Těsnopisecká zpráva

a o 125. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 29. března 1928.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Tiskem rozdáno

Z předsednictva přikázáno

Pořad jednání:

1. Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 617) k usnesení senátu o vládním návrhu zákona o cestovních pasech (tisk 621)

Řeč zpravodaje sen. dr Baxy

Stanovení řečnické lhůty

Řeč sen. Koutného

Řečník volán k pořádku

Řečník volán k věci

Řeč sen Stodoly

Řeč sen. Fijaly

Řeč sen.dr Medingera

Doslov zpravodaje sen. dr Baxy

Osnova zákona přijata ve čteni prvém

2. Návrh, aby podle §u 55 jedn. řádu řízením zkrácenym byla projednána osnova zákona o cestovních pasech (tisk 621)

Pilnost odůvodněna

Zkrácené řízení přiznáno

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Výborové resoluce schváleny

3. Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Jičíně ze dne 10. prosince 1927, č. j. Nt. XIII. 56/27, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání sen. Kučery pro přečin podle §u 14 ad 5 a pro zločin podle §u 15 ad 3 zákona na ochranu republiky (č. 5056 předs.) - (tisk 603)

Řeč zpravodaje sen. Wagnera

Návrh výboru imunitního na nevydání sen. Kučery schválen.

Sdělení předsednictva:

Změna ve výboru

Předsednictvo zmocněno svolati příští schůzi písemně nebo telegraficky

Projev předsedy senátu o třídenním míru Červeného kříže

Příloha