Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1928.

II. volební období.

6. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 139. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze ve středu dne 11. července 1928.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Tiskem rozdáno.

Z předsednictva přikázáno.

Pořad jednání:

1. Pokračováni v rozpravě o zprávě výboru sociálně-politického o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 684) k vládnímu návrhu zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (tisk 692).

Řeč sen. Průši.

Řeč sen. Modráčka.

Řeč sen. Löwa.

Řeč sen. Sehnalové.

Řeč sen. Šťastného.

Pozměňovací návrhy sen. Löwa a soudr. a sen. Sehnalové a druhů.

Doslov zpravodaje sen. Roháčka.

Způsob hlasování.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém, (když byly všechny pozměňovací návrhy zamítnuty).

2. Návrh, aby podle §u 55. jedn. řádu řízením zkráceným projednána byla zpráva výboru sociálně-politického o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 684) k vládnímu návrhu zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (tisk 692).

Pilnost odůvodněna.

Zkrácené řízení přiznáno.

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

3. Druhé čtení zprávy I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 685) k vládnímu návrhu zákona o hranici přijmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (tisk 693).

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

Hlasování o resolucích.

4. Zpráva výboru živnostensko-obchodního o vládního návrhu zákona (tisk 647), kterým se zrušují úlevy stanovené z důvodu války pro nastoupení a provozováni živností (tisk 683).

Řeč zpravodaje sen. Kotrby.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém.

5. Zpráva technicko-dopravního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 633) o cejchování vnitrozemských lodi (tisk 682).

Řeč zpravodaje sen. Pavelky.

Osnova zákona přijata ve čteni prvém.

6. Zpráva ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 601) o úpravě některých organisačních otázek v oboru soudnictví (tisk 698).

Řeč zpravodaje sen. dr Veselého.

Stanovení lhůty řečnické.

Řeč sen. Friedricha.

Řeč sen. Wagnera.

Řeč sen. dr Hellera.

Řeč sen. Lukeše.

Pozměňovací a resoluční návrhy sen. Friedricha a druhů a sen. dr Hellera a soudr.

Doslov zpravodaje sen. dr Veselého.

Způsob hlasování.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém, (když byly všechny pozměňovací návrhy zamítnuty.)

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti sedrie v Bratislavě ze dne 23. února 1928, č. j. Tl 129/27-9, za souhlas k trestnímu stíhání sen. Podoby pro přečin pomluvy podle §§ů 1, 3 II. č. 1 zák. čl. XLI/1914 (čís. 5675/28 předs. - (tisk 688).

Řeč zpravodaje sen. dr Baxy.

Stanovení lhůty řečnické.

Řeč sen. Modráčka.

Doslov zpravodaje sen. dr Baxy.

Návrh na vrácení zprávy výboru imunitnímu zamítnut.

Návrh výboru imunitního přijat.

8. Volba výboru inkompatibilitního.

Dohoda o provedení volby.

Kandidátní listina členů výboru a jich náhradníků.

Navržení členové a náhradnici přijati.

Sdělení předsednictva:

Mezi schůzí tiskem rozdáno.

Stanoven pořad jednání příští schůze.

Příloha.