Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1928.

II. volební období.

6. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 145. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze ve čtvrtek dne 11. října 1928.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Přesunutí pořadu jednání.

Pořad jednání:

1. Zpráva I. výboru pro otázky sociálního a starobního pojištění, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 740) k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (tisk 756).

Pokračování v debatě.

Řeč sen. Plamínkové.

Řeč sen. Roháčka.

Řeč sen. Šťastného.

Řeč sen. dr Franciscyho.

Řeč sen. Hartla.

Řeč sen. Koutného.

Řeč sen. Jaroše.

Řeč sen. Koukala.

Řeč sen. Klečáka.

Řeč sen. Millera.

Řeč sen. Hlávky.

Řeč sen. Beutela.

Řeč sen. Slámy.

Řeč sen. Prauseho.

Řeč sen. Fritschera.

Jednání přerušeno.

Sdělení předsednictva:

Změna ve výboru.

Mezi schůzi tiskem rozdáno.

Stanoven pořad jednání příští schůze.

Příloha.