Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1928.

II. volební období.

6. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 135. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze ve čtvrtek dne 21. června 1928.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Tiskem rozdáno.

Z předsednictva přikázáno.

Z iniciativního výboru přikázáno.

Pořad jednání:

1. Zpráva výboru ústavně-právního o návrhu sen. Donáta, dr Reyla, dr Brabce, Thoře, dr Kovalika, Zulegera, Böhra a spol. (tisk 673) na změnu hlavy II. zákona o organisaci politické správy, ze dne 14. července 1927, čís. 125 Sb. z. a n., (tisk 676).

Řeč zpravodaje sen. dr Procházky.

Stanovení celkové doby řečnické.

Řeč sen. Hartla.

Řeč sen. dr Veselého.

Řeč sen. Toužila.

Řeč sen. Dundra.

Řeč sen. Proška.

Řeč sen. Kučery.

Schůze přerušena.

Schůze opět zahájena.

Řeč sen. dr Hellera.

Řečník volán k pořádku

Řeč sen. dr Herze.

Řeč sen. dr Grosschmida.

Řeč sen. Zimáka.

Řeč sen. Chlumeckého.

Řeč sen. dr Kovalika.

Řeč sen. Hubky.

Řeč sen. dr Karasa.

Řeč sen. Dyka.

Řeč sen. dr Baxy.

Řeč sen. dr Witta.

Řečník volán k pořádku.

Řeč sen. dr Baxy.

Pozměňovací a resoluční návrhy.

Doslov zpravodaje sen. dr Procházky.

Způsob hlasování.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém (když byly zamítnuty všechny pozměňovací návrhy).

2. Druhé čtení zprávy I. výboru technicko-dopravního, II. výboru živnostensko-obchodního, III. výboru rozpočtového, IV. výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 563), kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 7. března 1924, č. 64 Sb. z. a n., jímž se upravuje poměr československé státní správy k Československé plavební akciové společnosti Oderské (tisk 595 a k tisku 595).

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

Jednání přerušeno.

Sdělení předsednictva:

Mezi schůzí tiskem rozdáno.

Naléhavým interpelacím č. t. 668 a 669 pilnost nepřiznána.

Dovolené.

Změny ve výborech.

Stanoven pořad jednání příští schůze.

Příloha.