Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1928.

II. volební období.

6. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 142. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v úterý dne 25. září 1928.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Z předsednictva přikázáno.

Výborům dány lhůty.

Předsednictvo zmocněno svolati příští schůzi písemně nebo telegraficky a stanoviti její pořad jednání.