Kdo souhlasí, aby odst. 1. §u 4 zněl podle návrhu sen. Průši a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby odstavec tento, jakož i odst. 2.-§u 4 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí, aby odst. 3. §u 4 zněl podle návrhu sen. Průši a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby odstavec tento, jakož i zbytek §u 4 a § 5 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí, aby odst. 1. §u 6 zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby celý § 6, jakož i 1. odstavec §u 7 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku(Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí, aby odst. 2. §u 7 zněl podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Průši a druhů na vložení nového paragrafu za § 7, nechť zvedne ruku (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby §§ 8, 9, 11 a 12 zněly podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 8 zněl podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby odst. 1., 2., 3., 4. §u 8 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Průši a druhů na vložení nového odstavce za odst. 4. §u 8, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby odst. 5. §u 8 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku, (Děje se)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 9 byl škrtnut podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle návrhu sen. Průši a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo.souhlasí, aby zněl podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr-, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle návrhu sen. Plamínkové a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle event. návrhu sen. Ecksteinové a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby odst. 1. §u 9 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby odst. 2. §u 9 zněl podle event. návrhu sen. Ecksteinové a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Plamínkové a druhů na doplnění §u 9, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se..

Kdo souhlasí, aby § 10 byl škrtnut podle totožných návrhů sen. Průši a druhů, sen. Fahrnera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby §§y 10 a 11 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí, aby § 12 byl škrtnut podle návrhu sen. Průši a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby odst. 1. §u 12 byl škrtnut podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s tím, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku(Děje se.)

To je většina: Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby odst. 2. §u 12 byl škrtnut podle event. návrhu sen. Průši a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby odst. 2., 3. a 4. §u 12 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Průši a druhů na doplnění odst. 4. §u 12, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby odst. 5. §u 12 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby odst. 6. §u 12 zněl podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby odstavce 6. a 7. §u 12 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Průši a druhů na vložení nového paragrafu za § 12, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 13 zněl podle návrhu sen. Průši a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 14 byl škrtnut podle návrhu sen. Průši a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se

Kdo souhlasí, aby odst. 1. a 2. §u 14 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí, aby odst. 3. §u 14 byl škrtnut podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s tím, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 15 byl škrtnut podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby odst. 1. §u 15 zněl podle návrhu sen. Průši a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby celý § 15, jakož i 1. odst. §u 16 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Průši a druhů na vložení nového odstavce za odst. 1. §u 16, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se

Kdo souhlasí s odst. 2. a 3. §u 16 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Průši a druhů na vložení nového odstavce za odst. 3. §u 16, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s odst. 4. §u 16, jakož i s §§y 17, 18, 19 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se

Kdo souhlasí, aby § 20 zněl podle dvou návrhů sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s tím, aby tento paragraf zněl podle návrhu sen. Průši a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s tím, aby zněl podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby odst. 1. §u 20 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby odst. 2. §u 20 zněl podle event. návrhu sen. Ecksteinové a soudr., nechť zvedne ruku(Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle event. návrhu sen. Průši a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 21 zněl podle návrhu sen. Průši a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 21 a odst. 1. §u 22 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí, aby odst. 2. §u 22 zněl podle návrhu sen. Průši a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s tím, aby zněl podle prvého event, návrhu sen. Průši a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s tím, aby zněl podle totožných návrhů sen. Ecksteinové a soudr. a druhého event. návrhu sen. Průši a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s tím, aby zněl podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se podle zprávy.

Kdo souhlasí, aby odst. 3. §u 22 zněl podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se podle zprávy.

Kdo souhlasí, aby odst. 1., 2., 3. §u 23 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí, aby odst. 4. §u 23 zněl podle návrhu sen. Průši a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 24 zněl podle návrhu sen. Průši a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 25 zněl podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku(Děje se.)

To je většina. Přijímá se

Kdo souhlasí,. aby § 26 zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby §§y 26 a 27 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí, aby § 28 zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby §§y 28, 29, 30 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Průši a druhů na vložení nového paragrafu za § 30, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 31 zněl podle návrhu sen. Průši a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se. - Sen. Ant. Novák: Tady vám poděkují české menšiny! Kde je p. kol. Hrubý?... Stůně?! - Výkřiky.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby bod 1. odst. 1. §u 3-1 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby bod 2. odst. 1. §u 31 škrtnut byl podle totožných návrhů sen. Ecksteinové a soudr., sen. Löwa a soudr., sen. Plamínkové a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby bod 2. odst. 1. §u 31 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby bod 3. odst. 1. §u 31 byl škrtnut podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To.je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby doplněn byl podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby bod 4. odst. 1. §u 31 byl škrtnut podle totožných návrhů sen. Fahrnera a druhů a sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle totožných návrhů sen. Jaroše a soudr. a sen. Plamínkové a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle event. návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby bod 5. odst. 1. §u 31 byl škrtnut podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Schvaluje se podle zprávy.

Kdo souhlasí, aby bod 6. odst. 1. §u 31 zněl podle návrhu sen. Plamínkové a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby odst. 2. §u 31 byl škrtnut podle totožných návrhů sen. Löwa a soudr., sen. Plamínkové a druhů, sen. Fahrnera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby odst. 2. §u 31, jakož i §§y 32, 33, 34 a 35 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Jsou přijaty podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí, aby § 36 byl škrtnut podle návrhu sen. Průši a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To.je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 37 zněl podle totožných návrhů sen. Průši a druhů, sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 38, nadpis zákona, nadpisy jednotlivých částí a úvodní formule zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Tím celá osnova zákona, nadpis zákona, jakož i nadpisy jednotlivých částí a úvodní formule přijaty jsou ve čtení prvém souhlasně s usnesením poslanecké sněmovny tisk 612. (Výkřiky. - Zvoní.)

Prosím o klid!

O osnově zákona o odkladu exekučního vyklizení místností tisk 613 hodlám dáti hlasovati takto:

O návrhu sen. Löwa a soudr., aby osnova vrácena byla výboru ústavně-právnímu, bude-li zamítnut,

o §u 1 podle návrhu sen. Löwa a soudr. k odst. 4., bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Kučery a druhů k odst. 4., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 2 podle návrhu sen. Kučery a druhů na škrtnutí, bude-li zamítnut, podle event. návrhu sen. Kučery a druhů k odst. 1., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové a pak o event. doplňovacím návrhu sen. Kučery a druhů;

o §u 3 podle návrhu sen. Kučery a druhů na -škrtnutí, bude-li zamítnut, podle event. návrhů sen. Kučery a druhů k odst. 2., 3., 4. a 6., budou-li zamítnuty, podle návrhu sen, Löwa a soudr. k odst. 6., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 4 podle návrhu sen. Kučery a druhů na škrtnutí, bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Löwa a soudr., bude-li zamítnut, podle event. návrhu sen. Kučery a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 5 podle souhlasných návrhů sen. Jaroše a soudr. a sen. Kučery a druhů, budou-li zamítnuty, pak podle návrhu sen. Löwa a soudr., bude-li zamítnut, pak podle souhlasných návrhů sen. Ecksteinové a soudr. a sen. Plamínkové a druhů,... (Výkřiky senátorů německé strany soc. demokratické. - Zvoní.)

Prosím o klid!... budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o §u 6 podle návrhů sen. Kučery a druhů k odst. 1., 2. a 3., budou-li zamítnuty, o §u 6 a 7, nadpisu zákona a jeho úvodní formuli podle zprávy výborové.

Jsou nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování? (Nebyly. - Hluk a výkřiky senátorů německé strany soc. demokratické. - Zvoní.)

Prosím o klid!

Námitek žádných není, budeme tedy tak hlasovati.

Přikročujeme ke hlasování ve čtení prvém

o osnově zákona o odkladu exekučního vyklizení místností t i s k 613.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Löwa a soudr., aby byla osnova vrácena výboru ústavně-právnímu, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 1 zněl podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 1 zněl podle návrhu sen. Kučery a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 1 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 1 přijímá se podle zprávy.

Kdo souhlasí, aby byl škrtnut § 2 podle návrhu sen. Kučery a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 2 zněl podle event. návrhu sen. Kučery a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 2 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tento paragraf je schválen podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí, aby paragraf právě přijatý doplněn byl podle event. návrhu sen. Kučery a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby byl škrtnut § 3 podle návrhu sen. Kučery a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se

Kdo souhlasí, aby § 3 zněl podle event. návrhů sen. Kučery a druhů k odst. 2., 3., 4. a 6., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se

Kdo souhlasí, aby § 3 zněl podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 3 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Schvaluje se.

Kdo souhlasí, aby škrtnut byl § 4 podle návrhu sen. Kučery a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 4 zněl podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 4 zněl podle event. návrhu sen. Kučery a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 4 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 5 zněl podle souhlasných návrhů sen. Jaroše a soudr. a sen. Kučery a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby § 5 zněl podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 5 zněl podle souhlasných návrhů sen. Ecksteinové a soudr. a sen. Plamínkové a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 5 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 5 je schválen podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí, aby § 6 zněl podle návrhů sen. Kučery a druhů k odst. 1., 2. a 3., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby §§y 6 a 7, pak nadpis zákona a jeho úvodní formule zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se. (Hluk a výkřiky.)

Tím celá osnova zákona, nadpis zákona, jakož i úvodní formule přijaty jsou ve čtení prvém souhlasně s usnesením poslanecké sněmovny č. t. 613.