WALLÓ Theodor, dr.

IX. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. im a živn.

Zpravodajem:

živn. v. zpr. t. 478 (zrušení nařízení min. financí z r. 1915 o úpravě vývozu a průvozu pytlů). 40, 17. II. 1921; 1031, II.

živn. v. zpr. t. 551 (vlád. nař. o ceně povidel a marmelády z kampaně r. 1920/21).

46, 8. III. 1921; 1212, II.

živn. v. zpr. t. 827 (vlád. nař. o prodejní ceně lihu a lihovin). 63, 2. VIII. 1921; 252, III.

živn. v. zpr. t. 1180 (Mezinárodní úmluva o dozoru na obchod zbraněmi a střelivem, uzavřená 10. IX. 1919 v Saint-Germain en Laye). 96, 25. I. 1922; 862, IV.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce RČS (zpr. t. 59). 10, 24. VI. 1920; 402, I.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 81, 15. XII. 1921; 333, IV.

o naléh. interpelacích t. 1241, 1244 a 1245 (o hornické stávce). 102, 8. II. 1922; 975, IV.

o zákazu podávati alkoholické nápoje mladistvým (zpr. t. 1273). 106, 16. II. 1922; 1172, IV.

o vládních prohlášeních a o naléh. interpelacích t. 1465 a 1467 (hospodářská krise). 132, 9. XI. 1922; 189, VI.

o požitcích civilních i vojenských státních zaměstnanců (zpr. t. 1538). 145, 20. XII. 1922; 830, VI.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 184, 14. XII. 1923; 524, VIII.

o výplatě odpočivných a zaopatřovacích požitků a jednorázových výpomocí nestátním učitelům na Slovensku (zpr. t. 1943). 219, 3. VII. 1924; 611, IX.

o vzájemných poměrech náboženských vyznání (zpr. t. 2133). 263, 23. IV. 1925; 153, XI.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250). 289, 15. X. 1925; 870, XI.

Interpelace:

o vyzdvižení peněz z nákladní pokladny železniční úředníky železničními pro soukromé obchodování, t. 466. 37, 8. II. 1921; 991, II.

o úpravě alkoholového zákazu t. 467. 37, 8. II. 1921; 992, II.

o prodeji na nádražích, t. 495. 41, 18. II. 1921; 1037, II. odpov. t. 772. 58, 14. VI. 1921; 124, III.

aby byli znovu vyslechnuti svědci, které navrhuje otec žáka Jána Taubingera, který byl vyloučen ze všech středních škol v B. Bystřici, t. 924. 69, 10. VIII. 1921; 369, III. odpov. t. 1169/2. 93, 17. I. 1922; 757, IV.

Volán k pořádku:

263, 23. IV. 1925; 155, XI.

288, 14. X. 1925; 759, XI.

WIECHOWSKI Wilhelm, dr.

I. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. br. - kult. - rozp. soc. pol. a zdrav.

Návrhy:

ve příčině propuštění německých státních zaměstnanců, t. 476. 38, 10. II. 1921; 1015, II.

stran zákona o zřízení odborného oddělení báňského při německé vysoké škole technické v Praze, t. 588. 47, 15. III. 1921; 1296, II.

na vydání zákona o lékařských pomocných silách při nemocnicích, případně léčebných a ošetřovacích ústavech, které souvisejí s lékařskými fakultami universitními, t. 1041. 71, 18. X. 1921; 6, IV.

p o z m ě ň o v. n á v r h k předloze o nouzové výpomoci civilním a vojenským státním zaměstnancům (zpr. t. 220) k §§ 1, 2, 3 a 5. 19, 18. XI. 1920; 191, 192, II.

3 p o z m ě ň o v. n á v r h y k finančnímu zákonu pro rok 1922 (zpr. t. 1114) ku kap. XI. 83, 17. XII. 1921; 561, IV.

3 po z m ě ň o v. n á v r h y k předloze o požitcích státních zaměstnanců (zpr. t. 1538). 145, 20. XII. 1922; 835, 836, VI.

p o z m ě ň o v. n á v r h k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1557). 149, 25. I. 1923; 1011, VI.

aby o odpovědi vlády t. 2216 na interp. t. 2183 stran odjezdu nuncia Marmaggiho byla zahájena rozprava. 277, 17. IX. 1925; 463, XI.

Resoluce:

4 r e s o I. k finančnímu zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284) ku kap. XIII., XX. a XXII. 26, 17. XII. 1920; 622-633, II.

k předloze o zřízení ředitelství čsl. státní dunajské plavby v Bratislavě (zpr. t. 980) k § 1. 70, 12. VIII. 1921; 404, III.

k finančnímu zákonu pro rok 1922 (zpr. t. 1114) ku kap. XIII. 83, 17. XII. 1921; 563, IV.

k zákonu o převzetí výkonů zdravotně policejních státem (zpr. t. 1435) na zřízení soc. lékařské akademie a na reformu fysikátní zkoušky. 126, 13. VII. 1922; 599, V.

k finančnímu zákonu pro rok 1924 (zpr. t. 1753) stran zřízení něm. báňské akademie, vysoké školy zvěrolékařské a obchodní. 184, 14. XII. 1923; 538, VIII.

k osnově finančního zákona pro rok 1926 (zpr. t. 2250) ke kap. XIII. 289, 15. X. 1925; 891, XI.

Řeč v rozpravě:

o nouzové výpomoci civilním a vojenským státním zaměstnancům (zpr. t. 220). 19, 18. XI. 1920; 179, II. (něm. 197)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 25, 16. XII. 1920; 502, II. (něm. 577)

o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských (zpr. t. 400). 33, 25. I. 1921; 829, II. (něm. 837)

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 565). 45, 3. III. 1921; 1116, II. (něm. 1181)

o omezení práva stěhovacího (zpr. t. 604). 49, 16. III. 1921; 1447, II. (něm. 1453)

o zřizování fakult nebo oddělení na vysokých školách (zpr. t. 784). 64, 4. VIII. 1921; 283, III. (něm. 305)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 82, 16. XII. 1921; 482, IV. (něm. 551)

o snížení drahotních přídavků státním a jiným veřejným zaměstnancům (ústní zpr. k t. 1138 a 1139). 88, 21. XII. 1921; 665, IV. (něm. 700)

o vybírání zdravotní přirážky a utvoření fondu pro podporu veřejných nemocnic a léčebných ústavů v RČS (ústní zpr. k t. 1136). 89, 21. XII. 1921; 718, IV. (něm. 725)

o zákazu podávati alkoholické nápoje mladistvým (zpr. t. 1273). 106, 16. II. 1922; 1173, IV. (něm 1199)

2 řeči za rozpravy o potírání pohlavních nemocí (zpr. t. 1332). 117, 24. V. 1922; 217, 225, V. (něm. 235, 244)

o převzetí výkonů zdravotně policejních státem (zpr. t. 1435). 126, 13. VII. 1922; 599, V. (něm. 680)

o školách a učitelstvu (zpr. t. 1437 a 1417). 126, 13. VII. 1922; 610, V. (něm. 682)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 141, 15. XII. 1922; 701, VI. (něm. 764)

o změně § 8 zákona ze dne 13. VII. 1922, č. 236 Sb. z., kterým se doplňují a částečně v činnost uvádějí ustanovení zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 332 Sb. z., jímž stát přejímá výkony zdravotně policejní (ústní zpr. k t. 1545). 147, 21. XII. 1922; 916, VI. (něm. 950)

o vojenském kázeňském a kárném právu (zpr. t. 1703). 172, 4. VII. 1923; 1626, VII. (něm. 1655)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 183, 13. XII. 1923; 448, VIII. (něm. 510)

o zřízení, působnosti a organisaci Státního zdravotního ústavu RČS (zpr. t. 2246). 286, 12. X. 1925; 587, XI. (něm. 599)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250). 288, 14. X. 1925; 767, XI. (něm. 830)

Věcná poznámka:

k vlastní řeči za rozpravy o vojenském kázeňském a kárném právu (zpr. t. 1703) 172, 4. VII. 1923; 634, VII. (něm. 1662)

Interpelace:

o zkrácení německé universitní dětské kliniky v českém zemském nalezinci, t. 44. 9, 23. VI. 1920; 372, I. odpov. t. 778. 58, 14. VI. 1921; 125, III.

ohledně zrušení ústavu pro zkoumání potravin na německé universitě v Praze, t. 143. 14, 26. X. 1920; 15, II. odpov. t. 275. 25, 16. XII. 1920; 445, II.

ve příčině neudržitelných poměrů na německých universitních klinikách, jež umístěny jsou v zemských ústavech, t. 930. 66, 9. VIII. 1921; 333, III. odpov. t. 1108/6. 79, 13. XII. 1921; 128, V.

stran nostrifikace lékařů, t. 1900/6. 214, 24. VI. 1924; 509, IX. odpov. t. 2000/1. 233, 1. XII. 1924; 137, X.

WITT Zikmund, dr.

VII. voleb. kraj.

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. br. - StáI. - ústav. práv. - zahr. a živn.

Návrhy:

na úpravu výroby a prodeje cementu a vápna, t. 19. 5, 16. VI. 1920; 130, I.

na zahájení přípravných prací ku převzetí dívčího lycea ve Slezské Ostravě zcela do státní správy a na přeměnu jeho ve vyšší reformní reálné gymnasium, t. 32. 7, 18. VI. 1920; 294, I.

na vydání zákona, jímž se omezuje právo stěhovací, t. 41. 8, 22. VI. 1920; 342, I.

na vydání zákona o revisi vojenského hospodářství a jeho organisace v RČS, t. 100. 14, 26. X. 1920; 13, II.

na vydání zákona, jímž se poskytuje po dobu mimořádných drahotních poměrů úředníkům státních báňských úřadů mimořádný drahotní příspěvek, t. 676. 57, 11. V. 1921; 76, III.

o nové opravě uhelné dávky, t. 1325. 116, 23. V. 1922; 149, V.

Resoluce:

(koaliční) k předloze o zřízení zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů (zpr. t. 1992), aby při poskytování podpor ku krytí ztrát byly z vedení ústavů peněžních, kterým se má podpory dostati, odstraněny všechny osoby nesoucí vinu na nezdaru podniku a aby osoby, dopustivší se trestního skutku, byly soudně stihány. 228, 9. X. 1924; 953, IX.

Zpravodajem:

ústav. práv. v. zpr. t. 274 (nařízení o prozatímních ustanoveních o vyklizení najatých místností). 24, 15. XII. 1920; 358, II.

ústav. práv. v. zpr. t. 290 (vyvlastnění k účelům stavby a provozování železnic). 26, 17. XII. 1920; 636, II.

ústav. práv. v. zpr. t. 439 (trestání nedovoleného zcizování zabrané půdy). 37, 8. II. 1921; 996, II.; doslov 999, II.

ústav. práv. v. zpr. t. 497 (změna § 7 uvozovacího zák. k obchodnímu zák. z r. 1862, č. 1 ř. z. z r. 1863 a § 5 zák. čl. XXXVII. z r. 1875). 41, 18. II. 1921; 1042, II.

ústav. práv. v. zpr. t. 622 (zřízení trestních pracovních oddílů). 53, 18. III. 1921; 1522, II.

ústav. práv. v. zpr. t. 812 (rozšíření pravomoci policejního komisařství v Mor. Ostravě na Hlučínsko). 61, 1. VII. 1921; 177, III.

ústav. práv. v. zpr. t. 813 (rozšíření platnosti zákona o právu tiskovém, spolkovém a shromažďovacím na Hlučínsko). 61, 1. VII. 1921; 178, III.; doslov 180, III.

ústav. práv. v. zpr. t. 1438 (úprava právních poměrů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci na Slovensku a v Podkarpatské Rusi). 126, 13. VII. 1922; 564, V.

výb. zahr. a ústav. práv. zpr. t. 1602 (smlouva s Německem o vydávání zločinců a jiné právní pomoci ve věcech trestních). 163, 9. V. 1923; 1399, VII.

ústav. práv. v. zpr. t. 1742 (změna některých ustanovení trestního práva). 181, 11. XII. 1923; 189, VIII.; doslov 192, VIII.

zahr. v. zpr. t. 1815 (obchodní dohoda se Spojenými Státy Americkými). 195, 18. III. 1924; 60, IX.

zahr. v. zpr. t. 1816 (obchodní smlouva s Anglií). 196, 19. III. 1924; 66, IX.

zahr. v. zpr. t. 1874 a 1873 (úmluva a dohoda o poštovní spořitelně uherské ze dne 7. XI. 1922). 205, 15. V. 1924; 159, IX. tisková oprava 261, IX.

ústav. práv. v. zpr. t. 1946 (zrušení svěřenství). 219, 3. VII. 1924; 647, IX.; doslov 655, IX.

ústav. práv. v. zpr. t. 1947 (přeměna společností s r. o. v družstva). 219, 3. VII. 1924; 673, IX. oprava tiskové chyby 674, IX.

ústav. práv. v. při II. čt. osnovy o exekuci na výměnky (zpr. t. 2027) tiskové opravy 252, 11. III. 1925; 560, X.

Řeč v rozpravě:

o imunitní záležitosti inž. J. Klimko (zpr. t. 245). 21. 7. XII. 1920; 330, II.

o konfliktu v báňském průmyslu revíru ostravsko-karvínského (naléh. interp. t. 1592). 156, 19. III. 1923; 1194, VI.

Interpelace:

n a l é h a v á stran konfliktu v báňském průmyslu revíru ostravsko-karvínského, t. 1592. 156, 19. III. 1923; 1179, VI. zodpověděna prohlášením min. veř. prací A. Srby 1202, VI.

v záležitosti zabraňování poklesu cen a zastavování výroby se strany továrníků a z toho vznikající nezaměstnanosti dělnictva, t. 48. 10, 24. VI. 1920; 377, I. odpov. t. 325. 30, 18. I. 1921; 772, II.

v záležitosti praxe rakouských soudů při soudním vyrovnávání, t. 62. 11, 13. VII. 1920; 493, I. odpov. t. 148. 14, 26. X. 1920; 15, II.

v záležitosti zkracování konsumentů značným procentem přimíseniny kamene v dodávaném uhlí, t. 229. 21, 7. XII. 1920; 324, II. odpov. t. 536. 43, 24. II. 1921; 1063, II.

v záležitosti stanovení ušlého zisku pro dělníky-porotce v obvodu krajského soudu v Novém Jičíně, t. 266. 24, 15. XII. 1920; 357, II. odpov. t. 561. 46, 8. III. 1921; 1201, II.

v příčině provedení zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům a přídělu půdy podle § 63 přídělového zákona na Těšínsku, t. 300. 28, 22. XII. 1920; 677, II. odpov. t. 405. 32, 25. I. 1921; 812, II.

v záležitosti zadání stavby budovy pro exposituru Vývozní komise v Mor. Ostravě, t. 621. 51, 17. III. 1921; 1466, II. odpov. t. 722. 58, 14. VI. 1921; 123, III. dodatek k odpov. t. 1046. 71, 18. X. 1921; 7, IV.

stran zdražení mléka na Ostravsku, t. 1552. 148, 23. I. 1923; 962, VI. odpov. t. 1615. 162, 8. V. 1923; 1387, VII.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Opavě (urážka na cti podle §§ 488 a 491 tr. z. k žalobě Jana Moškoře). 15, 9. XI. 1920; 24, II. zpr. t. 334; zprav. E. Hrubý; n e v y d á n 30, 18. I. 1921; 775, II.