Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1928.

II. volební období.

6. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 137. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v pátek dne 22. června 1928.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Z předsednictva přikázáno.

Výborům dána lhůta.

Předsednictvo zmocněno svolati příští schůzi písemně nebo telegraficky a stanoviti její pořad jednání.