REYL František, dr.

II. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. in. - kult. - soc. pol. ústav. práv. a zdrav.

Resoluce:

k návrhu posl. Bechyně (koaličnímu) na vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 565) stran vyvlastňování objektů ceny historické neb umělecké. 45, 3. III. 1921; 1154, II.

Zpravodajem:

soc. pol. v. zpr. t. 1410 (prodloužení lhůty k přihláškám o důchod válečných invalidů a úprava výplaty drahotní přirážky k jejich důchodu). 70, 12. VIII. 1921; 414, III.

kult. v. zpr. t. 1508 (zevní úprava předmětů státem vydávaných). 145, 20. XII. 1922; 806, VI.

soc. pol. v. zpr. t. 1694 (úprava služebních požitků čs. vojska, propočítání služební doby vojenským gážistům). 171, 3. VII. 1923; 1566, VII.

soc. pol. v. zpr. t. 2030 (hranice příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců). 242, 17. XII. 1924; 434, X.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 25, 16. XII. 1920; 505, II.

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 565). 45, 3. III. 1921; 1112, II.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu p.o r. 1922 (zpr. t. 1114). 82, 16. XII. 1921; 438, IV.

o naléh. interp. t. 1241, 1244 a 1245 (o hornické stávce). 101, 7. II. 1922; 938, IV.

o školách a učitelstvu (zpr. t. 1437 a 1417). 126, 13. VII. 1922; 639, V.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 141, 15. XII. 1922; 727, VI.

o ochraně nájemníků (zpr. t. 1623). 161, 26. IV. 1923; 1333, VII.

o stát. rozpočtu a fi. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 183, 13. XII. 1923; 467, VIII.

o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 1989). 227, 8. X. 1924; 838, IX.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1925 (zpr. t. 2020). 239, 12. XII. 1924; 347, X.

o nedělích, svátcích a památných dech RČS (zpr. t. 2126). 260, 3. IV. 1925; 63, XI.

Interpelace:

o neosvobození ústavu pro hluchoněmé v Hradci Králové od placení příplatku za mlýnské výrobky, t. 286. 26, 17. XII. 1920; 596, II. odpov. t. 456. 36, 4. II. 1921; 937, II.

ohledně zákazu ohlašování výstupu z církve s kazatelen, t. 650. 54, 31. III. 1921; 4, III.

REYZL Josef

III. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem kom. pro dáv. z maj. - výb. ku prozk. Stál. v. a rozp.

Návrhy:

11 p o z m ě ň o v. n á v r h ů k předloze o odškodnění majitelů rak. a uh. váleč. půjček (zpr. t. 59) k §§ 1, 3, 4, 7, 9 a 12. 10, 24. VI. 1920; 436-437, I.

p o z m ě ň o v. n á v r h k novele o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 1198) k § 25 A, odst. 2. 96, 25. I. 1922; 874, IV.

p o z m ě ň o v. n á v r h k fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510) ku kap. VIII. 141, 15. XII. 1922; 733, VI.

2 p o z m ě ň o v. n á v r h y k předloze o požitcích stát. zaměstnanců (zpr. t. 1538) k § 6. 145, 20. XII. 1922; 835, VI.

p o z m ě ň o v. n á v r h k novelisaci zákona o slučování a rozlučování obcí, změně hranic (zpr. t. 1541) k čl. I. bod 1. 147, 21. XII. 1922; 904, VI.

po z m ě ň o v. n á v r h k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1557) k § 3, odst. 6. 149, 25. I. 1923; 1010, VI.

16 p o z m ě ň o v. n á v r h ů k předloze o konečné opravě rak. a uher. válečných půjček (zpr. t. 1973) k §§ 3, 5, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 26 a 29. 224, 30. IX. 1924; 746-747, IX.

4 po z m ě ň o v. n á v r h y k fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250) ku kap. IX, XI, XIII. a XIV.. 289, 15. X. 1925; 890, XI.

Resoluce:

k fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510) ku kap. VIII. 141, 15. XII. 1922; 735, VI.

k předloze o konečné úpravě rak. a uher. válečných půjček (zpr. t. 1973), aby výhody stanovené v § 4, odst. 4 poskytnuty byly všem sdružením osob a majetkovým podstatám, sloužícím obecně prospěšným účelům. 224, 30. IX. 1924; 747, IX.

5 r e s o I. k osnově fin. zákona pro r. 1926 (zpr. t. 2250) ke kap. VII., VIII., XVII., XVIII. a XXI. 289, 15. X. 1925; 890-891, XI.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce RČS (zpr. t. 59). 10, 24. VI. 1920; 429, I. (něm. 484)

o mimořádné župní přirážce na Slovensku (zpr. t. 830). 61, 1. VII. 1921; 183, III. (něm. 210)

o prodloužení účinnosti zákona o podpoře nezaměstnaných (ústní zpr. k t. 1161). 90, 21. XII. 1921; 730, IV. (něm. 737)

o úvěru do 500,000.000 Kč na vojenský materiál (zpr. t. 1252). 105, 15. II. 1922; 1127, IV.

o spotřební dávce z tabáku jako základu k výměře trestu při důchodkových přestupcích tabákových (zpr. t. 1334). 117, 24. V. 1922; 202, V. (něm. 229)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 139, 13. XII. 1922; 482, VI. (něm. 526)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 183, 13. XII. 1923; 406, VIII. (něm. 491)

o zcizení státního nemovitého majetku užívaného Zbrojovkou v Brně (ústní zpr. k t. 1899). 213, 12. VI. 1924; 497, IX. (něm. 502)

o konečné úpravě rakouských a uherských válečných půjček (zpr. t. 1973). 224, 30. IX. 1924; 744, IX. (něm. 752)

o zřízení fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů (zpr. t. 1992) a o zmocnění vlády ku převzetí pohledávek vzniklých z dodávek za doby války (zpr. t. 1980). 227, 8. X. 1924; 894, IX. (něm. 911)

o změně a doplňku zákona o akciové bance cedulové (zpr. t. 2131). 262, 22. IV. 1925; 127, XI. (něm. 142)

o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců (zpr. t. 2177). 274, 9. VII. 1925; 398, XI. (něm. 416)

Interpelace:

stran provádění volebního řádu do obcí, t. 73. 12, 14. VII. 1920; 535, I. odpov. t. 386. 32, 25. I. 1921; 811, II.

ve příčině zamýšleného odebrání chlebových a moučných lístků domácnostem s příjmem nad 10.000 Kč, t. 875. 63, 2. VIII. 1921; 250, III.

o zásobovacích poměrech v okrese varnsdorfském, rumburském a šluknovském, t. 134. 14, 26. X. 1920; 14, II. odpov. t. 295. 30, 18. I. 1921; 772, II.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Hanšpachu (žaloba Jana Hoke, přestupek proti bezpečnosti cti podle § 496 tr. z.) 14, 26. X. 1920; 13, II. zpr. t. 348; zprav. Fr. Šabata; 30, 18. I. 1921; 777, II. zpráva vrácena im. v.

okres. s. v Hanšpachu (přestupek proti bezpečnosti cti) 30, 18. I. 1921; 774, II.

okres. s. v Hanšpachu (přestupek proti bezpečnosti cti) 75, 22. XI. 1921; 63, IV. zpr. t. 1202; zprav. J. Kouša; vydán 98, 31. I. 1922; 906, IV.

okres. s. ve Šluknově (přestupek proti bezpečnosti cti) 221, 23. IX. 1924; 713, IX. zpr. t. 1977; zprav. dr. Stránský; 224, 30. IX. 1924; 733, IX. n e v y d á n 233, 1. XII. 1924; 139, X.

RISKÓ Béla

XIII. voleb. kraj

mk

Volba verifikována 248, 28. I. 1925; 529, X.

Osvědčení vydáno 197, 8. IV. 1924; 75, IX.

Slib vykonal 197, 8. IV. 1924; 76, IX.

ROHÁČEK Šimon

XI. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. nár. hosp. - soc. pol. - techn. doprav. - zdrav. a živn.

Zpravodajem:

živn. v. zpr. t. 53 (úřad pro zahraniční obchod). 10, 24. VI. 1920; 378, I.; doslov 392, I.

živn. v. zpr. t. 416 (nová úprava obchodu výrobky železářských hutí). 35, 3. II. 1921; 857, II.

techn. doprav. v. zpr. t. 574 (zřízení ředitelství čsl. státní dunajské plavby v Bratislavě). 47, 15. III. 1921; 1297, II.

zdrav. v. zpr. t. 619 (vládní nařízení o ochraně před morem skotu a o úpravě zvěrolékařství). 54, 31. III. 1921; 8, III.

živn. v. zpr. t. 828 (vládní nařízení o úpravě obchodu řepovým cukrem ve výrobním období 1920/21). 63, 2. VIII. 1921; 253, III.

techn. doprav. v. zpr. t. 980 (zřízení Ředitelství čsl. státní dunajské plavby v Bratislavě). 70, 12. VIII. 1921; 403, III.

živn. v. zpr. t. 1664 (zpráva dr. Brabce a dr. Soukupa o VIII. Mezinárodní par- Iamentární konferenci obchodní v Paříži). 169, 2. VII. 1923; 1557, VII.

soc. pol. v. zpr. t. 1943 (výplata odpočivných a zaopatřovacích požitků a jednorázových výpomocí nestátním učitelům na Slovensku). 219, 3. VII. 1924; 604, IX.

soc. pol. v. zpr. t. 1934 (výplata odpočivných a zaopatřovacích požitků a jednorázových výpomocí nestátním učitelům v Podkarpatské Rusi). 219, 3. VII. 1924; 606, IX.

nár. hosp. v. zpr. t. 1952 (změna zákona o obnově drobných zemědělských pachtů).

220, 4. VII. 1924; 706, IX. oprava tiskové chyby 707, IX.

nár. hosp. v. zpr. t. 2056 (zmocnění vlády k prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou). 247, 22. XII. 1924; 515, X.; doslov 520, X.

živn. v. zpr. t. 2245 (změna §§ 82 a 54 živnost. řádu a § 70 živnost zákona pro území Slovenska a Podkarp. Rusi). 284, 7. X. 1925; 562, XI.; doslov 567, XI.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy J. Černého ze 26. X. 1920 (proti vývodům řeči inž. J. Klimko). 16, 11. XI. 1920; 137, II.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 26, 17. XII. 1920; 597, II.

o převzetí soukromých železnic do správy státní (ústní zpr. k t. 326). 29, 22. XII. 1920; 702, II.

o dodatku ke státnímu rozpočtu na r. 1920 (zpr. t. 441). 36, 4. II. 1921; 962, II.

o prohlášení min. předsedy J. Černého o událostech v Kišságu a Lubochni na Slovensku, jímž se zodpovídají naléh. interp. Chlumeckého (t. 429) a Matuščáka (t. 418). 47, 15. III. 1921; 1376, II.

o finančním zákonu pro rok 1922 (zpr. t. 1114). 80, 14. XII. 1921; 181, IV.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 139, 13. XII. 1922; 429, VI.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 182, 12. XII. 1923; 306, VIII.

o užívání pastvin na Slovensku a v Podkarpatské Rusi v pastevních obdobích 1924-1929 (zpr. t. 1864). 203, 26. IV. 1924; 209, IX.

o živnostenském zákonu pro Slovensko a Podkarp. Rus (zpr. t. 1993). 228, 9. X. 1924; 951, IX.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1925 (zpr. t. 2020). 238, 11. XII. 1924; 280, X.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250). 287, 13. X. 1925; 652, XI.

Věcná poznámka:

kterou odmítá nařčení sen. Babky T. Matuščákem, že byl před válkou Maďarem. 199, 10. IV. 1924; 117, IX.

Interpelace:

ohledně odškodnění obětí politického pronásledování po dobu světové války a okamžitého zjištění a vyplácení přiznaných náhrad, t. 1127/3. 87, 21. XII. 1921; 631, IV.

o podporách v nezaměstnanosti a invalidních rentách, t. 1687/3. 169, 2. VII. 1923; 1550, VII. odpov. t. 1714/9. 173, 30. X. 1923; 4, VIII.

ROZKOŠNÝ Jan

VII. voleb. kraj.

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. in. - ku prozk. Stál. v. - nár. hosp. - soc. pol. a zahr.

Zpravodajem:

nár. hosp. v. zpr. t. 1851 (dodatková úmluva k obchodní a plavební smlouvě s Italií). 201, 24. IV. 1924; 147, IX.

nár. hosp. v. zpr. t. 1871 (obchodní dohoda s Norskem, podepsaná v Praze dne 2. X. 1923). 206, 27. V. 1924; 281, IX.

nár. hosp. v. zpr. t. 1913 (zvelebení a ochrana výroby rostlinné). 216, 30. VI. 1924; 556, IX.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. státní půjčce RČS, zpr. t. 59. 10, 24. VI. 1920; 415, I.

o změně fin. zákona ze 17. XII. 1920 a o dodatku ke státnímu rozpočtu na rok 1921 (zpr. t. 1240). 103, 9. II. 1922; 1065, IV.

o vládních prohlášeních a o naléh. interpelacích t. 1465 a 1467 (hospodářská krise). 132, 9. XI. 1922; 169, VI.

Dotazy:

v příčině dodání uhlí a benzinu na mlácení obilí, t. 9. 4, 10. VI. 1920; 92, I. odpov. t. 141. 14, 26. X. 1920; 14, II.

RUŽIAK Ján

IX. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. in. - ústav. práv. a zahr.

Zemřel dne 28. XII. 1921. 93, 17. I. 1922; 756, IV.

Za něho nastoupil dr. Daxner Samo.