Schůze zahájena v 18 hodin 10 minut.

Přítomni:

Místopředsedové: Böhr, dr Brabec, Donát, dr Soukup.

Zapisovatelé: dr Procházka, Stržil.

123 senátoři podle presenční listiny.

Zástupci vlády: náměstek ministerského předsedy ministr dr Šrámek; ministři dr Mayr-Harting, dr Spina.

Z kanceláře senátní: tajemník senátu dr Šafařovič; jeho zástupci dr Bartoušek, dr Trmal.

Místopředseda dr Soukup(zvoní): Zahajuji schůzi.

Tiskem bylo rozdáno:

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

Tisk 593. Naliehavá interpellácia sen. Zimáka, Pociska, dr Macků, Reichstädterové, dr Soukupa, Habrmana, Jaroša a súdruhov na vládu Československej republiky v záležitosti pána miestopredsedu senátu N. S. dr Karola Krčméryho.

Tisk 597. Naléhavá interpelace sen. Dundra, Ant. Nováka, Filipínského, Pociska a soudruhů na vládu republiky Československé týkající se zhoršení zákona o sociálním pojištění.

Z předsednictva přikázáno:

Výborům technicko-dopravnímu a rozpočtovému:

Tisk 614. Vládní návrh zákona o úpravě některých právních a finančních poměrů soukromých místních drah ve státním provozu.

Výboru ústavně-právnímu:

Tisk 617. Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu (tisk sn. 1487) k vládnemu návrhu zákona (tisk sen. 535 a 544) o cestovných pasoch (tisk sn. 1529).

Místopředseda dr Soukup: Navrhuji, aby bylo uloženo výboru, aby o usnesení poslanecké sněmovny č. t. 617 podal zprávu ve lhůtě 24 hodin.

Kdo s návrhem mým souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh můj se přijímá.

Sděluji, že

do výboru ústavně-právního za sen. dr Krčméryho nastupuje sen. inž. Klimko.

Navrhuji, aby se příští schůze konala zítra ve středu dne 28. března 1928 o 11. hodině s tímto

pořadem jednání:

1. Druhé čtení zprávy ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 569) k vládnímu návrhu zákona o zařízení a působnosti báňských úřadů. Tisk 606.

2. Druhé čtení zprávy výboru ústavněprávního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 572) k usnesení senátu o vládním návrhu zákona o osvojení. Tisk 607.

3. Zpráva 1. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 608) k vládnímu návrhu zákona o stavebním ruchu. Tisk 611.

4. Zpráva 1. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 609) k vládnímu návrhu zákona o ochraně nájemníků. Tisk 612.

5. Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 610) k vládnímu návrhu zákona o odkladu exekučního vyklizení místností. Tisk 613.

6. Návrh, aby podle §u 55 jedn. řádu řízením zkráceným projednány byly osnovy zákonů:

a) o stavebním ruchu. tisk 611;

b) o o chraně nájemníků. tisk 612;

c) o odkladu exekučního vyklizení místností, tisk 613.

Jsou nějaké námitky proti tomuto pořadu? (Nebyly.) Námitek není.

Končím schůzi.

Konec schůze v 18 hodin 12 minut.