Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

7. zasedání.

Tisk 1654.

Zpráva

imunitního výboru

o žádostí okresního soudu v Plané ze dne 16. dubna 1923 U. 118/23/2 za vydání senátora Františka Starka ku stíhání pro přestupek dle § 312 tr. z. a § 1 zák. ze dne 12. srpna 1921, č. 309 Sb. z. a n. (č. 6693/23).

Dne 12. února 1923 přišel do kanceláře okresní správy politické v Plané senátor německé sociální demokratické strany Stark ze Stříbra s Aloisem Proschem, důvěrníkem soc. dem. strany v Bezdružicích a s Ludvíkem Krausem, obchodníkem v Plané.

Jmenovaní chtěli si stěžovati na to, že okresní správa politická v Plané při sestavení správní komise pro okresní nemocenskou pokladnu v Bezdružicích nevyžádala si návrhů na jmenování zástupců zaměstnanců od soc. dem. strany a promluvili s přednostou okresní správy politické v Plané, místodržitelským radou Ganghofnerem.

K této rozmluvě zavolal místodržitelský rada Ganghofner referenta okresního komisaře dra Stibitze. Senátor Stark byl od počátku velmi rozčilen a řekl urážlivým tonem k panu místodržitelskému radovi: >Es ist eine Dreistigkeit von Ihnen, unsere Organisation bei der Zusammensetzung bei der Verwaltungskommission zu übergehen<, na to odpověděl místodržitelský rada Ganghofner: >Es ist eine Frechheit mir Dreistigkeit vorzuwerfen<.

Na to vrhl se senátor Stark na místodržitelského radu Ganghofnera, uchopil ho jednou rukou na hrudi, takže utrhl mu jeden knoflík z vesty a křičel: >Wenn Sie das Wort >Frechheit< nicht zurücknehmen, hau ich Ihnen eine herunter<.

Při tom hrozil druhou rukou.

Poněvadž místodržitelský rada Ganghofner se nemohl se senátorem Starkem rváti, vzal zmíněné slovo zpět.

Na základě tohoto děje žádá okresní soud v Plané, aby senát Františka Starka vydal k potrestání pro přestupek dle § 312 tr. z. a pro přestupek dle § 1 zákona.ze dne 12. srpna 1921, čís. 309 Sb. z. a n.

Imunitní výbor shledal sice v odpovědi místodržitelského rady Ganghofnera nepřípustné jednání, jež bylo způsobilé zvýšiti ještě rozčílení senátora Starka, avšak přes to neměl žádné příčiny odepříti souhlas k vydání senátora Františka Starka, a to tím méně, uváží-li se, že kvalifikace shora naznačeného činu pouze za přestupek urážky úřední osoby jest vzhledem k tomu, že hořejší čin jeví se vlastně býti veřejným násilím ve smyslu § 98 tr. z., tak mírná a blahovolná, že imunitní výbor nemůže jinak, než učiniti návrh, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání senátora Františka Starka pro přestupek dle § 312 tr. z. a § 1. zákona ze dne 12. srpna 1921 čís. 309 Sb. z. a n..

V Praze, dne 8. května 1923.

Kouša v. r.,
místopředseda.

Dr. Stránský v. r.,
zpravodaj.