Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1928.

II. volební období.

6. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 133. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v úterý dne 19. června 1928.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Tiskem rozdáno.

Jednací zápisy schváleny.

Z předsednictva přikázáno.

Pořad jednání:

1. Zpráva I. výboru technicko-dopravního, II. výboru živnostensko-obchodního, III. výboru rozpočtového, IV. výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 563), kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 7. března 1924, č. 64 Sb. z. a n., jímž se upravuje poměr československé státní správy k Československé plavební akciové společnosti Oderské (tisk 595 a k tisku 595).

Řeč zpravodaje výboru technicko-dopravního sen. Štolby.

Řeč zpravodaje výboru živnostensko-obchodního sen. Proška.

Řeč zpravodaje výboru rozpočtového sen. dr Karasa.

Řeč zpravodaje výboru ústavně-právního sen. dr Havelky.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém.

2. Druhé čtení zprávy I. výboru technicko-dopravního, II. výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 646) o nabytí místní dráhy Votice-Sedlčany státem (tisk 663).

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

Přerušení jednání.

Sdělení předsednictva:

Mezi schůzí tiskem rozdáno.

Z předsednictva přikázáno.

Změna ve výborech.

Stanoven pořad jednání příští schůze.