Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1928.

II. volební období.

6. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 121. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v úterý dne 20. března 1928.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Z předsednictva přikázáno.

Výborům dána lhůta.

Změny ve výborech.

Stanoven pořad jednání příští schůze.