Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1928.

II. volební období.

6. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 134. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v úterý dne 19. června 1928.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Z předsednictva přikázáno.

Z iniciativního výboru přikázáno.

Výborům dána lhůta.

Pořad jednání:

1. Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě ze dne 13. dubna 1928 Nt X 5/28/2, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání sen. Herlingera pro přečin podle § 14 č. 5 zákona na ochranu republiky (čís. 6055/28 předs.) - (tisk 662).

Řeč zpravodaje sen. Šabaty.

Návrh výboru imunitního na nevydání sen. Herlingera přijat.

2. Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze ze dne 23. dubna 1928, č. j. TL XIV 692/28, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání sen. Beutela pro přečin proti bezpečnosti cti (čís. 6085/28 předs.) - (tisk 651).

Řeč zpravodaje sen. dr Krouského.

Návrh výboru imunitního na nevydání sen. Beutela přijat.

3. Zpráva imunitního výboru o žádosti soudní stolice v Užhorodě za udělení souhlasu k trestnímu stíhání sen. Bodnara pro soukromožalobní přečin ublížení na cti podle § 2, 3 odst. II. bodu 1 a § 4 odst. II. žák. čl. XLI z r. 1914 (čís. 6191/28 předs.) - (tisk 658).

Řeč zpravodaje sen. dr Krouského.

Návrh výboru imunitního na nevydání sen. Bodnara přijat.

Sdělení předsednictva:

Dovolená.

Změna ve výboru.

Stanoven pořad jednání příští schůze.