soudr., podle návrhu sen. Jaroše a soudr., podle návrhu sen. dr Housera a druhů, podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, budou-li zamítnuty, podle návrhu sen. Koutného a druhů, budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 121 zák. č. 221/24;

o §u 84 osnovy podle návrhu sen. Jarolima a soudr., pak podle návrhu sen. Klečáka a druhů, budou-li zamítnuty podle zprávy výborové;

o §u 85 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Jarolima a soudr. na vložení dalších §§ů 122 a) až c) do zákona č. 221/24, o návrhu sen. Jaroše a soudr. na vložení dalších §§ů 122 a) až c) do zákona č. 221/24, o návrhu sen. dr Housera a druhů na vložení dalších §§ů 122 a) a 122 b) do zák. č. 221/24, o návrhu sen. Klečáka a druhů na vložení §u 122 a) do zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 123 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Jaroše a soudr. na změnu §u 123 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 123 zák čís. 221/24;

o §u 86 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na zrušení §u 126 zák. č. 221/24;

o §u 87 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Jaroše a soudr. na vložení do osnovy nového §u 87 a);

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 128 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Fahrnera a druhů na změnu §u 129 zák. č. 221/24;

o §u 88 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Fahrnera a druhů, aby byl zrušen § 130 zák. č. 221/24;

o §u 89 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Fahrnera a druhů na škrtnutí §u 131 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Koutného o a druhů na změnu §u 131 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu

§u 131 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 134 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 141 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Fahrnera a druhů na změnu §u 141 zák. č. 221/24;

o §§ech 90 až 92 osnovy podle zprávy výborové;

o návrzích sen. Koutného a druhů na změnu §u 145 zák. č. 221/24;

o §u 93 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 148 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Jarolima a soudr. k §u 153 zák. č. 221/24 o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 154 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Koutného a druhů na doplnění §u 154 zák. č. 221/24;

o návrzích sen. Jarolima a soudr. na vložení nových §§ů 154 a) až c) do zákona č. 221/24;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 155 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Jarolima a soudr. na doplnění §u 156 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Fahrnera a druhů na změnu §u 157 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 158 zák. č. 221/24;

o §u 94 osnovy podle zprávy výborové, pak o návrhu sen. Fahrnera a druhů na doplnění;

o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 159 zák. 221/24, o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 159 zák. 221/24;

o §u 95 osnovy podle návrhů sen. dr. Housera a druhů, podle návrhu sen. Klečáka a druhů, podle návrhu sen. Jaroše a soudr., budou-li zamítnuty podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 160 zák. č. 221/24, o návrhu sen. Jaroše na změnu §u 160 zák. č. 221/24;

o §u 96 osnovy podle návrhu sen. Jaroše a soudr., pak podle návrhu sen. Klečáka a druhů, budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o §u 97 osnovy podle návrhu sen. Koutného a druhů a pak podle návrhu sen. Jarolima a soudr., budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o §u 98 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 162 zák. č. 221/24;

o §u 99 osnovy podle návrhu sen. Jaroše a soudr., pak podle návrhu sen. Jarolima a soudr., budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o §u 100 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na škrtnutí §u 164 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Koutného a druhů na škrtnutí §u 165 zák. 221/24, návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 165 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 166 zák. č. 221/24;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změny §§ů 171 a 174 a na škrtnutí §u 172 zák. č. 221/24;

o §u 101 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 178 zák. 221/24, o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 180 zák. 221/24;

o návrhu sen. Fahrnera a druhů na doplnění §u 180 zák. 221/24;

o §u 102 osnovy podle návrhu sen. Koutného a druhů, pak podle návrhu sen. dr Housera a druhů, podle návrhu sen. inž. Klimko a druhů;

o §u 103 osnovy podle zprávy výborové;

o §u 104 osnovy podle shodných návrhů sen. Jaroše a soudr., sen. Fahrnera a druhů a sen. Koutného a druhů, pak podle návrhu sen. Klečáka a druhů, budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 182 zák. 221/24, o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 182 zák. 221/24;

o §u 105 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 183 zák. 221/24;

o návrhu sen. Koutného a druhů na škrtnutí §u 184 zák. 221/24,

o návrhu sen. Jarolima a soudr. na změnu §u 185 zák. 221/24;

o §u 106 osnovy podle shodných návrhů sen. Jaroše a soudr. a sen. Koutného a druhů na škrtnutí, pak podle návrhu sen. dr Housera a druhů, budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o §u 107 osnovy až § 109 podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů na doplnění §u 193 zák. 221/24;

o §u 110 osnovy podle zprávy výborové;

o návrhu sen. Koutného a druhů, aby byl zrušen § 199 zák. 221/24;

o návrhu sen. Koutného a druhů na změnu §u 200 zák. 221/24;