Těsnopisecká zpráva

o 126. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve středu dne 23. května 1928.

Obsah:

Sděleni předsednictva:

Dovolené

Tiskem rozdáno

Jednací zápisy schváleny

Z předsednictva přikázáno

Přípis vlády o jmenování ministra inž. Nováka

Pořad jednání:

1. Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 577) k vládnímu návrhu zákona o příplatcích některým státním a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě a pozůstalým po takových zaměstnancích, zemřelých v činné službě nebo ve výslužbě (tisk 634)

Řeč zpravodaje výboru sociálně-politického sen Hrejsy

Řeč zpravodaje výboru rozpočtového sen. dr Procházky

Stanovení lhůty řečnické

Řeč sen. dr Franciscyho

Řeč sen Skaláka

Řečník volán k pořádku

Řeč sen. Jaroše

Řeč sen. Hartla

Řeč sen. dr Hellera

Řeč sen. Sochora

Řeč sen. Teschnera

Sen. Sochor volán dodatečně k pořádku

Řeč sen. Koutného

Přerušení jednání

Sdělení předsednictva:

Změny ve výborech

Dovolená

Stanoven pořad jednání příští schůze

Příloha