Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1928.

II. volební období.

6. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 144. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze ve středu dne 10. října 1928.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Změny ve výborech.

Pořad jednání:

1. Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 737) k usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk posl. sněm. 1415) o vládním návrhu zákona (tisk senátu 527, 531, 541) o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku (tisk 748) - (pokračování)

Doslov zpravodaje sen. dr Veselého.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém.

Jednání přerušeno.

Schůze přerušena.

Schůze opět zahájena.

2. Zpráva I. výboru pro otázky sociálního a starobního pojištění, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 740) k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (tisk 756).

Řeč zpravodaje výboru pro otázky sociálního a starobního pojištění sen. Hrejsy.

Řeč zpravodaje výboru rozpočtového sen. dr Procházky.

Stanovena řečnická lhůta pro jednotlivé kluby.

Prohlášení ministra veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě na Poříčí.

Formální návrhy sen. dr Brabce a druhů, sen. Habrmana a druhů a sen. dr Hellera a soudr.

Souhlasná část návrhů na zahájení rozpravy o prohlášení ministra veř. prací přijata.

Druhá část návrhu sen. dr Brabce a druhů na sloučení debaty s rozpravou o projednávaném předmětu přijata.

Řeč sen. Jarolima.

Řeč sen. Habrmana.

Řeč sen. Ad. Scholze.

Řeč sen. Hampla.

Řečník napomenut.

Jednání přerušeno.

Sdělení předsednictva:

Mezi schůzí tiskem rozdáno.

Stanoven pořad jednání příští schůze.

Příloha.