Těsnopisecká zpráva

o 129. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 5. června 1928.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Z předsednictva přikázáno

Návrh sen. dr Hellera na přikázání vládních návrhů č. 644 a 645 výboru ústavně-právnímu přijat.

Změny ve výboru

Předsednictvo zmocněno svolati příští schůzi písemně nebo telegraficky a stanoviti její pořad jednání