Co se konečně týče požadavku co možná malých výloh správních, tož dlužno především poznamenati, že špatná správa právě v oboru pojištění vždy zároveň jest drahou; především dlužno vésti správu dobře, to jest věcně a spravedlivě. Velikost ústavu bude všeobecně míti vliv na správní výlohy, aniž lze tvrditi, že za stejných jinak okolností musí větší ústav míti vždy poměrně menší výlohy správní. Jest přece beze všeho jasno, že, co se především týče ústřední správy, na nákladech nejvyššího vedení lze ušetřiti, jestliže pojištění provede na místo většího počtu malých ústavů jeden ústav veliký; ohledně nákladů na střední a podřízená místa to již neplatí anebo jen malou měrou, ba jestliže vedoucí orgán nemůže, již s dostatečným úspěchem přehlédnouti veškerou agendu, může se státi, že pomocné a kontrolní orgány, následkem toho nutné, velmi snadno budou vyžadovati nákladu, jenž zúplna pohltí úspory, ve vrchním vedení dosažené. Při pojištění vůbec, obzvláště však při sociálním pojištění přistupuje k tomu ještě to, že předáme-li rozhodnutí o pojistných dávkách podřízeným, dokonce místně anebo dle povolání odloučeným správním orgánům, může to lehko vésti k tomu, že se místní anebo dle povolání odlišné skupiny snaží pokud možno nejvíce dosáhnouti pro sebe ze společné veliké mísy a že každý bude pokládán za zrádce stavovských anebo místních zájmů, kdo nebude podporovati nespravedlivého nároku anebo dokonce je bude potírati.

Otázka účelné organisace má tedy velmi veliký význam, lze ji však právě v tomto případě dosti snadno řešiti, přijdou-li v úvahu ohledy výhradně věcné.<

Těmto nezvratně věcným důvodům vyhovuje co nejúčelněji a zúplna osnova zákona ve svých ustanoveních o organisaci.

Důchody a požitky stanoví důchodová komise (§ 48), opravné prostředky proti jejímu rozhodnutí projednávají rozhodčí soudy a vrchní rozhodčí soud (§§ 53 až 56).

Projednávati další podrobnosti není zapotřebí; jest pamatováno na všechno, co patří do moderního zákona o sociálním pojištění. Také finanční vypořádání při přestupu od pojištění samostatného do pojištění nesamostatného anebo naopak jest upraveno.

Aby jednak poskytnuta byla pomůcka pro výpočet pojistných dávek dle předložené osnovy zákona a jednak aby se ukázalo, jak asi může býti uzpůsobena sazba v §u 7 zmíněná, sestaven byl dle výpočetních základů pensijního pojištění zaměstnaců následující přehled. Při tom však dlužno míti zřetel k tomu, že 1. použito bylo statistických podkladů, které pravděpodobně nahraženy budou lepšími, 2. že později přijaté pohřebné, 3. že rovněž později zařaděná přirážka za účelem utvoření bezpečnostní reservy a 4. že správní výlohy vůbec nebyly vzaty v úvahu. Na druhé straně však nebyl vzat zřetel na požadovaný příspěvek státu.

Zmenšení, kteréž budou míti za následek body 2 až 4, lze odhadnouti asi na 18%, takže by jen 82% pojistných dávek, uvedených v přehledu, bylo kryto příspěvky.

Přehled obsahuje pod:

A. pravděpodobné důchody při měsíčních premiových příspěvcích 25 Kč jakožto nejmenší premie (§ 30, odst. 1.)

Za každých 10 Kč zvýšeného měsíčního příspěvku (§ 31) zvyšují se čáky pod A vykázané o 40%.

B. Snížení čák při zmenšení prémiových příspěvků o 10 Kč měsíčně (§ 31, odst. 3.) po uplynutí čekací doby 5 let.

C. Zvýšení invalidního důchodu při zaplacení zákupní částky jednou pro vždy 1000 Kč (§ 32).

Prostředky k pojištění opatří pojištěnci, nezatěžují tudíž státní pokladnu. Pokud státu vzejdou výlohy, naleznou zajisté úhradu ve státním rozpočtu.

V ohledu formálním se navrhuje, aby osnova přikázána byla sociálně-politickému výboru k urychlenému podání zprávy.

Přehled budoucích důchodů.

Věk
při
přistoupení

A. Při měsíčních premiových
příspěvcích 25 Kč činí

B. Při zmenšení premiových
příspěvků o 10 Kč měsíčně

C.

Při zaplacení zákupní částky jednou pro vždy 1000 Kč zvyšuje se invalidní důchod po 5 letech o

po uplynutí 5leté čekací doby invalidní důchod

roční zvýšení

starobní důchod při dovršení 65 let života

zmenšuje se nárok na invalidní důchod ihned o

klesá v každém dalším roce o

a způsobuje konečné snížení starobního důchodu o

20

1181,10

35,43

2598,42

-

-

-

213,57

21

1139,38

34,18

2472,45

-

-

-

208,11

22

1099,71

32,99

2353,38

-

-

-

203,11

23

1062,32

31,87

2241,50

-

-

-

198,52

24

1026,69

30,80

2135,52

-

-

-

194,28

25

992,72

29,78

2035,08

353,50

10,61

777,70

190,32

26

960,-

28,80

1939,20

340,04

10,20

737,89

186,65

27

929,37

27,88

1849,45

327,31

9,82

700,44

183,26

28

899,82

26,99

1763,65

315,22

9,46

665,11

180,11

29

871,59

26,15

1682,17

303,66

9,11

631,61

177,15

30

844,83

25,34

1605,18

292,52

8,78

599,67

174,42

31

819.-

24,57

1531,53

281,81

8,45

569,26

171,87

32

794,07

23,82

1461,09

271,52

8,15

540,32

169,49

33

770,42

23,11

1394,46

261,64

7,85

512,81

167,30

34

747,20

22,42

1330,02

252,06

7,56

486,48

165,25

35

724,36

21,73

1267,63

242,84

7,29

461,40

163,28

36

702,08

21,06

1207,58

233,95

7,02

437,49

161,45

37

680,27

20,41

1149,66

225,31

6,76

414,57

159,69

38

658,91

19,77

1093,79

216,94

6,51

392,66

158,02

39

638,16

19,14

1040,20

208,75

6,26

371,58

156,49

40

617,67

18,83

988,27

200,68

6,02

351,19

155,02

41

597,61

17,93

938,25

192,70

5,78

331,44

153,64

42

577,59

17,33

889,49

184,85

5,55

312,40

152,32

43

557,93

16,74

842,47

177,07

5,31

293,94

151,08

44

538,79

16,16

797,41

169,43

5,08

276,17

149,90

45

520,-

15,60

754,-

161,87

4,86

258,99

148,80

46

501,67

15,05

712,37

154,36

4,63

242,35

147,76

47

483,79

14,51

672,47

146,88

4,41

226,20

146,77

48

466,13

13,98

633,94

139,48

4,18

210,61

145,79

49

448,36

13,45

596,32

132,13

3,96

195,55

144,79

50

430,54

12,92

559,70

124,87

3,75

181,06

143,78

51

412,54

12,38

523,93

117,67

3,53

167,09

142,72

52

394,37

11,83

489,02

110,54

3,32

153,65

141,61

53

375,99

11,28

454,95

103,39

3,10

140,61

140,43

54

357,53

10,73

421,89

96,17

2,89

127,91

139,14

55

338,75

10,16

389,56

88,86

2,67

115,52

137,66

56

-

-

-

81,40

2,44

103,38

135,89

57

-

-

-

73,80

2,21

91,51

133,72

58

-

-

-

66,01

1,98

79,87

130,99

59

-

-

-

58,03

1,74

68,48

127,56

60

-

-

-

49,79

1,49

57,26

123,25

61

-

-

-

41,20

1,24

46,14

-

62

-

-

-

32,08

0,96

34,97

-

63

-

-

-

22,31

0,67

23,65

-

64

-

-

-

11,68

0,35

12,03

-

65

-

-

-

-

-

-

-

Na základě těchto vývodů, jejichž bližší odůvodnění v dalších podrobnostech sobě navrhovatelé ještě vyhražují, navrhují podepsaní: