Těsnopisecká zpráva

o 130. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 12. června 1928.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Tiskem rozdáno

Jednací zápisy schváleny

Z iniciativního výboru přikázáno

Pořad jednání:

1. Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru sociálně-politického k vládnímu návrhu zákona o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic) - (tisk 466 a 543) - (tisk 649)

Řeč zpravodaje výboru sociálně-politického sen. dr Fáčka

Řeč zpravodaje výboru ústavně-právního sen. dr Baxy

Stanovení lhůty řečnické

Řeč sen. Plamínkové

Řeč sen. Sehnalové

Řeč sen. Roháčka

Řeč sen. Ecksteinové

Pozměňovací a resoluční návrhy

Doslov zpravodaje výboru sociálně-politického sen. dr Fáčka

Způsob hlasování

Osnova zákona přijata ve čtení prvém, (když byly zamítnuty pozměňovací návrhy)

Jednání přerušeno

Sdělení předsednictva:

Změny ve výborech

Stanoven pořad jednání příští schůze.