Těsnopisecká zpráva

o 124. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve středu dne 28. března 1928.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Pořad jednání:

1. Druhé čtení zprávy ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 569) k vládnímu návrhu zákona o zařízení a působnosti báňských úřadu (tisk 606)

Zpravodaj sen. Lukeš opravuje tiskové chyby

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Resoluce výboru ústavně-právního schválena

2. Druhé čtení zprávy výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 572) k usnesení senátu o vládním návrhu zákona o osvojení (tisk 607)

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Pokračování ve společné rozpravě o:

3. Zprávě I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 608) k vládnímu návrhu zákona o stavebním ruchu (tisk 611)

4. Zprávě I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 609) k vládnímu návrhu zákona o ochraně nájemníků (tisk 612)

5. Zprávě sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 610) k vládnímu návrhu zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (tisk 613)

Řeč sen. Löwa

Řečník volán k pořádku

Řeč sen. Hampla

Řeč sen. Stodoly

Řeč sen. Průši

Řeč sen. Pánka

Řeč sen. Millera

Řeč sen. Plamínkové

Řeč sen. Kučery

Řeč sen. dr Havelky

Debata skončena

Pozměňovací návrhy k osnově tisk 611

Resoluční návrhy k osnově tisk 61

Pozměňovací návrhy k osnově tisk 612

Resoluční návrhy k osnově tisk 612

Návrhy k osnově tisk 613

Doslov zpravodaje sen. Roháčka k č. t. 611

Doslov zpravodaje sen. dr Karasa k č. t. 611 a 612

Doslov zpravodaje sen. Hrejsy k č. t. 613

Způsob hlasování o osnově zákona o stavebním ruchu

Osnova zákona o stavebním ruchu přijata ve čtení prvém, (když byly zamítnuty všechny pozměňovací návrhy)

Způsob hlasování o osnově zákona o ochraně nájemníků

Osnova zákona o ochraně nájemníků přijata ve čtení prvém, (když byly zamítnuty všechny pozměňovací návrhy)

Způsob hlasování o osnově zákona o odkladu exekučního vyklizení místností

Osnova zákona o odkladu exekučního vyklizení místností přijata ve čtení prvém, (když byly zamítnuty všechny pozměňovací návrhy)

6. Návrh, aby zkráceným řízením podle §u 55 jedn. řádu projednány byly osnovy zákonů:

a) o stavebním ruchu, tisk 611;

b) o ochraně nájemníků, tisk 612;

c) o odkladu exekučního vyklizení místností, tisk 613

Pilnost odůvodněna

Zkrácené řízení přiznáno

Osnova zákona o stavebním ruchu. tisk 611, přijata ve čtení druhém

Hlasování o resolucích

Sen. Skalák volán k pořádku

Sen. Löw volán k pořádku

Sen. Ant. Novák volán třikráte k pořádku

Osnova zákona o ochraně nájemníků, tisk 612, přijata ve čtení druhém

Hlasování o resolucích

Osnova zákona o odkladu exekučního vyklizení místností, tisk 613, přijata ve čtení druhém

Projev předsedy senátu

Naléhavá interpelace sen. Zimáka a soudr. a sen. Dundra a soudr.

Interpelace sen. Zimáka a soudr. zamítnuta 70 hlasy proti 51

Interpelace sen. Dundra a soudr. zamítnuta

Návrh sen. Hampla a druhů

Návrh sen. Hampla a druhů zamítnut

Sdělení předsednictva:

Mezi schůzí tiskem rozdáno

Změny ve výboru

Stanoven pořad jednání příští schůze

Příloha