Přikročujeme ke hlasování ve čtení prvém, a to nejprve

o osnově zákona o stavebním ruchu, tisk 611.

Kdo souhlasí aby § 1 zněl podle návrhu sen. dr Herze a-druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 1 zněl podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr. k odst. 1. nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 1 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 2 zněl-podle návrhu sen. Löwa a soudr. k odst. 1., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 2 zněl podle návrhů sen. dr Herze a druhů k odst.1. a 3., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby § 2 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 3 zněl podle návrhů sen. dr Herze a druhů k odst. 1., 3., 4, a 6., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se

Kdo souhlasí, aby § 3 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby byl doplněn právě přijatý § 3 podle návrhu sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 4 zněl podle návrhu sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 4 zněl podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 4 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby doplněn byl právě přijatý paragraf podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 5 zněl podle návrhů sen. dr Herze a druhů k odst. 2., 5. a 6., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby § 5 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To.je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 6 zněl podle návrhů sen. dr Herze a druhů k odst.1., 2., 3., 4. a 5., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 6 zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 6 zněl podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby §§y 6 a 7 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí, aby § 8 zněl podle návrhů sen. dr Herze a druhů k odst. 1., 2. a 3., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 8 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 9 zněl podle návrhu sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 9 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 10 zněl podle návrhu sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby §§ 10 a 11 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí, aby do osnovy vložen byl podle návrhu sen. dr Herze a druhů nový § 12, nechť zvedne ruku. (Děje se)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 12 škrtnut byl podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 12 zněl podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 12 zněl podle návrhu sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 12 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby byl škrtnut § 13 podle totožných návrhů sen. Löwa a soudr. a sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 13 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby škrtnut byl § 14 podle totožných návrhů sen. dr.Herze a druhů a sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, by § 14 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby právě přijatý § 14 doplněn byl podle event. návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby §§y 15 a 16 škrtnuty byly podle souhlasných návrhů sen. Löwa a soudr. a sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby §§y 15 a 16 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí, aby § 17 byl škrtnut podle souhlasných návrhů sen. dr Herze a druhů a sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 17 zněl podle event. návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 17 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 17 doplněn byl podle event. návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby škrtnuty byly §§y 18 a 19 podle souhlasných návrhů sen. Löwa a soudr. a sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí aby §§y 18 a 19 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí, aby byl škrtnut § 20 podle souhlasných návrhů sen. dr Herze a druhů a sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 20 zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 20 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby §§ 21 a 22 škrtnuty byly podle souhlasných návrhů sen. Löwa a soudr. a sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby §§y 21 a 22 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí, aby do osnovy vložen byl podle návrhu sen. Löwa a soudr. nový § 22 lit. a), nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby §§y 23 až 26 škrtnuty byly podle souhlasných návrhů sen. dr Herze a druhů a sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby §§y 23 až 26 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí, aby § 27 škrtnut byl podle souhlasných návrhů sen. Löwa a soudr. a sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 27 zněl podle event. návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 27 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby §§y 28 a 29 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To.je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí, aby právě přijatý § 29 doplněn byl podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 30 zněl podle návrhů sen. dr Herze a druhů k odst. 1., 2. a 3., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 30 zněl podle návrhů sen. Löwa a soudr., k odst. 2. a 3., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby § 30 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby právě přijatý § 30 doplněn byl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 31 zněl podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 31 zněl podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 31 zněl podle návrhu sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 31 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 32 zněl podle návrhu sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 32 zněl podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 32 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby právě přijatý § 32 doplněn byl podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 33 zněl podle návrhu sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 33 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 34 zněl podle návrhu sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 34 zněl podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 34 zněl podle návrhů sen. Jaroše a soudr. k odst. 1. a na označení odstavců 1., 2. a 3., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítají se.

Kdo souhlasí, aby § 34 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby právě přijatý § 34 doplněn byl podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 35 škrtnut byl podle návrhu sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 35 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 36 škrtnut byl podle návrhu sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 36 zněl podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 36 zněl podle návrhů sen. Ecksteinové a soudr. k odst. 1., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 36 zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 36 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 37 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby právě přijatý § 37 doplněn byl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 38 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 39 byl škrtnut podle souhlasných návrhů sen. Löwa a soudr. a sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 39 zněl podle návrhu sen Ecksteinové a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšin a. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 39 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 40 škrtnut byl podle návrhu sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 40 zněl podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Jelikož byl zamítnut návrh sen. Löwa a soudr. k §u 34, odpadá hlasování o event. návrhu sen. Löwa a soudr. k tomuto paragrafu.

Kdo souhlasí, aby § 40 zněl podle zprávy* výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 41 zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 41 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 42 byl škrtnut podle návrhu sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 42 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 43 zněl podle návrhu sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 43 zněl podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 43 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se

Kdo souhlasí, aby právě přijatý § 43 doplněn byl podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 44 zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr-, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se

Kdo souhlasí, aby § 44 zněl podle návrhu sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se-)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 44 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 45 zněl podle návrhu sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To.je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 45 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To.je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby byl škrtnut § 46 podle návrhu sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 46 zněl podle návrhu sen. Löwa a soudr, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 46 zněl podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 46 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.).

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 47 zněl podle návrhu sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 47 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby § 48 zněl podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 48 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby právě přijatý § 48 doplněn by-l podle návrhu sen. Löwa a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 49 zněl podle návrhu sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 49 zněl podle návrhu sen. Löwa a soudr. k odst. 1. a 2., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 49 zněl podle návrhu sen. Jaroše a soudr. k odst. 1. a 2., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 49 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se)

To je většina. Přijímá se.

-Kdo souhlasí, aby byl škrtnut § 50 podle návrhu sen. dr Herze a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby § 50 zněl podle návrhu sen. Ecksteinové a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.