Těsnopisecká zpráva

o 123. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 27. března 1928.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Tiskem rozdáno

Z předsednictva přikázáno

Výboru dána lhůta

Změna ve výboru

Stanoven pořad jednání příští schůze