Kdo souhlasí, aby § 50 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby byl škrtnut § 51 podle návrhu sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 51 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 52 zněl podle návrhů sen. dr Herze a druhů k odst. 1. a 2., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 52 zněl podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 52 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To.je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby právě přijatý § 52 doplněn byl podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 53 zněl podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 53 zněl podle návrhu sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 53 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby právě přijatý § 53 doplněn byl podle návrhu sen. Jaroše a soudr. novým odstavcem a aby byl 3. odstavec přečíslován, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 54 zněl podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 54 zněl podle návrhu sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se)

To je menšina. Zamítá se.

. Kdo souhlasí, aby § 54 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se

Kdo souhlasí, aby § 55 zněl podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby §§ 55 a 56 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí, aby § 56 doplněn byl podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby do osnovy vložen byl nový § 57 podle návrhu sen. Plamínkové a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby §§y 57 až 74 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Ecksteinové a soudr., aby do osnovy vsunuty byly nové §§y 75 až 79 jako hlava VIII., a s návrhem sen. Jaroše a soudr., aby hlava VIII. osnovy přečíslována byla na hlavu IX., resp. aby přečíslovány byly paragrafy v hlavě VIII. osnovy obsažené, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby § 75 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby přijatý § 75 doplněn byl podle event. návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby §§y 76 a 77 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí, aby §§y 78 a 79 zněly podle návrhu sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby §§y 78 a 79 zněly podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby §§y 78 a 79 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí, aby § 80 a pak číslování hlavy 1. až VII. zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Jaroše a soudr., aby byla hlava VIII. přečíslována jako hlava IX., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s číslováním hlavy VIII. podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby nadpis v hlavě I. zněl podle návrhu sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s nadpisy v hlavě I. a IV. podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí s nadpisem v hlavě V. podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se

Kdo souhlasí s nadpisy v hlavě V. až VIII., pak s nadpisem zákona a jeho úvodní formulí podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se. (Výkřiky senátorů komunistické strany. - Hluk.)

Tím byla přijata osnova zákona č. t. 611 v souhlasném znění s usnesením poslanecké sněmovny ve čtení prvém.

Budeme nyní hlasovati ve čtení prvém o osnově zákona o ochraně nájemníků. tisk 612.

Vzhledem k pozměňovacím návrhům míním dáti hlasovati takto:

O návrhu sen. Ecksteinové a soudr. o nahrazení osnovy zákona osnovou novou, bude-li zamítnut, o odst. 1. a uvozovací větě odst. 2. §u 1 podle totožných návrhů sen. Průši a druhů a sen. Löwa a soudr., budou-li zamítnuty, o této části podle zprávy výborové;

o bodu 1. odst. 2. §u 1 podle totožných návrhů sen Průši a druhů a sen. Jaroše a soudr., budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové, pak o návrhu sen. Průši a druhů na škrtnutí bodu 2. odst. 2. §u 1, bude-li zamítnut, o znění jeho podle návrhu sen. Löwa a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové, pak o návrhu sen. Průši a druhů na škrtnutí bodu 3. odst. 2. §u 1, bude-li zamítnut, o znění této části podle návrhu sen. Löwa a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o bodu 4. odst. 2. §u 1 podle zprávy výborové;

o znění bodu 5. odst. 2. §u 1 podle návrhu sen. Löwa a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o znění bodu 6. odst. 2. §u 1 podle návrhu sen. Průši a druhů, bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Löwa a soud r., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o bodu 7. odst. 2. §u 1 podle návrhu sen. Jaroše a soudr., bude-li zamítnut, o tomto bodu, jakož i o bodu 8. odst. 2. §u 1 podle zprávy výborové;

o bodu 9. odst. 2. §u 1 podle návrhu sen. Průši a druhů, bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Ecksteinové a soud r., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o bodu 10. odst. 2. §u 1 podle zprávy výborové, pak podle totožných návrhů sen. Löwa a soudr. a sen. Průši a druhů, aby škrtnut byl bod 11. odst. 2. §u 1, budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o bodu 12. odst. 2. §u 1 podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Löwa a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o bodu 13. odst. 2. §u 1 podle návrhu sen. Průši a druhů, bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Löwa a soudr., bude-li zamítnut, podle dvou návrhů sen. Jaroše a soudr., budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o bodu 14. odst. 2. §u 1 podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Löwa a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové; o návrhu sen. Průši a druhů. aby byl škrtnut bod 15. odst. 2. §u 1, bude-li zamítnut;

o bodu 15. odst. 2. §u 1 podle návrhů sen. Ecksteinové a soudr. a sen. Löwa a soudr., budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové, pak o návrhu sen. Jaroše a soudr. na škrtnutí bodu 16. odst. 2. §u 1, bude-li zamítnut,

o bodu 16. odst. 2. §u 1 podle návrhu sen. Löwa a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o bodu 17. a 18. odst. 2. §u 1 podle návrhu sen. Löwa a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o bodu 19. odst. 2. §u 1 na škrtnutí podle totožných návrhů sen. Jaroše a soudr., sen. Löwa a soudr. a sen. Průši a druhů, budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o odst. 3. §u 1 podle zprávy výborové;

o §u 2 podle návrhu sen. Průši a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 3 podle zprávy výborové;

o odst. 1. §u 4 podle návrhu sen. Průši a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o odst. 2. §u 4 podle zprávy výborové;

o odst. 3. §u 4 podle návrhu sen. Průši a druhů, bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Löwa a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o zbytku §u 4, jakož i o §u 5 podle zprávy výborové;

o odst. 1. §u 6 podle návrhu sen. Jaroše a soudr., bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Löwa a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o odst. 2. §u 6 a o odst. 1. §u 7 podle zprávy výborové;

o odst. 2. §u 7 podle návrhu sen. Löwa a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové, pak o návrhu sen. Průši a druhů na vložení nového paragrafu za § 7, pak o návrhu sen. Löwa a soudr. na nové znění §u 8, 9, 11 a 12.

o §u 8 podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, bude-li zamítnut, o odst. 1. až 4. §u 8 podle zprávy výborové, pak o návrhu sen Průši a druhů na vložení nového odstavce za odst. 4. §u 8, bude-li zamítnut, o zbytku §u 8 podle zprávy výborové;

o §u 9 podle návrhu sen. Fahrnera a druhů na škrtnutí, bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Průši a druhů, bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Plamínkové a druhů, bude-li zamítnut, podle event. návrhu sen. Ecksteinové a soudr., bude-li zamítnut, o odst. 1. §u 9 podle zprávy výborové; o odst. 2. §u 9 podle event. návrhu sen. Ecksteinové a soudr.,bude-li zamítnut, podle zprávy výborové, pak o návrhu sen. Plamínkové a druhů na doplnění §u 9;

o §u 10 podle totožných návrhů sen. Průši a druhů, sen. Fahrnera a druhů na škrtnutí, budou-li zamítnuty, podle návrhu sen. Löwa a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 11 podle zprávy výborové;

o §u 12 podle návrhu sen. Průši a druhů na škrtnutí, bude-li zamítnut, o odst. 1. §u 12 podle návrhu sen. Fahrnera a druhů na škrtnutí, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové, o odst. 2. §u 12 podle event. návrhu sen. Průši a druhů na škrtnutí, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové, o odst.3. a 4. §u 12 podle zprávy výborové, pak o event. návrhu sen. Průši a druhů na doplnění odst. 4. §u 12, o odst. 5. §u 12 podle zprávy výborové, o odst. 6. §u 12 podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, bude-li zamítnut, o zbytku §u 12 podle zprávy výborové, pak o návrhu sen. Průši a druhů na vložení nového paragrafu;

o §u 13 podle návrhu sen. Průši a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 14 podle návrhu sen. Průši a druhů na škrtnutí, bude-li zamítnut, o odst. 1. a 2. §u 14 podle zprávy výborové, o odst. 3. §u 14 podle návrhu sen. Löwa a soudr. na škrtnutí, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 15 podle návrhu sen. Fahrnera a druhů na škrtnutí, bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Průši a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;.

o odst. 1. §u 16 podle zprávy výborové, pak o návrhu sen. Průši a druhů na vložení nového odstavce za odst. 1. §u 16, o odst. 2. a 3. §u 16 podle zprávy výborové, pak o návrhu sen. Průši a druhů na vložení nového odstavce za odst. 3. §u 16, o odst. 4 §u 16 a

o §§ech 17, 18, 19 podle zprávy výborové;

o §u 20 podle dvou návrhů sen. Jaroše a soudr., budou-li zamítnuty, podle návrhu sen. Průši a druhů, bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Löwa a soudr., bude-li zamítnut, o odst. 1. §u 20 podle zprávy výborové, o odst. 2. §u 20 podle event. návrhu sen. Ecksteinové a soudr., bude-li zamítnut, podle event. návrhu sen. Průši a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 21 podle návrhu sen. Průši a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o odst. 1. §u 22 podle zprávy výborové, o odst. 2. §u 22 podle návrhu sen. Průši a druhů, bude-li zamítnut, podle prvého event. návrhu sen. Průši a druhů, bude-li zamítnut, podle totožných návrhů sen. Ecksteinové a soudr. a druhého event. návrhu sen. Průši a druhů, budou-li zamítnuty, podle návrhu sen. Löwa a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové. o odst. 3. §u 22 podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové,

o odst. 1., 2. a 3. §u 23 podle zprávy výborové, o odst. 4. §u 23 podle návrhu sen. Průši a druhů, bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Löwa a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 24 podle návrhu sen. Průši a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 25 podle návrhu sen. Fahrnera a druhů. bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 26 podle návrhu sen..Jaroše a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 27 podle zprávy výborové;

o §u 28 podle návrhu sen. Jaroše a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §§ech 29 a 30 podle zprávy výborové, pak o návrhu sen. Průši a druhů na vložení nového paragrafu za § 30:

o §u 31 podle návrhu sen. Průši a druhů, bude-li zamítnut, o bodu 1. odst. 1. §u 31 podle zprávy výborové, o bodu 2. odst. 1. §u 31 podle totožných návrhů sen. Ecksteinové a soudr., sen. Löwa a soudr., sen. Plamínkové a druhů na škrtnutí, budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové, o bodu 3 odst. 1. §u 31 podle návrhu sen. Löwa a soudr. na škrtnutí, bude-li zamítnut, podle návrhu sen..Jaroše a soudr., bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr. bude-li zamítnut, podle zprávy výborové, pak o návrhu sen. Fahrnera a druhů na doplnění této části, o bodu 4. odst. 1. §u 31 podle totožných návrhů sen. Fahrnera a druhů a sen. Löwa a soudr. na škrtnutí, budou-li zamítnuty, podle totožných návrhů sen. Jaroše a soudr. a sen. Plamínkové a druhů, budou-li zamítnuty, podle event. návrhu sen. Löwa a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové, o bodu 5. odst. 1. §u 31 podle návrhu sen. Löwa a soudr. na škrtnutí, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové, o bodu 6. odst. 1. §u 31 podle návrhu sen. Plamínkové a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové, o odst. 2. §u 31 podle totožných návrhů sen. Löwa a soudr., sen. Plamínkové a druhů a sen. Fahrnera a druhů na škrtnutí, budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o §§ech 32, 33, 34, 35 podle zprávy výborové;

o §u 36 podle návrhu sen. Průši a druhů na škrtnutí, bude-li zamítnut, podle návrhu sen. Fahrnera a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §u 37 podle totožných návrhů sen. Průši a druhů a sen. Löwa a soudr., budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové;

o §u 38, nadpisu zákona, nadpisech jednotlivých částí a úvodní formuli podle zprávy výborové.

Jsou proti tomuto způsobu hlasování námitky? (Nebyly.)

Námitek žádných není - budeme proto pokračovati tak, jak jsem byl právě prohlásil.

Prosím, račte se posadit budeme hlasovati. (Děje se.)

Přikročíme ke hlasování ve čtení prvém

o osnově zákona o ochraně nájemníků, tisk 612

Kdo souhlasí s návrhem sen. Ecksteinové a soudr. o nahrazení osnovy zákona o ochraně nájemníků novým zněním, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s totožnými návrhy sen. Průši a druhů a sen. Löwa a soudr. se zněním 1. odst. §u 1, jakož i s uvozovací větou 2. odstavce téhož paragrafu, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby tato část §u 1 zněla podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby bod 1 odst. 2. §u 1 zněl podle totožných návrhů sen. Průši a druhů a sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby bod tento zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby bod 2. odst. 2. §u 1 byl škrtnut podle návrhu sen. Průši a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby bod 3. odst. 2. §u 1 byl škrtnut podle návrhu sen. Průši a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby bod 4. odst.- 2. §u -1 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby bod 5. odst. 2. §u 1 zněl podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku(Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby bod tento zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby bod 6. odst. 2. §u 1 zněl podle návrhu sen. Průši a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby bod tento zněl podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby bod tento zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby bod 7. odst. 2. §u 1 zněl podle návrhu sen..Jaroše a soudruhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby bod 8, odst. 2. §ul zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby bod 9. odst. 2. §u 1 zněl podle návrhu sen. Průši a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšin a. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby bod tento zněl podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby bod tento zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.).

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby bod 10. odst. 2. §u 1 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby bod 11. odst. 2. §u 1 byl škrtnut podle totožných návrhů sen. Löwa a soudr., sen. Průši a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku(Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby bod 12. odst. 2. §u 1 zněl podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se

Kdo souhlasí, aby bod 13. odst. 2. §u 1 zněl podle návrhu sen. Průši a druhů, nechť zvedne ruku(Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle návrhu sen. Löwa a soudr-, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle dvou návrhů sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku - (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby bod 14. odst. 2. §u 1 zněl podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., nechť zvedne ruku(Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové. nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se

Kdo souhlasí, aby bod 15. odst. 2. §u 1 byl škrtnut podle návrhu sen. Průši a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se

Kdo souhlasí, aby zněl podle totožných návrhů sen. Ecksteinové a soudr. a sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku(Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby bod 16. odst. 2. §u 1 byl škrtnut podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku(Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku(Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby bod 17. a 18. odst. 2§u 1 zněly podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se

Kdo souhlasí, aby zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby bod 19. odst. 2. §u 1 byl škrtnut podle totožných návrhů sen. Jaroše a soudr., sen. Löwa a soudr., sen. Průši a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se

Kdo souhlasí, aby zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby odst. 3. §u 1 zněl podle z.právy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se

Kdo souhlasí, aby § 2 zněl podle návrhu sen. Průši o druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se

Kdo souhlasí, aby § 2 a 3 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.