Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1928.

II. volební období.

6. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 138. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v úterý dne 11. července 1928.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Tiskem rozdáno.

Jednací zápisy schváleny.

Z předsednictva přikázáno.

Výboru dána lhůta.

Z předsednictva dále přikázáno.

Pořad jednání:

1. Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 685) k vládnímu návrhu zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (tisk 693).

Řeč zpravodaje výboru sociálně-politického sen. Hrejsy.

Řeč zpravodaje výboru rozpočtového sen. dr Karasa.

Stanovení lhůty řečnické.

Řeč sen. Beutela.

Řeč sen. Ad. Scholze.

Řeč sen. Hampla.

Řeč sen. Ant. Nováka.

Řeč sen. Hubky.

Řeč sen. Reyzla.

Pozměňovací a resoluční návrhy.

Doslov zpravodaje výboru sociálně-politického sen. Hrejsy.

Doslov zpravodaje výboru rozpočtového sen. dr Karasa.

Způsob hlasování.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém, (když byly všechny pozměňovací návrhy zamítnuty).

2. Zpráva výboru sociálně-politického o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 684) k vládnímu návrhu zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (tisk 692).

Řeč zpravodaje sen. Roháčka.

Stanovení lhůty řečnické.

Řeč sen. Pichla.

Přerušení jednání.

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Změny ve výboru rozpočtovém.

Stanoven pořad jednání příští schůze.

Příloha.