SÁBLÍK Karel

VI. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.) - nár. hosp. a techn. doprav.

Návrhy:

na poskytnutí státní podpory krajům na Moravě postiženým živelními pohromami (t. 449). 87, 24. VI. 1927; 853, IV.

na poskytnutí pomoci postiženým požárem v obci Přísece u Jihlavy (t. 625). 126, 23. V. 1928; 287, VI.

Zpravodajem:

nár. hosp. v. o zrušení ustanovení čl. II. vlád. nař. ze dne 4. VI. 1925, č. lil Sb. b., o částečné úpravě celního sazebníku pro čsl. celní území a o uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102). 21, 18. V. 1926; 262, II.; doslov 22, 19. V. 1926; 415, II.

nár. hosp. v. o usnes. posl. sněm. o návrhu posl. Mašaty a druhů na vydání zák., jímž se částečně mění celní sazebník pro Čsl. celní území (zpr. t. 140). 29, 21. VI. 1926; 535, II.; doslov 31, 22. VI. 1926; 690, II.

nár. hosp. v. o finanční podpoře elektrisace venkova (zpr. t. 205). 40, 1. VII. 1926; 1151, II.; doslov 1155, II.

nár. hosp. v. o návrzích t. 76, 88, 89, 112, 113, 116, 132, 133, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 150, 151, 152 a 154 v záležitostech živelních pohrom (zpr. t. 213). 41, 14. X. 1926; II., III.; doslov 26, III.

nár. hosp. v. o návrzích t. 172, 178, 184, 185, 186, 187, 194, 196, 197, 198, 207, 209, 210, 211, 212, 214, 238, 239, 240 a 248 v záležitosti poskytnutí státní podpory postiženým živelními pohromami (zpr. t. 351). 65, 16. III. 1927; 51, IV; doslov 57, IV.

nár. hosp. v. o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (zpr. t. 486). 95, 12. VII. 1927; 996, IV.

nár. hosp. v. o poskytování podpor při živelních pohromách (zpr. t. 500). 96. 13. VII. 1927; 1087, IV.

nár. hosp. v. o návrzích v příčině živelních pohrom (zpr. t. 509). 98, 15. VII. 1927; 1417, IV; doslov 1432, IV.

techn. doprav. v. o změně zákona o finanční podpoře elektrisace venkova (zpr. t. 620). 127, 24. V. 1928; 388, VI.

nár. hosp. v. o návrzích na poskytnutí státní podpory poškozeným živelními pohromami (zpr. t. 709). 140, 21. VII. 1928; 840, VI.

nár. hosp. v. o zrušení zemědělsko-technické kanceláře zemědělské rady pro Čechy (zpr. t. 776). 157, 20. XI. 1928; 401, VII.

nár. hosp. v. o návrzích t. 674, 675, 677, 678, 679, 687, 691, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 710, 711, 712, 713, 716, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 752, 765 a 766 na poskytnutí státní podpory poškozeným živelními pohromami (zpr. t. 837). 171, 20. III. 1929; 4, VIII.

nár. hosp. v. o změně zák. č. 13971926 o finanční podpoře elektrisace venkova (zpr. t. 867). 173, 22. III. 1929; 5, VIII.; doslov 19, VIII. vyjádření k resoluci 21, VIII.

o elektrisačním fondu (zpr. t. 868). 173, 22. III. 1929; 7, VIII.

SEHNAL Václav

II. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. br. - rozp. - techn. doprav. a úst. práv.

Návrhy:

(koaliční) ohledně katastrofální povodně a - potřebě urychleného provedení regulačních prací na horním a středním Labi (t. 25). 8, 23. II. 1926; 153, I.

na státní pomoc postiženým krupobitím na okrese novobydžovském (t. 442). 85, 21. VI. 1927: 843, IV.

Resoluce:

k předloze o silničním fondu (zpr. t. 467) stran připravení nového silničního zákona za účelem unifikace silničních zákonů a účelného včlenění okresní a zemské správy do silniční správy. 90, 1. VII. 1927; 930, IV.

Zpravodajem:

br. výb. o doplňku §u 81 zákona o vojenských požitcích zaopatřovacích (zpr. t. 34). 12, 16. III. 1926; 351, I.

br. výb. o úpravě rozpočtu vojenské správy (zpr. t. 318). 61, 17. XII. 1926; 1104, III.; doslov 1120, 1131, III.

rozp. v. k předloze o silničním fondu (zpr. t. 467). 90, 1. VII. 1927; 909, IV; doslov 930, IV. 3 poznámky k resolucím 937, IV.

techn. doprav. v. o puncovním zákonu (zpr. t. 532). 102, 17. XI. 1927; 61, V.

techn. doprav. v. o změně některých ustanovení zákona o letectví (zpr. t. 923). 183, 25. VI. 1929; 16, VIII.; doslov 21, VIII.

Řeč v rozpravě:

o katastrofálním výbuchu třaskavin v Praze (nal. interp. t. 46). 10, 10. III. 1926; 197, I.

SEHNALOVÁ Růžena

III. voleb. kraj

K

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I. Slib vykonala 1, 17. XII. 1925; 10, I. Byla členem výboru in. a soc. pol.

Návrhy:

15 pozměňov. návrhů k předloze o mimořádných opatřeních bytové péče (zpr. t. 692) k §§ 1, 2, 5-8, 16-21, 23-25. 139, 11. VII. 1928; 733-734, VI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 58, 14. XII. 1926; 889, III.

o železniční přepravě (zpr. t. 397). 78, 12. V. 1927; 421, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 112, 16. XII. 1927; 648, V.

o pomocné praxi porodnické a výcviku porodních asistentek (zpr. t. 649). 130, 12. VI. 1928; 439, VI.

o mimořádných opatřeních bytové péče (zpr. t. 692). 139, 11. VII. 1928; 725, VI.

o změně a doplňku zákona č. 22171924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t, 756). 146, 12. X. 1928; 1092, VI.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 158, 21. XI. 1928; 570, VII.

o jmenování zástupců do nemocenských pojišťoven při rozpravě o užití dílčích dlužních úpisů "Dražické 51/2% investiční půjčky elektrisační z r. 1928 v částce 30,000.000 Kč jmenovité hodnoty se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů (zpr. t. 877). 176, 24. IV. 1929; II., VIII.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válec. poškozenců (zpr. t. 948). 185, 27. VI. 1929; 22, VIII.

o výkonu lékařské praxe (zpr. t. 953) a o lékařských komorách (zpr. t. 954), v kteréžto řeči mluví o třídní justici. 186, 28. VI. 1929; 28, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek §§ 3, 19 zák. z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.). 21, 18. V. 1926; 260, II. zpr. t. 280; zprav. dr. O. Havelka. 50, 24. XI. 1926; 310, III. n e v y d á n a 52, 30. XI. 1926; 363, III.

okres. s. na Král. Vinohradech (přestupek § 3 zák. z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.). 21, 18. V. 1926; 260, II. zpr. t. 277; zprav. dr. O. Havelka. 49, 18. XI. 1926; 283, III. n e v y d á n a 51, 25. XI. 1926; 347, III.

okres. s. v Klatovech (přestupek podle § 14 a § 19 zákona z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.) (č. předs. 2728 a 2769). 62, 23. II. 1927; 1147, III. zpr. t. 390; zprav. V. Dundr. 71, 5. IV. 1927; 164, IV. nevydána 75, 8. IV. 1927; 387, IV.

okres. s. v Lounech (přestupek podle §§ 3, 9 zákona o právu shromažďovacím z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.) (č. předs. 2743). 62, 23. II. 1927; 1148, III. zpr. t. 376; zprav. dr. O. Havelka. 71, 5. IV. 1927; 125, IV. nevydána 75, 8. IV. 1927; 386, IV.

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek §§ 3 a 13 shromažďovacího zákona). 76, 11. V. 1927; 396, IV. zpr. t. 545; zprav. R. Wagner. 103, 3. XII. 1927; 130, V. nevydána 107, 12. XII. 1927; 138, V.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky) (č. předs. 6737).

141, 25. IX. 1928; 861, VI. zpr. t. 807; zprav. R. Wagner. 162, 14. II. 1929; 731, VII. nevydána 166, 5. III. 1929; 935, VII.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečiny podle § 18, odst. 1.-3. zákona na ochranu republiky) (č. předs. 8717). 177, 4. VI. 1929; 7, VIII.

Volána k pořádku:

176, 24. IV. 1929; 14, VIII.

SECHTR Josef

I. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. živn.

Návrhy:

na státní pomoc zemědělcům v okresech Smíchov, Karlín, Zbraslav a okolních, postižených zničením ozimů (t. 401). 78, 12. V. 1927; 418, IV.

na poskytnutí státní pomoci postiženým průtrží mračen a krupobitím na okresech Neveklov a Jílové (t. 428). 83, 13. VI. 1927; 577, IV.

na poskytnutí státní pomoci postiženým průtrží mračen a krupobitím na okresech smíchovském a zbraslavském (t. 495). 96, 13. VII. 1927; 1086, IV.

na státní pomoc postiženým živelní pohromou na okrese berounském a křivoklátském (t. 664). 131, 14. VI. 1928; 462, VI.

na poskytnutí podpory a daňových úlev zemědělcům, poškozeným zmrznutím bramborové sádě (t. 888). 177, 4. VI. 1929; 4, VIII.

Resoluce:

k fin. zák. pro r. 1928 (zpr. t. 549) stran rozšíření výstaviště v Král. Oboře. 112, 16. XII. 1927; 760, V.

Řeč v rozpravě:

o uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102). 22, 19. V. 1926; 327, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 57, 13. XII. 1926; 778, III.

o předloze zákona o přímých daních (zpr. t. 411). 82, 10. VI. 1927; 570, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 109, 14. XII. 1927; 377, V.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 155. 15. XI. 1928; 213, VII.

Interpelace:

v záležitosti nevhodného provedení regulačních prací na Labi u obce Botku, okres Brandýs nad Labem (t. 29875). 57, 13. XII. 1926; 723, III. odpov. t. 368/7. 67, 29. III. 1927; 81, IV.

SKALÁK Josef

I. voleb. kraj

K, KL

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I. Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I. Byl členem výb. ink. (I. náhr.) - rozp. a zahr.

Návrhy:

30 p o z m ě ň o v. návrhů k osnově měnící ustanovení o přímých daních (zpr. t. 59), týkajících se čl. II. (§§ 125, 155, 157, 160. 172, 173, 201-237), čl. III., IV., V. (§§ 1, 2, 3), čl. II. a III. č. 29471921, čl. VI. a nového čl. VIII. 13, 17. III. 1926; 396-398, I.

57 pozměňov. návrhů k návrhu posl. Mašaty na částečnou změnu celního sazebníku (zpr. t. 140) k čl. I. sazební č. 91 a), b), 93, 104, 105, 106 b), c), 115, 117 a), b), 120-122, 131, 132, 150 a), 600, 617, čl. II., č. 23-34, 37, 41, 43, 63-71, 75, 79, 88-90, 117, 120, 121, 131, 132, 150, 600, 617. 31, 22. VI. 1926; 681-685, II.

2 návrhy formální ku projednávám osnovy o výši daně z cukru (zpr. t. 13). 5, 19. XII. 1925; 112, I.

aby předseda vlády nebo jeho zástupce dostavil se do schůze senátu a podal zprávu o jednání o uznání SSSR de jure. 8, 23. II. 1926; 155, I.

na zahájení rozpravy o prohlášení ministerského předsedy. 14, 24. III. 1926; 5, II.

Resoluce:

k osnově měnící ustanovení o přímých daních (zpr. t. 59), týkající se vzestupného zvýšení daňové sazby z příjmu a z pozemkového majetku. 13, 17. III. 1926; 398, I.

Řeč v rozpravě:

o výši daně z cukru (zpr. t. 13). 5, 19. XII. 1925; 110, I.

o změně ustanovení o přímých daních a o stanovení mimořádné státní přirážky ku přímým daním na r. 1926 (zpr. t. 59). 13, 17. III. 1926; 392, I.

o vyclívání anglických reklamních tiskopisů, v níž jménem své strany prohlašuje, že jednání v senátě svědčí o úpadku a impotenci vládního režimu, representovaného t. zv. měšťáckou demokracií (zpr. t. 38). 14, 24. III. 1926; 8, II.

o úpravě obchodních styků s Albánií, v níž promlouvá o zahraniční politice min. dr. Beneše (zpr. t. 42). 16, 21. IV. 1926; 28, II.

o uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102). 22, 19. V. 1926; 370, II.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 108, 13. XII. 1927; 166, V.

o příplatcích některým stát. a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě atd. (zpr. t. 634) (mluví o zákazu II. děln. Spartakiády). 126, 23. V. 1928; 295, VI.

o prohlášení předsedy vlády min. N. O. Fr. Udržala o špionáži kapitána Falouta. 179, 11. VI. 1929; 25, VIII.

Interpelace:

n a l é h a v á o hospodářské krisi, nezaměstnanosti a drahotě (t. 226). 42, 20. X. 1926; 37, III. zodpověděna prohlášením min. fin. dr. Engliše. 42, 20. X. 1926; 40, III.

Volán k pořádku:

14, 24. III. 1926; 8, II.

124, 28. III. 1928; 255, VI.

126, 23. V. 1928; 298, VI.

SLÁMA Julius

VI. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. soc. pol. - soc. a star. poj. a techn. doprav.

Návrhy:

na novelisaci zákona ze dne 9. X. 1924, čís. 221 Sb. z. (t. 87). 19, 4. V. 1926; 176, II.

na doplnění zákona ze dne 9. X. 1924, čís. 221 Sb. z. (t. 141). 34, 25. VI. 1926; 935, II.

na vydání zákona, kterým se mění paragrafy 275 a 276 zákona ze dne 9. X. 1924, čís. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 295). 54, 7. XII. 1926; 375, III.

Zpravodajem:

soc. pol. v. o změně § 151 živnost. řádu (nov. z r. 1907) (zpr. t. 202). 40, 1. VII. 1926; 1139, II.

soc. pol. v. o změně §§ 275 a 276 zákona z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 203). 40, 1. VII. 1926; 1139, II.; doslov 1148, II.

soc. pol. v. o návrhu posl. Pekárka a druhů a posl. Stenzela a druhů na vydání zákona, jímž se mění zákon z 1. VII. 1926, č. 118 Sb. z., pozměňující §§ 275 a 276 zákona z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 320). 61, 17. XII. 1926; 1124, III.; doslov 1129, III.

soc. pol. v. o změně zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 558). 112, 16. XII. 1927; 804, V; doslov 807, V.

živn. v. o osnově zákona, kterým se živnost mlynářská prohlašuje za živnost řemeslnou (zpr. t. 949). 185, 27. VI. 1929; 48, VIII.; doslov 51, VIII.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových poměrů stát. zaměst. (zpr. t. 157), učitelstva škol obec. a občan. (zpr. t. 159) a stát. obec. a obvod. lékařů (zpr. t. 158). 32, 24. VI. 1926; 791, II.

o stavebním ruchu (zpr. t. 372). 71, 5. IV. 1927; 143, IV.

o změně a doplňku zákona č. 221/1924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 756). 145, 11. X. 1928; 1046, VI.

Interpelace:

stran výstavby budovy pro státní stavební školu v Brně (t. 71/2). 16, 21. IV. 1926, 16, II. odpov. t. 219/13, 41, 14. X. 1926; 6, III.

stran reformy zákona o stavebních živnostech (t. 7/3). 16, 21. IV. 1926; 16, II. odpov. t. 522. 99, 25. X. 1927; 4, V.

stran výtržností při komunistickém táboru pořádaném v Praze dne 11. VI. 1926 (t. 156).

38, 20. VI. 1926; 1095, II. odpov. t. 33276. 62, 23. II. 1927; 1146, III.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Olomouci (přestupek podle §§ 488 a 491 tr. z.). 41, 14. X. 1926; 8, III. zpr. t. 348; zprav. B. Kianička. 64, 15. III. 1927; 4, IV. n e v y d á n 67, 29. III. 1927; 87, IV.

SOCHOR Josef

V. voleb. kraj

K, KL

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. soc. pol. a techn. doprav.

Návrhy:

51 p o z m ě ň o v. návrhů k předloze o úpravě platových poměrů stát. zaměstnanců (t. 146) k §§ 1, 5, 7-15, 17, 19, 23-30, 34, 35, 142, 143, 145, 147, 148, 150, 151, 157, 210, 213. 33, 24. VI. 1926; 885-890, II.

a 6 e v e n t. návrhů k téže předloze k §§ 8, 12, 15, 26 a), 27, 142. 33, 24. VI. 1926; 885-889, II.

10 pozměňov. návrhů k předloze o úpravě platových poměrů učitelstva obec. a občan. škol (t. 147) k §§ 1, 24, 25, 39, 42, 46. 33, 24. VI. 1926; 918-920, II.

5 e v e n t. návrhů k téže předloze k §§ 2, 7. 33, 24. VI. 1926; 918-919, II.

11 pozměňov. a 4 event. návrhy k předloze o příplatcích některým stát. a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě atd. (zpr. t. 634) k §§ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 a 11. 127, 24. V. 1928; 379-380, VI.

na zřízení 18 členného výboru státně-zaměstnaneckého. 8, 23. II. 1926; 155, I.

Resoluce:

k předloze o úpravě platových poměrů učitelstva obec. a občan. škol (t. 147) stran úpravy vysokoškolského vzdělání učitelstva škol obec. a měšť. 33, 24. VI. 1926; 928, II.

3 resol. k předloze o příplatcích některým stát. a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě atd. (zpr. t. 634) stran: 1. novelisace zákonů ze dne 24. VI. 1926, č. 103, 104 a 105 Sb. z., v příčině platových, služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitků, 2. úpravy provise pensistům v báňském a horním průmyslu a 3. úpravy pense staropensistům, dávané z milosti od stát. báňských a horních závodů. 127, 24. V. 1928; 383, VI.

Řeč v rozpravě:

o vlastní im. záležitosti (zpr. t. 105). 26, 15. VI. 1926; 510, II.

o úpravě platových poměrů stát. zaměst. (zpr. t. 157), učitelstva škol obec. a občan. (zpr. t. 159) a stát. obec. a obvod. lékařů (zpr. t. 158). 32, 24. VI. 1926; 783, II.

o vlastní im. záležitosti (zavedení kárného řízení dle § 51 jedn. ř. na žádost dr. Ad. Procházky a K. Sáblíka). 40, 1. VII. 1926; 1182, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 57, 13. XII. 1920; 700, III.

o státním rozpočtu a účetní uzávěrce za r. 1924 za rozpravy o předloze zákona o přímých daních (zpr. t. 411). 82, 10. VI. 1927; 568, IV.

o organisaci politické správy (zpr. t. 490) a o volbách zemských a okres. zastupitelstev (zpr. t. 491). 95, 12. VII. 1927; 1050, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 112, 16. XII. 1927; 657, V.

o příplatcích některým stát. a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě atd. (zpr. t. 634). 126, 23. V. 1928/314, VI.

o im. věci V. Hampla (zpr. t. 638). 128, 5. VI. 1928; 415, VI.

o prozatímní dohodě s Persií (zpr. t. 733), v níž jménem klubu činí prohlášení o hospodářství čsl. drah. 141, 25. IX. 1928; 872, VI.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 157, 20. XI. 1928; 420, VII.

Věcná poznámka:

v níž za rozpravy o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549) si stěžuje na porušování jednacího řádu. 112, 16. XII. 1927; 738, V.

Interpelace:

v záležitosti vyšetřování podvodných manipulací daňovými přeplatky u krajského soudu v Košicích (t. 94073). 185, 27. VI. 1929; 4. VIII.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Čes. Budějovicích (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 487 dotyčně 488 a, 491 a 493 tr. z.). 19, 4. V. 1926; 176, II. zpr. t. 105; zprav. R. Wagner; 23, 1. VI. 1926; 466, II. vydán 26, 15. VI. 1926; 512, II.

kraj. s. v Čes. Budějovicích přečin urážky na cti spáchaný tiskem. 24, 14. VI. 1926; 489, II.

sen. K. Sáblíka na zavedení kárného řízení dle § 51 jedn. ř. 32, 24. VI. 1926; 743, II. zpr. ústní; zprav. inž. J. Klimko, důtka udělena 40, 1. VII. 1926; 1183, II.

sen. dr. Ad. Procházky na zavedení kárného řízení dle § 51 jedn. ř. 32, 24. VI. 1926; 743, II. zpr. ústní; zprav. inž. J. Kliniko. důtka udělena 40, 1. VII. 1926; 1183, II.

vrchního stát. zast. v Nitře (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky). 41, 14. X. 1926; 8, III. zpr. t. 343; zprav. dr. O. Havelka; 64, 15. III. 1927; 3. IV. vydán 28, IV.

zemsk. trest. s. v Brně (přečin podle § 11 zákona na ochranu republiky) (4385 předs.). 99, 25. X. 1927; 5, V. zpr. t. 650; zprav. R. Wagner; 130, 12. VI. 1928; 425, VI. vydán 132, 15. VI. 1928; 498, VI.

vrchního stát. zast. v Bratislavě a okres. s. v Trnavě ze 4. XI. 1927, č. j. T 1766/27 (přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II., č. zák. čl. XLV/1914). 103, 1. XII. 1927; 72, V. zpr. t. 581; zprav. R. Wagner; 113, 14. II. 1928; 861, V. vydán 116, 28. II. 1928; 947, V.

okres. s. v Trnavě ze dne 2. VII. 1928, č. j. T. 1766/27/9 (přečin pomluvy k soukromé žalobě posl. V. Brodeckého) (č. předs. 6599). Přikázání im. v. (13. VII. 1928) nesděleno.

zpr. t. 785; zprav. R. Wagner; 157, 20. XI. 1928; 390, VII. vydán 162, 14. II. 1929; 739, VII.

kraj. s. v Olomouci (přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky) (č. předs. 7317). 150, 12. XI. 1928; 33, VII. zpr. t. 909; zprav. R. Wagner; 179, 11. VI. 1929; 3. VIII. nevydán 181, 18. VI. 1929; 7, VIII.

okres. s. ve Veselí n. Luž. (přestupky proti bezpečnosti cti k žalobě Jana Zítka a spol.) (č. předs. 8652). 177, 4. VI. 1929; 7. VIII.

Volán k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 30, I.

40, 1. VII. 1926; 1182, 1183, II.

95, 12. VII. 1927; 1053, IV.

112, 16. XII. 1927; 738, V.

126, 23. V. 1928; 319, VI.

157, 20. XI. 1928; 439, VII.

158, 21. XI. 1928; 551, 552, VII.

SOUKUP František, JUDr.

IV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Zvolen provisorně místopředsedou senátu a vykonal slib jako místopředseda. 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Zvolen definitivně místopředsedou senátu. 6, 18. II. 1926; 142, I.

Zvolen při nové volbě předsednictva místopředsedou senátu. 53, 30. XI. 1926; 369, III.

Vykonal slib jako místopředseda. 58, 14. XII. 1926; 834, III.

Byl členem výb. im. a úst. práv.

Návrhy:

na změnu zákona o úrazovém pojištění dělnickém ze dne 28. XII. 1887, čís. 1 ř. z. z r. 1888 (t. 97). 21, 18. V. 1926; 259, II.

na vydání zákona, jímž se ruší čelední řád a upravují pracovní poměry zemědělského dělnictva na podkladě moderního práva (t. 98). 21, 18. V. 1926; 259, II.

na vydání nařízení o počátku působnosti zákona ze dne 10. VI. 1926, č. 148 Sb. z., o pojištění osob samostatně hospodařících pro případ invalidity a stáří (t. 234). 42, 20. X. 1926; 37, III.

na poskytnutí státní pomoci postiženým strašlivou živelní katastrofou (krupobitím) v okresech křivoklátském, berounském a smíchovském (t. 659). 131, 14. VI. 1928; 462, VI.

stran zvolení zvláštní komise na vypracování odpovědi (adresy) na poselství pana presidenta republiky T. G. Masaryka z 28. října 1928 (t. 778). 152, 13. XI. 1928; 113, VII.

k fin. zák. pro r. 1928 (zpr. t. 549). 112, 16. XII. 1927; 791, V.

aby o prohlášeních min. NO Udržala k nal. interp. ve věci gen. Gajdy (t. 232) a stran leteckých nehod (t. 237) bylo hlasováno odděleně. 46, 26. X. 1926; 261, III.

na sčítání hlasů při hlasování o im. věci Ant. Nováka. 116, 28. II. 1928/955, V.

aby ministr veřejných prací podal zprávu o průběhu a stavu vyjednávání hornické stávky severozápadního hornického revíru v Čechách. 116, 28. II. 1928; 956, V.

na zahájení rozpravy o prohlášení předsedy vlády min. N. O. Fr. Udržala o špionáži kapitána Falouta. 179, 11. VI. 1929; 12. VIII.

Resoluce:

k předloze o úpravě platů duchovenstva (t. 149) stran vedení matrik státními orgány. 35, 25. VI. 1926; 1026, II.

Zpravodajem:

o im. věci dra Brunara (zpr. t. 56). 16, 21. IV. 1926; 44, II.

o im. záležitosti V. Šturce (zpr. t. 106). 26, 15. VI. 1926; 512, II.

o im. záležitosti V. Chlumeckého (zpr. t. 275). 50, 24. XI. 1926; 330, III.

o im. věci V. Klofáče (zpr. t. 548). 107, 12. XII. 1927; 139, V.

Řeč v rozpravě:

o vlád. prohlášení min. předs. dra Švehly. 5, 19. XII. 1925; 75, I.

o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi (zpr. t. 73). 18, 23. IV. 1926; 158, II.

o usnes. posl. sněm. o návrhu posl. Mašaty a druhů na vydání zák., jímž se částečně mění celní sazebník pro čsl. celní území (zpr. t. 140). 31, 22. VI. 1926; 671, II.

o vlád. prohlášení min. předs. dr. A. Švehly, o výkladu min. fin. dr. K. Engliše k rozpočtu na r. 1927 a o naléh. interpelacích ve věcech hospodářských t. 226, 228, 232, 233, 237 a 244. 43, 21. X. 1926; 84, III.

o organisaci politické správy (zpr. t. 490) a o volbách zemských a okres. zastupitelstev (zpr. t. 491). 97, 14. VII. 1927; 1253, IV.

Prohlášení:

k odpovědím min. NO Udržala na nal. interp. ve věci gen. Gajdy (t. 232) a stran leteckých nehod (t. 237). 46, 26. X. 1926; 261, III.

Interpelace:

ve věci hospodářské krise (t. 250/2). 47, 16. XI. 1926; 267, III.

ve věci smrtelného úrazu rumunské státní příslušnice v Praze, způsobeného státním autem (t. 298). 57, 13. XII. 1926; 723, III. odpov. t. 35875. 67, 29. III. 1927; 81, IV.

stran událostí u Mezinárodního úřadu práce v Ženevě (t. 59876). 119, 15. III. 1928; 49, VI. odpov. t. 823. 164, 20. II. 1929; 766, VII.

ve věci prodeje nadačních domů a pozemků v Praze na Příkopech a v ulici Panské (t. 810). 162, 14. II. 1929; 731, VII. odpov. t. 872/ 5. 174, 23. IV. 1929; 5, VIII.

SPIES Erdmann

IV. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. br. - im. a úst. práv.

Návrhy:

na úpravu obchodu medem (t. 217). 41, 14. X. 1926; 5, III.

1 pozměňov. návrh k osnově zákona o podomním obchodě (zpr. t. 72) k § 2 odst. b), e), f) a 2 e v e n t. po z m ě ň o v. návrhy k § 2, odst. f), § 3, odst. 2., 3., § 4, odst. 1., § 27, odst. 4. 19, 4. V. 1926; 219, II.

Řeč v rozpravě:

o usnes. posl. sněm. o návrhu posl. Mašaty a druhů na vydání zák., jímž se částečně mění celní sazebník pro čsl. celní území (zpr. t. 140). 29, 21. VI. 1926; 543, II.; něm. 570, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 156, 16. XI. 1928; 354, VII.; něm. 382, VII.

STARK Franz Karl

V. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. techn. doprav.

Návrhy:

na zahájení obsáhlé nouzové akce v obcích Albeři, Hůrkách a Senotíně, pol. okres Jindřichův Hradec, jež postiženy byly krupobitím (t. 710). 140, 12. VII. 1928; 788, VI.

3 pozměňov. návrhy k návrhu posl. Mašaty na částečnou změnu celního sazebníku (zpr. t. 140) k čl. I sazební č. 43, čl. II. č. 25, 31. 31, 22. VI. 1926; 676, II.

3 pozměňov. návrhy k předloze o zavedení průkazu způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní (zpr. t. 501) k § 3. 98, 15. VII. 1927; 1389, IV.

aby předs. vlády ve schůzi senátu podal zprávu o stanovisku vlády k předloze zákona, měnící částečně celní sazebník (zpr. t. 140). 31, 22. VI. 1926; 620, II.

aby se přes osnovu t. 379 (o délce presenční služby) přešlo k dennímu pořadu a e v e n t. návrh na sčítání hlasů. 74, 7. IV. 1927/338, IV.

Resoluce:

3 resol. k návrhu posl. Mašaty na částečnou změnu celního sazebníku (zpr. t. 140) stran 1. osvobození od daní zemědělcům s menším příjmem než daně prosté minimum, odstupňování daně pozemkové, osvobození od daně z obratu při nutných potravinách a snížení daně z cukru a vína; 2. moderní úpravy práva zemědělských dělníků; 3. osvobození od cla zboží k účelům hnojení. 31, 22. VI. 1926; 685-687, II.

Řeč v rozpravě:

o uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102). 22, 19. V. 1926; 412, II.; něm. 459, II.

o finanční podpoře elektrisace venkova (zpr. t. 205). 40, 1. VII. 1926; 1153, II.; něm. 1192, II.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 314). 59, 16. XII. 1926; 1047, III.; něm. 1071, III.

o vojenských předlohách (zpr. t. 386, 387, 388, 385 a 389). 73, 6. IV. 1927; 234, IV.; něm. 254, IV.

o zavedení průkazu způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní (zpr. t. 501). 98, 15. VII. 1927; 1381, IV.; něm. 1435, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 110, 15. XII. 1927; 498, V.; něm. 579, V.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 157, 20. XI. 1928; 458, VII.; něm. 488, VII.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válec. poškozenců (zpr. t. 948). 185, 27. VI. 1929; 15, VIII.; něm. 55, III.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. ve Stříbře (přestupek proti bezpečnosti cti). 41, 14. X. 1926; 8, III. zpr. t. 292; zprav. dr. O. Havelka; 52, 30. XT. 1926/361, III. vydán 54, 7. XII. 1926; 380, III.

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle § 11 zák. ze 17. XII. 1862, č. 6 ř. z. z r. 1863) (č. předs. 7316). 150, 12. XI. 1928; 33, VII. zpr. t. 840; zprav. dr. O. Krouský; 167, 12. III. 1929; 945, VII. nevydán 175, 23. IV. 1929; 4, VIII.

Volán k pořádku:

55, 9. XII. 1926; 456, 458, III.

95, 12. VII. 1927; 1021, IV.

159, 22. XI. 1928; 623, VII.

STODOLA Kornel

X. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; II., I.

Byl členem výb. rozp. a zahr.

Návrhy:

na urychlené vydání zákona o náhradě válečných škod (t. 155). 34, 25. VI. 1926; 935, II.

na poskytnutí státní pomoci postiženým živelnými pohromami v okresích: Bardějov, Giráltovce, Sabinov, Stropkov (Vyšný Svidník), Humenné, Michalovce, Svinné, Vranov, Medzilaborce, Trebišov a Sobrance (t. 172). 38, 30. VI. 1926; 1096, II.

na poskytnutí státní pomoci postiženým průtrží mračen a krupobitím na východním Slovensku (t. 427). 83, 13. VI. 1927; 577, IV.

Resoluce:

2 resol. k osnově, kterou se mění zákon o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 312): 1. aby se zamezila vhodným opatřením daňová výhoda pro cizozemské firmy vůči tuzemským obchodním jednatelům a 2. aby domácí zemědělci, průmyslníci, živnostníci, obchodníci a obchodní domy nebyli daní více zatíženi než cizí dovozci, obchodníci a obchodní domy u nás obchody provozující. 60, 16. XII. 1926; 1096, III.

Zpravodajem:

zahr. v. o úmluvě stran zjednodušení celních formalit, ujednané v Ženevě 3. XI. 1923 (zpr. t. 131). 28, 18. VI. 1926; 526, II.

zahr. v. o prozatímní úpravě obchodních styků s republikou Tureckou (zpr. t. 182). 38, 30. VI. 1926; 1100, II.

zahr. v. o prozatímní úpravě obchodních styků s Maďarskem (zpr. t. 263). 50, 24. XI. 1926; 322, III.; doslov 327, III.

rozp. v. o stát. rozpočtu a fin. zák. pro rok 1927 (zpr. t. 300). 55, 9. XII. 1926; 384, III.; doslov 58, 14. XII. 1926; 947, III.

rozp. v. o úmluvě o závazcích vzešlých z hospodaření poštovní správy uherské a c. a k. poštovní správy vojenské a správy polních pošt, jakož i z hospodaření poštovních správ států, jimž připadla bývalá území uherská, sjednané mezi Maďarskem se strany jedné, Rakouskem, Rumunskem, Král. Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem se strany druhé a o závěrečném protokolu k této úmluvě, podepsaném v Budapešti 15. XII. 1922 (zpr. t. 353). 66, 17. III. 1927; 71, IV.

rozp. v. o úmluvě o závazcích, vzešlých z hospodaření bývalé správy rakouské a poštovních správ států nástupnických a o závěrečném protokolu k této úmluvě, podepsaném v Římě 6. IV. 1922 (zpr. t. 354). 66, 17. III. 1927; 73, IV.

zahr. v. o prozatímní úpravě obchodních styků s republikou Tureckou, sjednané v Angoře 15. IX. 1927 (zpr. t. 530). 101, 16. XI. 1927; 51, V.

rozp. v. o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 108, 13. XII. 1927; 144, V.; doslov 112, 16. XII. 1927; 761, V. vyjádření k resolucím 796, V.

rozp. v. o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 152, 13. XI. 1928; 67, VII. doslov 159, 22. XI. 1928; 659, VII.

rozp. v. o úmluvě s královstvím SHS o úpravě vzájemných pohledávek a dluhů, vzniklých před 26. II. 1919 ve starých korunách rak.-uher. (zpr. t. 931) a

o osnově zákona, kterým se provádí úmluva s král. SHS o úpravě vzájemných pohledávek a dluhů, vzniklých před 26. 9. 1919 ve starých korunách rak.-uher. (zpr. t. 930). 182, 19. VI. 1929; 9, VIII.; doslov 11, VIII.

o obchodní úmluvě s Polskem (zpr. t. 183). 38, 30. VI. 1926; 1109, II.

o návrzích v záležitostech živelních pohrom (zpr. t. 213). 41, 14. X. 1926; 25, III.

o vlád. prohlášení min. předs. dr. A. Švehly, o výkladu min. fin. dr. K. Engliše k rozpočtu na r. 1927 a o naléh. interpelacích ve věcech hospodářských t. 226, 228, 232, 233, 237 a 244. 43, 21. X. 1926; 104, III.

o doplňku a změně zákonů o četnictvu a sborech stráže bezpečnosti (zpr. t. 485). 99, 25. X. 1927; 18, V.

o pozemkovém katastru a jeho vedení (zpr. t. 539). 103, 1. XII. 1927; 97, V.

o stavebním ruchu (zpr. t. 611), o ochraně nájemníků (zpr. t. 612) a o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 613). 124, 28. III. 1928; 178, VI.

o cestovních pasech (zpr. t. 621). 125, 29. III. 1928; 277, VI.

o změně a doplňku zákona č. 18871922, jímž se upravuje poměr čsl. stát. správy k čsl. plavebním společnostem Labské a Dunajské (zpr. t. 866). 173, 22. III. 1929; 29, VIII.

STÖHR Robert

IV. voleb. kraj

LW

Povolán jako náhradník za zemřelého Z u l e g e r a Theodora.

Slib vykonal 177, 4. VI. 1929; 3. VIII.

Byl členem výb. im. a soc. pol.

Návrhy:

na poskytnutí vydatné podpory těm, kdož postiženi byli živelní pohromou v okresech Jesenice, Podbořany, Žatec a Postoloprty (t. 926). 181, 18. VI. 1929; 3, VIII.

Volán k pořádku:

185, 27. VI. 44, VIII.

STOLBERG Friedrich

VII. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 21, 18. V. 1926; 258, II. Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; II., I. Byl členem výb. br. - im. - ink. (II. náhr.) - nár. hosp. - rozp. a úst. práv.

Návrhy:

kterým se vláda vybízí, aby s účinností od 1. I. 1926 zrušila odstavec 7 ju 8 a vlád. nař. ze dne 15. I. 1926, čís. 13 Sb. z., jímž se mění a doplňuje vlád. nař. ze dne 4. V. 1920, č. 321 Sb. z., kterým se upravuje správa veřejná a rozšiřuje působnost československých zákonů a nařízení z oboru oné správy na Hlučínsku (t. 120). 24, 14. VI. 1926; 488, II.

stran zákonité úpravy poměrů sociálního pojištění na Hlučínsku (t. 371). 69, 31. III. 1927; 95, IV.

Resoluce:

k předloze o dani z cukru (zpr. 1.176) stran dodání nezdaněného cukru za exportní cenu organisacím včelařským. 37, 26. VI. 1926; 1080, II.

k vlád. nař. č. 1371926 (zpr. ústní) v příčině vyjednávání s Německou říší stran převodu pojistných reserv pro různá odvětví sociálního pojištění pro obyvatele Hlučínska. 128, 5. VI. 1928; 414, VI.

Řeč v rozpravě:

o jednání státní policie v Karlových Varech (nal. interp. t. 39). 12, 16. III. 1926; 339, I; něm. 368, I.

o smlouvě s Polskem o otázkách právních a finančních (zpr. t. 40). 13, 17. III. 1926; 419; něm. 440, I.

o uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102). 22, 19. V. 1926; 335, II.; něm. 441, II.

o předloze o potulných cikánech a pod. tulácích (zpr. t. 459). 88, 30. VI. 1927; 867, IV; něm. 876, IV.

o organisaci politické správy (zpr. t. 490) a o volbách zemských a okres. zastupitelstev (zpr. t. 401). 96, 13. VII. 1927; 857, IV; něm. 1202, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). lil, 15. XII. 1927; 613, V; něm. 635, V.

o vlád. nař. č. 1371926, jímž se mění a doplňuje vlád. nař. č. 321/1920, upravující správu veřejnou mimo soudní správu a rozšiřující působnost čsl. zákonů a nařízení v oboru oné správy na Hlučínsku (zpr. ústní). 128, 5. VI. 1928; 412, VI.; něm. 418, VI.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 156, 16. XI. 1928; 343, VII.; něm. 377, VII.

Interpelace:

stran výměny rakouských předválečných dluhů (t. 29/4). 9, 3. III. 1926; 161, I. odpov. t. 219/3. 41, 14. X. 1926; 5, III.

stran složení slezské zemské správní komise (t. 2975). 9, 3. III. 1926; 161, I. odpov. t. 103/4. 23, 1. VI. 1926; 465, II.

stran zabrání obecní kanceláře v Krasíkově, okres Zábřeh (t. 15679). 38, 30. VI. 1926; 1095, II. odpov. t. 52272. 99, 25. X. 1927; 4, V.

STRŽIL Josef

II. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; II., I.

Zvolen zapisovatelem 53, 30. XI. 1926; 370, III.

Byl členem výb. br. - ink. (II. náhr.) - kult. - nár. hosp. a úst. práv.

Návrhy:

na poskytnutí státní pomoci postiženým průtrží mračen a krupobitím na okresech: Vysoké Mýto, Holice a Chrudim (t. 422). 83, 13. VI. 1927; 577, IV.

na poskytnutí státní pomoci pohořelým v obci Litoměřicích, okr. Nasavrky (t. 430). 83, 13. VI. 1927; 577, IV.

na pomoc postiženým požárem v obci Dolní Újezd, okres Litomyšl (t. 622). 126, 23. V. 1928; 287, VI.

na poskytnutí státní pomoci krupobitím postiženým zemědělcům v okresech chrudimském a pardubickém (t. 718). 141, 25. IX. 1928; 857, VI.

na poskytnutí státní pomoci postiženým živelní pohromou v okresech žambereckém a rychnovském (t. 719). 141, 25. IX. 1928; 857, VI.

Zpravodajem:

nár. hosp. v. o změně a doplňku ustanovení §§ 185, 233 a 245 obecného horního zákona z 23. V. 1854, č. 146 ř. z. (zpr. t. 321). 64, 15. III. 1927; 8, IV.

nár. hosp. v. k vlád. nař. z 25. VI. 1926, č. 92 Sb. z., o vzájemném nakládání se soukromými pojišťovnami v poměru k Maďarsku a o finanční úpravě starých pojišťovacích smluv na život, ujednaných v byv. korunách rak.-uh. (zpr. t. 365). 69, 31. III. 1927; 100, IV.

nár. hosp. v. o obchodní a plavební úmluvě s Finskem ze dne 2. III. 1927 (zpr. t. 432). 84, 14. VI. 1927; 800, IV.

nár. hosp. v. o zrušení zákona o obstavení velkostatků, § 4 zákona o mimořádných přechodných ustanoveních na Slovensku a § 5 zákona o pozemkovém úřadě (zpr. t. 443). 85, 21. VI. 1927; 844, IV.

nár. hosp. v. o obchodní úmluvě s republikou Tureckou ze dne 31. V. 1927 (zpr. t. 512). 98, 15. VII. 1927; 1410, IV.

nár. hosp. v. o obchodní smlouvě s republikou Estonskou ze dne 20. VI. 1927 (zpr. t. 513). 98, 15. VII. 1927; 1414, IV.

o im. věci M. Fijaly (zpr. t. 660). 136, 22. VI. 1928; 653, VI.

nár. hosp. v. o prozatímní dohodě s Persií (zpr. t. 733). 141, 25. IX. 1928; 862, VI.

nár. hosp. v. o III. dodatkovém protokolu k obchodní úmluvě s republikou Polskou ze dne 23. IV. 1925 (zpr. t. 753), o IV. dodatkovém protokolu k obchodní úmluvě s republikou Polskou ze dne 23. IV. 1925 (zpr. t. 754). 147, 18. X. 1928; 6, VII.

nár. hosp. v. o dodatečné dohodě k obchodní dohodě s Norskem (zpr. t. 816). 166, 5. III. 1929; 934, VII.

nár. hosp. v. o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě se Španělskem ze dne 29. VII. 1925, podepsané v Madridě 13. XII. 1928 (zpr. t. 875). 174, 23. IV. 1929; 9, VIII.

nár. hosp. v. o Mezinárodním Ujednání o vývozu kozí (/pr. t. 933). 182, 19. VI. 1929; 18, VIII.

nár. hosp. v. o Mezinárodním Ujednání o vývozu kostí (zpr. t. 934). 182, 19. VI. 1929; 20, VIII.

nár. hosp. v. o obchodní, celní a plavební úmluvě s Persií, podepsané v Teheránu 30. IV. 1929 (zpr. t. 924). 183, 25. VI. 1929; 14, VIII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 110, 15. XII. 1927; 533, V.

SCHOLZ Adolf

VII. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; II., I.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.),- nár. hosp. - soc. pol. - techn. doprav. a úst. práv.

Návrhy:

stran ochranných opatření pro pěstování lnu (t. lil). 24, 14. VI. 1926; 487, II.

na zavedení pomocné akce pro pohořelé v Jívové, politický okres Šternberk (t. 113). 24, 14. VI. 1926; 487, II.

ve věcech katastrofální povodně v okresích šternberském, uničovském a mohelnickém (t. 150). 34, 25. VI. 1926; 935, II.

na podporu pro příslušníky obce Nemilan a sousedních obcí v okresu olomouckém, kteří byli povodní těžce poškozeni (t. 184). 38, 30. VI. 1926; 1096, II.

stran katastrofální povodně v okresech Rýmařově a Moravském Berouně, Šumperku, Bruntálu, Opavě a v obci Třebařově v okresu Moravská Třebová (t. 409). 80, 8. VI. 1927; 429, IV.

na poskytnutí podpory obcím v okrese šumperském, jež postiženy byly nepohodou dne 5. VI. 1927 (t. 441). 85, 21. VI. 1927; 843, IV.

na poskytnutí státní podpory obyvatelům obce Šumvaldu, okres Libavá-Město, kteří těžce byli postiženi průtrží mračen a krupobitím (t. 507). 96, 13. VII. 1927; 1164, IV.

stran škod způsobených katastrofální smrští v obci Moravském Kočové, politický okres Rýmařov (t. 726). 141, 25. IX. 1928; 857, VI.

stran pohromy, způsobené průtrží mračen v soudním okrese Staré Město (t. 752). 143, 9. X. 1928; 897, VI.

Řeč v rozpravě:

o jednání státní policie v Karlových Varech (nal. interp. t. 39). 12, 16. III. 1926; 327, I; něm. 365, I.

o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi (zpr. t. 73). 17, 22. IV. 1926; 97, II.; něm. 141, II.

o úpravě platových poměrů stát. zaměst. (zpr. 1.157), učitelstva škol obec. a občan. (zpr. t. 159) a stát. obec. a obvod. lékařů (zpr. t. 158). 32, 24. VI. 1926; 782, II.; něm. 848, II.

o vlád. prohlášení min. předs. dr. A. Švehly, o výkladu min. fin. dr. K. Engliše k rozpočtu na r. 1927 a o naléh. interpelacích ve věcech hospodářských t. 226, 228, 232, 233, 237 a 244. 43, 21. X. 1926; 126, III.; něm. 151, III.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 55, 9. XII. 1926; 498, III.; něm. 563, III.

o směnečném zákonu (zpr. t. 399). 76, 11. V. 1927; 404, IV; něm. 412, IV.

o přímých daních (zpr. t. 411), o nové úpravě fin. hospodářství svazků územní samosprávy (zpr. t. 412). 81, 9. VI. 1927; 503, IV; něm. 540, IV.

o předloze o potulných cikánech a pod. tulácích (zpr. t. 459). 88, 30. VI. 1927; 869, IV; něm. 878, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 110, 15. XII. 1927; 519, V; něm. 591, V.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válec. poškozenců (zpr. t. 693). 138, 10. VII. 1928; 670, VI.; něm. 700, VI.

o změně a doplňku zákona č. 221/1924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 756). 144, 10. X. 1928; 946, VI.; něm. 966, VI.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Olomouci (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 488 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863). 19, 4. V. 1926; 176, II.

SCHOLZ Franz

VII. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I. Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; II., I. Zvolen pořadatelem 53, 30. XI. 1926; 370, III.

Byl členem výb. br. - soc. pol. a živn.

Návrhy:

na bezodkladné poskytnutí státní pomoci obcím Starým Těchanovicím, Novým Těchanovicím, Černíne a Svatoňovicím, jež postiženy byly živelními pohromami (t. 238). 42, 20. X. 1926; 37, III.

na bezodkladné poskytnutí pomoci obcím v soudních okresech Horním Benešově, Vítkově, Rýmařově a obci Bravanticím v politickém okrese Bílovci, jež byly postiženy živelní katastrofou (t. 711). 140, 12. VII. 1928; 788, VI.

na poskytnutí vydatné pomoci obcím okresu město Libavá, jež byly nepohodou těžce poškozeny (t. 917). 179, 11. VI. 1929; 4, VIII.

na poskytnutí vydatné pomoci obcím okresů Vítkov a Odry, jež byly nepohodou těžce poškozeny (t. 918). 179, 11. VI. 1929; 4, VIII.

Řeč v rozpravě:

o hranici příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 74). 19, 4. V. 1926; 186, II.; něm. 224, II.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 314). 59, 16. XII. 1926; 1049, III.; něm. 1073, III.

o zavedení průkazu způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní (zpr. t. 501). 98, 15. VII. 1927; 1386, IV; něm. 1436, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 110, 15. XII. 1927; 497, V; něm. 583, V.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 157, 20. XI. 1928; 471, VII.; něm. 495.VII.

Interpelace:

stran neoprávněného nadhánění pro českou menšinovou školu v Javorníku, Slezsko (t. 8473).

19, 4. V. 1926; 175, II. odpov. t. 35879. 67, 29. III. 1927; 81, IV.

stran zabrání obecní kanceláře v Krasíkově, okres Zábřeh (t. 8474). 19, 4. V. 1926; 176, II. odpov. t. 52272. 99, 25. X. 1927; 4, V.

Žádost ve věcech imunity:

zem. s. v Opavě (přečin podle § 32, 58 bod 7 zákona č. 12371920). 16, 21. IV. 1926; 16, II. zpr. t. 90; zprav. R. Wagner. 20, 6. V. 1926; 243, II. vydán 23, 1. VI. 1926; 478, II.

zem. s. v Opavě (přečin podle § 32, 58 l zák. č. 12371920). 47, 16. XI. 1926; 269, III. zpr. t. 283; zprav. R. Wagner. 50, 24. XI. 1926; 310, III. vrácena im. v. 51, 25. XI. 1926; 354, III.

SCHUBERT Rudolf

IV. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; II., I.

Volba neověřena nálezem volebního soudu ze dne 22. IV. 1926; místo něho nastoupil Emanuel Kučera. 21, 18. V. 1926; 257, II.

Řeč v rozpravě:

o vlád. prohlášení min. předs. dr. Švehly. 3, 18. XII. 1925; 51, I; něm. 60, I.

o jednání státní policie v Karlových Varech (nal. interp. t. 39). II., 11. III. 1926; 285, I; něm. 316, I.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Mostě (přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona ze dne 19. III. 1923, čís. 50 Sb. z.) (č. li). 3, 18. XII. 1925; 25, I.

kraj. s. v Mostě za svolení k výkonu trestu pravoplatně uloženého pro zločin podle §u 15, č. 3 zák. na ochranu republiky a pro přečin podle §u 14, č. 5 téhož zákona. 6, 18. II. 1926; 139, I.

ŠABATA František

II. voleb. kraj

L.

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; II., I.

Byl členem výb. im. a kult.

Návrhy:

na poskytnutí státní podpory poškozeným v obcích okresu litomyšlského, najmě obcí Jehnědí, Džbánov a okolí a okresu ústí nad Orlicí, najmě obci Sudislav a okolí (t. 426). 83, 13. VI. 1927; 577, IV.

na bezodkladné poskytnutí státní podpory pro katastrofálním požárem postižené obyvatele obce Dolní Újezd, okresu litomyšlského (t. 623). 126, 23. V. 1928; 287, VI.

na poskytnutí vydatné státní pomoci postiženým živelní pohromou v okresech rychnovském a žamberském (t. 716). 141, 25. IX. 1928; 857, VI.

na poskytnutí vydatné státní podpory městu ústí n. Orl. a okolí, jež bylo těžce postiženo živelní pohromou (t. 925). 181, 18. VI. 1929; 3, VIII.

Zpravodajem:

o im. věci F. Egry (zpr. t. 288). 54, 7. XII. 1926; 379, III.

o im. věci J. Kotrby (zpr. t. 344). 64, 15. III. 1927; 28, IV.

o im. věci W. Herlingera (zpr. t. 662). 134, 19. VI. 1928; 507, VI.

o im. věci V. Dundra (zpr. t. 661). 136, 22. VI. 1928; 654, VI.

Řeč v rozpravě:

o úpravě obchodních styků s Albánií (zpr. t. 42), v níž promlouvá o zemědělské krisi a o zemědělských clech. 16, 21. IV. 1926; 26, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 58, 14. XII. 1926; 911, III.

ŠACHL Antonín

V. voleb. kraj

L.

Volba verifikována 1, 17. XII./1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; II., I.

Byl členem výb. br. a nár. hosp.

Návrhy:

na poskytnutí státní podpory poškozeným krupobitím a průtrží mračen na okrese Lišov, České Budějovice a Trhové Sviny (t. 136). 28, 18. VI. 1926; 523, II.

na poskytnutí rychlé státní pomoci poškozeným zemědělcům hrozným krupobitím ve dnech 3. a 4. VI. na češ. jihozápadu a západu (t. 425). 83, 13. VI. 1927; 577, IV.

na poskytnutí rychlé státní pomoci pro poškozené zemědělce strašlivým krupobitím dne 15. VI. na českém jihu v okresu Trhové Sviny a Čes. Budějovice (t. 451). 87, 24. VI. 1927; 853, IV.

Řeč v rozpravě:

o uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102). 21, 18. V. 1926; 288, II.

ŠIMONEK Josef

III. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 21, 18. V. 1926; 258, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; II., I.

Byl členem výb. br. a rozp.

ŠOLC Antonín

III. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 21, 18. V. 1926; 258, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; II., I.

Byl členem výb. br. - ink. (II. náhr.) - rozp. a úst. práv.

Návrhy:

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu postiženému živelními pohromami v okresích: soboteckém, mladoboleslavském, libáňském, královéměsteckém, poděbradském a nymburském (t. 144). 34, 25. VI. 1926; 935, II.

na bezodkladné poskytnutí vydatné pomoci obyvatelům osady Dneboh (místní obec Mužský, okres Mnichovo Hradiště), kteří postiženi byli hroznou katastrofou způsobenou sesouváním půdy a tím připraveni o veškerý majetek (t. 214). 41, 14. X. 1926; 5, III.

aby na základě § 12, odst. 7. zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z., bylo město Nymburk přeřazeno ze skupiny C do skupiny B činovného (t. 591). 116, 28. II. 1928; 932, V.

Řeč v rozpravě:

o katastrofálním výbuchu třaskavin v Praze (nal. interp. t. 46). 10, 10. III. 1926; 172, I.

Interpelace:

n a l é h a v á (koaliční) o katastrofálním výbuchu třaskavin v Praze (t. 46). 10, 10. III. 1926; 170, I. a odpověděna prohlášením min. N. O. J. Stříbrného 179, I.

ve věci vicepresidenta státního pozemkového úřadu dr. Josefa Holúbka a jeho činnosti při provádění pozemkové reformy na Slovensku (t. 84/9). 19, 4. V. 1926; 176, II.

ve věci nedostatečného opatření okresního soudu ve Frýdlantě v Čechách, soudci a soudními úředníky úplně znalými státního českého jazyka (t. 63173). 126, 23. V. 1928; 288, VI. odpov. t. 72874). 141, 25. IX. 1928; 858, VI.

o přeřazení města Poděbrad do skupiny B činovného (t. 862). 174, 23. IV. 1929; 4, VIII.

o desolátním stavu budovy státního gymnasia v Ml. Boleslavi (t. 91578). 179, 11. VI. 1929; 4, VIII.

ve věci stavby budovy státního reálného gymnasia v Jilemnici (t. 91579). 179, 11. VI. 1929; 4, VIII.

o nepochopitelném postupu Pozemkového úřadu státního proti manželům Antonínu a Anně Ečerovým ve Vlíněvsi (t. 94075). 185, 27. VI. 1929; 4, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Praze (přestupky proti bezpečnosti cti podle §§ 491 a 496 tr. z. k žalobě Otakara Haška). 6, 18. II. 1926; 138, I. zpr. t. 31; zprav. R. Wagner. 9, 3. III. 1926; 162, I. vydán 10, 10. III. 1926; 171, I.

sen. V. Dyka na zavedení kárného řízení podle § 51 jedn. ř. 38, 30. VI. 1926; 1097, II. zem. trest. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem) (1679). 41, 14. X. 1926; 8, III. zpr. t. 648; zprav. R. Wagner. 130, 12. VI. 1928; 425, VI. vydán (zprav. dr. O. Krouský). 131, 14. VI. 1928; 479, VI.

zem. trest. s. v Praze (zločin podle §§ 197, 200, 201 a), 203 trest. zák.) (č. předs. 2768). 62, 23. II. 1927; 1148, III. zpr. t. 340; zprav. dr. O. Havelka. 1165, III. vydán 63, 24. II. 1927; 1192, III.

zem. trest. s. v Praze [zločin podle §§ 197, 200, 201 a), d), 203 a přestupek § 13 zák. č. 417 z r. 1920]. 67, 29. III. 1927; 83, IV. zpr. t. 374; zprav. dr. O. Havelka. 69, 31. III. 1927; 95, IV. vydán 71, 5. IV. 1927; 162, IV.

ŠROBÁR Vavro, MUDr.

IX. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; II., I.

Byl členem výb. stál, - úst. práv. a zahr.

Návrhy:

na vydání nového zákona o dani z vodní síly (t. 7). 6, 18. II. 1926; 137, I.

k předloze zákona, kterým se mění zákon z 3. VII. 1923, č. 143 Sb. z., o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace (t. 224). 47, 16. XI. 1926; 271, III.

(koaliční) na zahájení rozpravy o vlád. prohlášení min. předs. dr. Švehly. 3, 18. XII. 1925; 41, I.

(koaliční) na zřízení 18 členných výborů: branného, kulturního, národohospodářského, technicko-dopravního, zahraničního a živnostensko-obchodního. 3, 18. XII. 1925; 55, I.

Resoluce:

k fin. zák. pro r. 1928, (zpr. t. 549) stran odškodnění občanů poškozených válečnými operacemi na území byv. Rakousko-Uherska za světové války, nacházejících se v nezaviněné bídě. 112, 16. XII. 1927/740, V.

Zpravodajem:

ústav. práv. v. zpr. t. 24 (působnost ministerstva veřejných prací ve věcech veřejných cest a mýt na Slovensku). 8, 23. II. 1926; 154, I.

Řeč v rozpravě:

o vlád. prohlášení min. předs. dra Švehly. 5, 19. XII. 1925; 73, I.

o jednání státní policie v Karlových Varech (nal. interp. t. 39). II., 11. III. 1926; 234, I.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 108, 13. XII. 1927; 171, V.

Interpelace:

v záležitosti zavádění úplného nedělního klidu v obchodech a živnostech i ve městech a místech venkovských, který těžce poškozuje jak obchodnictvo a živnostnictvo, tak i zemědělce (t. 71/I). 16, 21. IV. 1926; 15, II. odpov. t. 29476. 47, 16. XI. 1926; 267, III.

(koal.) ohledně výsledků obecních voleb v roce 1927 (t. 528/2). 101, 16. XI. 1927; 44, V. odpov. t. 734. 141, 25. IX. 1928; 858, VI.

Žádost ve věcech imunity:

hlav. stát. zast. v Bratislavě a okres. s. v Trnavě (přečin urážky na cti č. 435). 6, 18. II. 1926; 139, I.

ŠŤASTNÝ Ferdinand

I. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I. Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11. I. Byl členem výb. br. - nár. hosp. - rozp. a techn. doprav.

Návrhy:

na novelisaci zákona ze dne 3. IV. 1925, čís. 67 Sb. z., kterým se zavádí placená dovolená pro dělnictvo (t. 50). 12, 16. III. 1926; 326, I.

na novelisaci zákona ze dne 31. III. 1925, čís. 61 Sb. z., o zachování pracovních (služebních) poměrů po dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebních) (t. 51). 12, 16. III. 1926; 326, I.

na novelisaci zákona ze dne 12. VIII. 1921, čís. 330 Sb. z., o závodních výborech (t. 52). 12, 16. III. 1926; 326, I.

aby rodinám, strádajícím letošními krutými mrazy, a zvláště rodinám nezaměstnaných dělníků byla poskytnuta okamžitá přiměřená výpomoc z prostředků státních (t. 821). 164, 20. II. 1929; 765, VII.

6 pozměňov. návrhů k předloze o státních starobních podporách (zpr. t. 850) k §§ 1, 2, 3, 4, 8 a 9. 172, 21. III. 1929; 15-16, VIII.

aby ministři veřejných prací a sociální péče podali zprávu o úmyslech vlády ve věci hornické stávky. 116, 28. II. 1928; 956, V.

Resoluce:

k předloze o stavebním ruchu (zpr. t. 611) stran opatření k zamezení lichvy se stavebními materialiemi a stavebními pozemky. 124, 28. III. 1928; 221, VI.

k fin. zákonu pro r. 1929 (zpr. t. 770) ke kap. XIV. 159, 22. XI. 1928; 659, VII.

Zpravodajem:

nár. hosp. v. o změně výpovědní lhůty československo-švýcarské obchodní a celní úmluvy ze dne 6. III. 1920 (zpr. t. 35). 12, 16. III. 1926; 359, I.

Řeč v rozpravě:

o uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102). 21, 18. V. 1926; 275, II.

o organisaci politické správy (zpr. t. 490) a o volbách zemských a okres. zastupitelstev (zpr. t. 491). 97, 14. VII. 1927; 1238, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 110, 15. XII. 1927, 506, V.

o zahlazení odsouzení (zpr. t. 566). 113, 14. II. 1928; 874, V.

o prohlášení min. veřej. prací dr. Spiny o hornické stávce v severočeském hnědouhelném revíru. 117, 29. II. 1928; 986, V.

o stavebním ruchu (zpr. t. 611), o ochraně nájemníků (zpr. t. 612) a o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 613). 122, 27. III. 1928; 123, VI.

o mimořádných opatřeních bytové péče (zpr. t. 692). 139, 11. VII. 1928; 731, VI.

o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku (zpr. t. 748), v níž mluví o stávce na Kladensku. 143, 9. X. 1928; 906, VI.

o prohlášení min. veř. prací dr. Spiny o stavební katastrofě na Poříčí. 145, 11. X. 1928; 986, VI.

o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (zpr. t. 814). 164, 20. II. 1929; 791, VII.

o státních starobních podporách (zpr. t. 850). 171, 20. III. 1929; 12, VIII.

Interpelace:

naléhavá v záležitosti krise výrobní a drahoty životních potřeb širokých vrstev obyvatelstva (t. 228). 42, 20. X. 1926; 37, III.

naléhavá ve věci útoků na valutní hodnotu státní měny (t. 804). 165, 21. II. 1929; 896, VII. odpov. t. 89477. 177, 4. VI. 1929/5, VIII.

o stavu mzdového hnutí textilního dělnictva v ČSR (t. 810/4). 162, 14. II. 1929; 732, VII. odpov. t. 92974. 181, 18. VI. 1929; 3, VIII.

ŠTOLBA Václav

V. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; II., I.

Byl členem výb. im. - nár. hosp. - techn. doprav. a úst. práv.

Návrhy:

na poskytnutí vydatné pomoci poškozeným zemědělcům obcí Prašného Újezda, Chlumu a okolí na okrese zbirožském, pol. okresu rokycanského (t. 76). 19, 4. V. 1926; 175, II.

na vydání zákona o odpisu daně pozemkové pro poškození naturálního výnosu živelními pohromami (t. 208). 41, 14. X. 1926; 5, III.

na poskytnutí státní pomoci postiženým průtrží mračen a krupobitím na okresech: Blovice, Přeštice a Rokycany (t. 431). 83, 13. VI. 1927; 577, IV.

na státní pomoc postiženým krupobitím na okrese nepomuckém (t. 667). 133, 19. VI. 1928; 501, VI.

Zpravodajem:

nár. hosp. v. k předloze o zatímní ochraně lesů (zpr. t. 587). 117, 29. II. 1928; 962, V.; doslov 974, V.

nár. hosp. v. k předloze o změně zákona o finanční podpoře elektrisace venkova (zpr. t. 620). 127, 24. V. 1928; 388, VI.; doslov 398, VI.

techn. doprav. v. o změně a doplňku zákona, jímž se upravuje poměr čsl. státní správy k čsl. plavební akciové společnosti Oderské (zpr. t. 595). 133, 19. VI. 1928; 501, VI.

nár. hosp. v. k předloze o veřejné stráži zemědělské (zpr. t. 699). 140, 21. VII. 1928; 794, VI.

ŠTURC Václav

VII. voleb. kraj

K, KL

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; II., I.

Byl členem výb. br. - im. a nár. hosp.

Návrhy:

aby požárem těžce poškozeným občanům v Podluhách, okres Hořovice, byla okamžitě poskytnuta pomoc z prostředků státních (t. 642). 128, 5. VI. 1928; 409, VI.

na poskytnutí okamžité dostatečné pomoci obyvatelstvu obcí na Křivoklátsku, postiženým živelní pohromou (t. 670). 133, 19. VI. 1928; 501, VI.

7 pozměňov. návrhů k návrhu posl. Mašaty na částečnou změnu celního sazebníku (zpr. t. 140) k čl. I sazební č. 25 - 31. 31, 22. VI. 1926; 679, II.

aby ministr železnic podal ve schůzi zprávu o tom, zakročí-li ministerstvo železnic proti zastavení provozu na 1. května. 16, 21. IV. 1926; 47, II.

Resoluce:

5 resol. k návrhu posl. Mašaty na částečnou změnu celního sazebníku (zpr. t. 140) stran 1. zákazu vývozu krmiv; 2. úrazového pojištění zemědělských a lesních dělníků; 3. zrušení bonifikací a daňových úlev lihovarům; 4. zákazu výroby lihu z brambor, obilí a kukuřice po dobu, kdy ceny neklesnou na pětinásobek cen z 1. října 1913; 5. zrušení čeledních řádů. 31, 22. VI. 1926; 689-690, II.

Řeč v rozpravě:

o uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102). 22, 19. V. 1926; 332, II.

o usnes. posl. sněm. o návrhu posl. Mašaty a druhů na vydání zák., jímž se částečně mění celní sazebník pro čsl. celní území (zpr. t. 140). 30, 21. VI. 1926; 601, II.

o dani z cukru (zpr. t. 176) a o zvýšení daně z lihu (zpr. t. 177). 36, 26. VI. 1926; 1052, II.

o předloze zákona o přímých daních (zpr. t. 411). 84, 14. VI. 1927; 686, IV.

o státních starobních podporách (zpr. t. 850). 171, 20. III. 1929; 13, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. trest. s. v Praze (přečin podle § 8, č. 3 zák. ze dne 17. X. 1919, č. 568 Sb. z.) (č. 487). 6, 18. II. 1926; 139, I. zpr. t. 106; zprav. dr. Fr. Soukup; 23, 1. VI. 1926; 466, II. nevydán 26, 15. VI. 1926; 513, II.

zemsk. trest. s. v Praze (přestupek §u 18, č. 1 zákona č. 50/1923). 12, 16. III. 1926; 327, I. zpr. t. 93; zprav. dr. O. Havelka; 20, 6. V. 1926; 243, II. vydán 23, 1. VI. 1926; 478, II.

kraj. s. v Ml. Boleslavi (přečin podle § 88 zák. z 9. IV. 1873, č. 70 ř. z.). 41, 14. X. 1926; 8, III. zpr. t. 275; zprav. F. Toužil; 49, 18. XI. 1926/283, III. n e v y d á n 50, 24. XI. 1926; 331, III.

zemsk. trest. s. v Praze (přečin podle § 88, č. 70 ř. z. z r. 1873). 64, 15. III. 1927; 5, IV. zpr. t. 377; zprav. dr. O. Havelka; 71, 5. IV. 1927, 125, IV. nevydán 76, 11. V. 1927; 411, IV.