MALÍNSKÝ František, dr.

I. voleb. kraj

ND

Nastoupil za zemřelého S o k o l a K. St.

Volba verifikována 112, 24. IV. 1922; 81, V.

Slib vykonal 108, 28. III. 1922; 3, V.

Byl členem výb. nár. hosp.

Zpravodajem:

nár. hosp. v. zpr. t. 1737 (stanovení předpisů, které osoby mohou býti v ošetřování v ústavech pro choromyslné). 191, 14. II. 1924; 799, VIII.; doslov 802, VIII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 140, 14. XII. 1922; 544, VI.

Interpelace:

stran právních poměrů lékařů obecních a obvodních, t. 1552/6. 148, 23. I. 1923; 962, VI. odpov. t. 1692/2. 169, 2. VII. 1923; 1550, VII.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti). 168, 28. VI. 1923; 1498, VII.

MARÁK Stanislav

VI. voleb. kraj

ČSD

Nastoupil za zemřelého H y b e š e J o s e f a.

Volba verifikována 71, 18. X. 1921; 6, IV.

Slib vykonal 62, 2. VIII. 1921; 222, III.

Byl členem výb. kult. a zahr.

Vzdal se mandátu 31. XII. 1921. 85, 20. XII. 1921; 599, IV.

Za něho nastoupil Hnátek Antonín.

Zpravodajem:

rozp. v. zpr. t. 998 (zřízení "Nadání Arnošta Denise"). 70, 12. VIII. 1921; 471, III.

Řeč v rozpravě:

o zřizování fakult nebo oddělení na vysokých školách (zpr. t. 784). 64, 4. VIII. 1921; 288, III.

MAREŠ František, dr.

V. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. im. a kult.

Návrhy:

o zřizování fakult neb oddělení na vysokých školách, t. 518. 42, 22. II. 1921; 1055, II.

Zpravodajem:

kult. v. zpr. t. 782 (zřizování fakult nebo oddělení na vysokých školách). 64, 4. VIII. 1921; 279, III. doslov 289, III.

kult. v. zpr. t. 1094 (zřízení ústavu Slovanského a ústavu Orientálního). 78, 30. XI. 1921; 125, IV. doslov k resoluci 79, 13. XII. 1921; 130, IV.

kult. v. zpr. t. 1176 (zřizování a zařizování vysokých škol). 94, 19. I. 1922; 774, IV; doslov 777, IX.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy J. Černého z 26. X. 1920. 16, 11. XI. 1920; 123, II.

o právu autorském (zpr. t. 1099). 77, 29. XI. 1921; 112, IV.

o změně zákona stran daně z lihu (zpr. t. 1272). 106, 16. II. 1922; 1189, IV.

o školách a učitelstvu (zpr. t. 1437 a 1417). 126, 13. VII. 1922; 629. V.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 141, 15. XII. 1922; 681, VI.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1925 (zpr. t. 2020). 239, 12. XII. 1924; 355, X.

Interpelace:

o přetvoření zem. hospodářské akademie v Děčíně-Libverdě na vysokoškolský odbor německé vysoké školy technické v Praze s ponecháním na dosavadním místě, t. 553. 44, 1. III. 1921; 1081, II. odpov. t. 785. 60, 30. VI. 1921; 143, III.

o vyučování ženským ručním pracem na gymnasiu ve Strážnici na Moravě, t. 645. 54, 31. III. 1921; 4, III. odpov. t. 774. 58, 14. VI. 1921; 124, III.

MATUŠČÁK Theodor

V. voleb. kraj

K, mk

Volba verifikována l, 26. V. 1920; 2, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. dr. Beneše o vyjednávání s Francií a Polskem, jímž zodpovídá se naléh. interp. dr. Hellera (t. 556). 46, 8. III. 1921; 1262, II.

o prohlášení min. předsedy J. Černého o událostech v Kišságu a Lubochni na Slovensku, jímž se zodpovídají naléh. interp. sen. Chlumeckého (t. 429) a sen. Matuščáka (t. 418). 47, 15. III. 1921; 1378, II.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 82, 16. XII. 1921; 487, IV.

o částečném zrušení čl. LXIII. z roku 1912 o výjimečných opatřeních (t. 1340). 116, 23. V. 1922; 172, V.

o výkupu Ústecko-Teplické dráhy (zpr. t. 1379). 123, 30. VI. 1922; 427, V.

o právních poměrech mezi zaměstnavateli a zaměstnanci na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (zpr. t. 1438). 126, 13. VII. 1922; 564, V.

o vládních prohlášeních a o naléh. interp. t. 1465 a 1467 (hospodářská krise). 131, 8. XI. 1922; 135, VI.

o úvěru na podporu nezaměstnaných (zpr. t. 1493). 136, 1. XII. 1922; 290, VI.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 140, 14. XII. 1922; 618, VI.

o překládání státních zaměstnanců (zpr. t. 1550). 147, 21. XII. 1922; 912, VI.

o ochraně republiky a státním soudě (zpr. t. 1588 a 1589). 155, 17. III. 1923; 1130, VI.

o vlastní imunitní věci (zpr. t. 1655). 166, 30. V. 1923; 1433, VII.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 182, 12. XII. 1923; 273, VIII.

o stanovení hranice příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 1827). 197, 8. IV. 1924; 82, IX.

o podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění (zpr. t. 1825). 199, 10. IV. 1924; 115, IX.

o vlastní imunitní věci (zpr. t. 1853). 204, 13. V. 1924; 240, IX.

o účinku žádostí za souhlas sněmoven k trestnímu stíhání členů Nár. shrom. na běh promlčecí lhůty (zpr. t. 1883). 207, 28. V. 1924; 304, IX.

o úsporných opatřeních ve veřejné správě (zpr. t. 2060). 247, 22. XII. 1924; 487, X.

o imunitní věci I. Bodnára (zpr. t. 2002). 254, 17. III. 1925; 579, X.

o imunitní věci I. Bodnára (zpr. t. 2101). 258, 31. III. 1925; 7, XI.

o urychleném sestátnění dráhy Trnava - Kúty (zpr. t. 2132). 263, 23. IV. 1925; 158, XI.

o sestátnění drah (zpr. t. 2141). 264, 26. V. 1925; 192, XI.

o soc. pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 2153). 268, 9. VI. 1925; 296, XI.

o vlastní imunitní věci (zpr. t. 2159). 270, 1. XII. 1925; 350, XI.

o vládním návrhu zákona, jímž se provádí § 105 ústavní listiny (zpr. t. 2167). 272, 2. VII. 1925; 369, XI.

o prozatímní obchodní dohodě RČS s republikou Řeckou, sjednané v Athénách 8. IV. 1925 (zpr. t. 2169). 227, 2. VII. 1925; 372, XI.

o vlastní imunitní věci (zpr. t. 2164). 279, 22. IX. 1925; 497, XI.

Interpelace:

n a l é h a v á v záležitosti nezákonného postupu četníků v obci Kišság (župa šarišská), t. 418. 47, 15. III. 1921; 1295, II. zodpověděna prohlášením min. předs. J. Černého. 47, 15. III. 1921; 1363, II.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Praze (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI. z r. 1914; věc Andreje Fabriho). 158, 23. IV. 1923; 1244, VII. zpr. t .1655; zprav. dr. Stránský; 164, 29. V. 1923; 1408, VII.

vrch. stát. zast. v Košicích (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI. z r. 1914). 162, 8. V. 1923; 1388, VII. vydán: 166, 30. V. 1923; 1433, VII.

vrch. stát. zast. v Košicích se žádostí sedrie košické (přečin utrhání na cti dle § 1, 3, č. 2, 9, čl. 1 zák. čl. XLI. z r. 1914 a přečin dle § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky č. 50/23. 181, 11. XII. 1923; 185-186, VIII. zpr. t. 1853; zprav. Em. Hrubý; 201, 24. IV. 1924; 139, IX. vydán: 204, 13. V. 1924; 245, IX.

okres. s. ve Velkém Sevdjuši (přečin urážky na cti podle §§ 2, 3, č. 1, 2 zák. čl. XLI. z r. 1914). 221, 23. IX. 1924; 713, IX. zpr. t. 1978; zprav. dr. Stránský; 224, 30. IX. 1924; 733, IX. vydán: 225, 6. X. 1924; 760, IX.

vrch. stát. zast. v Košicích se žádostí soudní stolice v Berehově z 15. XI. 1924 (přečin utrhání na cti dle § 1, 3, č. 1 a 2, 8 č. 2 zák. čl. XLI. z r. 1914, přečin dle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky č. 50/23, zločin podle § 15, č. 3 téhož zákona (ve 2 případech), přečin

urážky na cti dle §§ 2, 3, a, 1 a 2 4 odst. II. článku zák. XLI/1914 a přečin dle § 14, č. 5 zákona č. 50/23). 233, 1. XII. 1924; 139, X. zpr. t. 2164; zprav. J. Lukeš; 270, 1. VII. 1925; 338, XI. vydán pro prvé 3 delikty, pro 3 ostatní n e v y d á n 279, 22. IX. 1925; 498, XI.

vrch. stát. zast. v Košicích se žádostí sedrie v Levoči (přečiny podle § 1, 3/II, 1, 2 zák. čl. XLI. z r. 1914 a přečiny ru- šení obecného míru podle § 14 bod 1. a 5. zák. č. 50/1923). 257, 26. III. 1925; 618, X. zpr. t. 2151; zprav. dr. Stránský; 270, 1. VII. 1925; 337, XI. n e v y d á n 347, XI.

sed. v Levoči (přečin rušení obecného míru dle § 15, bod 3. zák. č. 50/1923 a přečin ublížení na cti čsl. vojska dle § 2 zák. čl. XLI.:1914). 264, 26. V. 1925; 164, XI. zpr. t. 2159; zprav. dr. Stránský; 270, 1. VII. 1925; 337, XI. vydán: 355, XI.

Volán k pořádku:

132, 9. XI. 1922; 179, VI.

227, 8. X. 1924; 874, IX.

254, 17. III. 1925; 579, X.

MAYR-HARTING Robert, dr.

III. voleb. kraj

NL

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. kult. - rozp. - soc. pol. a ústav. práv.

Návrhy:

ve příčině zřízení hudebních komor. t. 422. 35, 3. II. 1921; 855, II.

ve příčině zvýšení cenové hranice pro příslušnost soudů v právních sporech občanských, t. 424. 35, 3. II. 1921; 855, II.

na zřízení hudebních komor, t. 878. 62, 2. VIII. 1921; 224, III.

4 p o z m ě ň o v. ná v r h y k předloze o odškodnění majitelů rak. a uh. váleč. půjček (zpr. t. 59) k §§ 7, 9 a 12 a titulu zákona. 10, 24. VI. 1920; 438, I.

14 p o z m ě ň o v. n á v r h ů k předloze o požitcích státních zaměstnanců (zpr. t. 1538) k §§ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 a 13. 145, 20. XII. 1922; 834-836, VI.

aby vládní návrh zákona t. 1793 (kterým se některé obory soukromého zprostředkování prohlašují za živnost koncesovanou ve smyslu živnostenského řádu) byl přikázán ústavně právnímu výboru. 209, 3. VI. 1924; 465, IX.

na zahájení rozpravy o prohlášení ministra zahraničí. 230, 30. X. 1924; 22, X.

Resoluce:

k předloze o odškodnění majitelů rak. a uh. váleč. půjček a upisování IV. stát. půjčky RČS (zpr. t. 59) stran ochrany drobných upisovatelů, prodloužení upisovací lhůty pro majitele lombardovaných úpisů válečné půjčky nejméně na 1 rok a opatření proti znehodnocení válečné půjčky ve prospěch spekulantů. 10, 24. VI. 1920; 439, I.

2 r e s o I. k finančnímu zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284) ku kap. VII. a XIX. 26, 17. XII. 1920; 619, 631, II.

k předloze o organisaci řádných soudů I. a II. stolice a veškerých vojenských soudů (ústní zpr. k t. 312) stran šetření osobních přání a potřeb zákonem dotčených osob. 29, 22. XII. 1920; 724, II.

k vlád. nař. o uvolnění obchodu zvěří (zpr. t. 535) stran užívání zák. z 15. IV. 1920, č. 337 Sb. z. a nejrychlejšího odstranění tohoto zmocňovacího zákona. 43, 24. II. 1921; 1072, II.

2 r e s o I. k finančnímu zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510) ku kap. XIII. a XIX. 141, 15. XII. 1922; 736, 737, VI.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce RČS (zpr. t. 59). 10, 24. VI. 1920; 405, I. (něm. 466)

o organisaci řádných soudů I. a II. stolice a veškerých soudů vojenských (ústní zpr. k t. 312). 29, 22. XII. 1920; 720, II. (něm. 761)

o dodatku ke státnímu rozpočtu na r. 1920 (zpr. t. 441). 35, 3. II. 1921; 861, II. (něm. 906)

o záležitosti rady Nejvyššího soudu K. Kolaciho (odpovědi min. spravedlnosti t. 705 a 713 na interpelace dr. Hellera t. 545 a 665). 60, 30. VI. 1921; 156, III. (něm. 167)

o právu autorském (zpr. t. 1099). 77, 29. XI. 1921; 110, IV. (něm. 119)

o prodloužení lhůty organisace řádných soudů I. a II. stolice pro obvody soudních tabulí v Bratislavě a Košicích (zpr. t. 113č). 86, 20. XII. 1921; 612, IV. (něm. 623)

o zřizování a zařizování vysokých škol (zpr. t. 1176). 94, 19. I. 1922; 776, IV. (něm. 799)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 138, 12. XII. 1922; 313, VI. (něm. 377)

o požitcích civilních i vojenských státních zaměstnanců (zpr. t. 1538). 145, 20. XII. 1922; 824, VI. (něm. 858)

o nakladatelské smlouvě (zpr. t. 1569). 154, 13. III. 1923; 1073, VI. (něm. 1077)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 182, 12. XII. 1923; 226, VIII. (něm. 324)

o zákonu o osvojení (zpr. t. 1829). 199, 10. IV. 1924; 105, IX. (něm. 122)

o změně příslušnosti trestních soudů a o odpovědnosti za obsah tiskopisů ve věcech utrhání a urážek na cti, spáchaných tiskem (zpr. t. 1884). 207, 28. V. 1924; 315, IX. (něm. 366)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250). 287, 13. X. 1925; 612, XI. (něm. 658)

Prohlášení:

jménem německého parlamentního pracovního souručenství, že se toto nesúčastní projednání a hlasování o novelisaci volebního zákona (zpr. t. 2256 a 2257). 289, 15. X. 1925; 914, XI. (něm. 936)

Interpelace:

n a l é h a v á o událostech v Dobranově u České Lípy dne 21. XI. 1920, t. 254. 31, 20. I. 1921; 783, II. odpov. t. 655. 54, 31. III. 1921; 4, III.

n a l é h a v á ve příčině zamýšleného prý oktroje vyživovacího plánu cestou nařizovací, t. 810. 61, 1. VII. 1921; 176, III.

n a l é h a v á (něm. stran) stran lihové aféry, t. 1806. 193, 6. III. 1924; 4, IX.

n a l é h a v á o korupčních aférách, t. 1822. 195, 18. III. 1924; 55, IX.

n al é h a v á stran oslavy Husovy, t. 2187. 277, 17. IX. 1925; 445, XI. odpov. t. 2218. 446, XI.

o povolávání německých úředníků do ústředních státních úřadů, t. 35. 8, 22. VI. 1920; 342, I. odpov. t. 210. 20, 23. XI. 1920; 209, II.

o náhradě škody občanům československým, usedlým před válkou v cizině, t. 37. 8, 22. VI. 1920; 342, I. odpov. t. 160. 14, 26. X. 1920; 15, II.

stran schůze komunistů na Staroměstském náměstí dne 12. VI. 1920, t. 45. 9, 23. VI. 1920; 372, I. odpov. t. 187. 16, 11. XI. 1920; 84, II.

stran složení nového zemského správního výboru pro Čechy, t. 63. 11, 13. VII. 1920; 493, I. odpov. t. 186. 16, 11. XI. 1920; 84, II.

ve věci zajištění německých dívčích škol, t. 109. 14, 26. X. 1920; 14, II. odpov. t. 238. 21, 7. XII. 1920; 325, II.

ve věci přiznání k dávce z majetku, t. 111. 14, 26. X. 1920; 14, II. odpov. t. 387. 32, 25. I. 1921; 811, II.

ve věci hrozícího zrušení celního úřadu v Litoměřicích, t. 113. 14, 26. X. 1920; 14, II. odpov. t. 365. 35, 3. II. 1921; 855, II.

ve věci úpravy pensijních požitků civilních úředníků a osob vojenských, přeložených do výslužby, t. 114. 14, 26. X. 1920; 14, II. odpov. t. 366. 34, 27. I. 1921; 843, II.

o zkracování malých střadatelů bankovním kartelem, t. 121. 14, 26. X. 1920; 14, II. odpov. t. 367. 34, 27. I. 1921; 843, II.

o ochraně koaliční svobody a koaličního práva dělnictva, t. 251. 23, 14. XII. 1920; 342, II. odpov. t. 563. 46, 8. III. 1921; 1201, II.

o německém zemském divadle v Praze, t. 294. 27, 21. XII. 1920; 641, II. odpov. t. 640. 54, 31. III. 1921; 4, III.

ve příčině účastenství ministerských úředníků na soukromých výdělkových podnicích, t. 1095/2. 75, 22. XI. 1921; 61, IV.

ve příčině ustanovení německých úředníků v ministerstvu sociální péče, t. 1095/5. 75, 22. XI. 1921; 62, IV.

stran pomíjení německých úředníků při úředním povyšování ve finanční službě, t. 1484/5. 133, 21. XI. 1922; 230, VI. odpov. t. 1615/4. 162, 8. V. 1923; 1387, VII.

stran uzavření smluv o právní pomoci se státy, které pro vývoz přicházejí v úvahu, t. 1513. 141, 15. XII. 1922; 677, VI. odpov. t. 1714. 173, 30. X. 1923; 3, VIII.

stran úpravy právního postavení státně zkoušených opatrovnic, t. 1513/1. 141, 15. XII. 1922; 677, VI. odpov. t. 1578/1. 154, 16. III. 1923; 1068, VI.

stran nezákonného požadavku okresní správy politické ve Vrchlabí, aby tamější hostinští zavedli české vývěsní štítky, t. 1552/11. 148, 23. I. 1923; 962, VI. odpov. t. 1714/1. 173, 30. X. 1923; 3, VIII.

stran předvádění filmu "Apokalyptičtí jezdci", t. 1552/12. 148, 23. I. 1923; 962, VI. odpov. t. 1615/5. 162, 8. V. 1923; 1387, VI.

stran německého překladu dílčích návrhů k všeobecnému občanskému zákoníku, t. 1721/7. 176, 27. XI. 1923; 123, VIII. odpov. t. 1882. 206, 27. V. 1924; 279, IX.

stran uveřejnění statistických výsledků obecních voleb, t. 1721/8. 176, 27. XI. 1923; 123, VIII.

stran styku Zemského správního výboru v Čechách se zastupitelskými okresy, t. 1803/4. 193, 6. III. 1924; 4, IX.

stran veřejného předvádění protiněmeckého filmu, t. 1872/1. 204, 13. V. 1924; 224, IX. odpov. t. 1958/1. 221, 23. IX. 1924; 712, IX.

stran zločinu omezování osobní svobody, jehož se dopouští zdejší japonské vyslanectví na československých státních občanech, t. 1879. 205, 15. V. 1924; 258, IX. odpov. t. 1955/6. 221, 23. IX. 1924; 712, IX.

stran přestavby a novostavby universitní knihovny v Praze, t. 1900/4. 214, 24. VI. 1924; 509, IX. odpov. t. 2144/5. 264, 26. V. 1925; 164, XI.

stran zřízení říšského zdravotního úřadu, t. 2013/2. 233, 1. XII. 1924; 138, X.

stran náhrady jízdného státním zaměstnancům, kteří bydlí venku, t. 2110/6. 260, 3. IV. 1925; 49, XI. odpov. t. 2190/4. 277, 17. IX. 1925; 455, XI.

stran fašistického přepadení Německého komu ("Deutsches Haus") v Praze, t. 2110/7. 260, 3. IV. 1925; 49, XI. odpov. t. 2253. 289, 15. X. 1925; 918, XI.

o stavu zahraniční politiky, t. 2110/8. 260, 3. IV. 1925; 49, XI. odpov. t. 2144/7. 264, 26. V. 1925; 164, XI.

o boji proti voleti a tlustému krku, t. 2110/9. 260, 3. IV. 1925; 49, XI.

o tom, že prý bylo zakázáno užívati německého jazyka ve vzájemném ústním styku úředníků, t. 2155/4. 270, 1. VII. 1925; 337, XI.

stran zákazu dopravy blahopřejných telegramů nově zvolenému německému říšskému presidentovi, t. 2155/5. 270, 1. VII. 1925; 337, XI.

ve věci válečných půjček, t. 2155/8. 270, 1. VII. 1925; 337, XI.

stran výměny válečných půjček, t. 2251/4. 289, 15. X. 1925; 918, XI.

stran použití urážlivých nápisů na tabulkách při průvodě "Severočeské Jednoty" v Praze, t. 2251/5. 289, 15. X. 1925; 918, XI.

Dotazy:

k předsednictvu senátu ze dne 14. II. 1924 stran vyloučení klubů, jež patří k menšině, z důležitých porad a odpov. předsedy V. Donáta. 193, 6. III. 1924; 26, IX.

k předsednictvu ze dne 18. IX. 1925 stran akce proti rozpuštění senátu a odpov. předs. V. Donáta. 280, 30. IX. 1925; 503, XI.

Volán k pořádku:

182, 12. XII. 1923; 242, VIII.

MEISSNER Robert

VII. voleb. kraj.

NN

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. nár. hosp.

Návrhy:

týkající se zřízení státního hospodaření zemědělskými produkty, zřízení jednotného způsobu vymílání a příslušejícího zvýšení výroby, t. 54. 10, 24. VI. 1920; 377, I.

Resoluce:

k návrhům J. Hucla, týkajícím se vypracování zákona o scelování pozemků (zpr. t. 1083) stran scelování pozemků z rozparcelovaných velkostatků bez výloh. 75, 22. XI. 1921; 67, IV.

Řeč v rozpravě:

o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1920 (zpr. t. 441). 36, 4. II. 1921; 938, II. (něm. 978)

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 565). 45, 3. III. 1921; 1136, II. (něm. 1191)

o mimořádné župní přirážce na Slovensku (zpr. t. 830). 61, 1. VII. 1921; 183, III. (něm. 210)

o zprávě komise N. S. pro kontrolu dávky z majetku a přírůstku na majetku (zpr. t. 815). 62, 2. VIII. 1921; 231, III. (něm. 244)

o scelování pozemků (zpr. t. 1083). 75, 22. XI. 1921; 66, IV. (něm. 76)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 81, 15. XII. 1921; 330, IV. (něm. 388)

o prohlášení min. předsedy dr. Beneše ve věci janovské konference a o naléh. interp. stran sankcí proti Německu (t. 1328 a 1329). 118, 31. V. 1922; 283, V. (něm. 313)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 139, 13. XII. 1922; 495, VI. (něm. 532)

o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemoc. pojištění dělníků (t. 1546). 147, 21. XII. 1922; 894, VI. (něm. 939)

o slučování a rozlučování obcí, změně hranic (ústní zpr. t. k t. 1541). 147, 21. XII. 1922; 902, VI. (něm. 946)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 182, 12. XII. 1923; 304, VIII. (něm. 374)

o změně zákona o dávce z majetku (zpr. t. 1773). 188, 20. XII. 1923; 634, VIII. (něm. 677)

Věcná poznámka:

za rozpravy o opatření strojených hnojiv v r. 1921 (ústní zpr. k t. 313). 29, 22. XII. 1920; 718, II. (něm. 761)

Interpelace:

o nevyplacení kuponů uznaných předválečných dluhů, t. 239. 21, 7. XII. 1920; 325, II. odpov. t. 376. 34, 27. I. 1921; 843, II.

ve příčině zákazu vánoční nadílky německým dětem v Jaktaři, okres opavský, t. 446. 35, 3. II. 1921; 856, II. odpov. t. 690. 57, 11. V. 1921; 76, III.

stran přehmatů justičních orgánů při únosu nedospělých dítek hraběnky Draskovichové, t. 583. 47, 15. III. 1921; 1295, II. odpov. t. 890. 62, 2. VIII. 1921; 225, III.

o Standard Oil Company, t. 1238/5. 105, 15. II. 1922; 1118, IV.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. s. v Opavě (přečiny podle §§ 300, 302 tr. z. resp. § 14, č. 2 zákona na ochranu republiky). 163, 9. V. 1923; 1398, VII.

Volán k pořádku:

45, 3. III. 1921; 1147, II.

81, 15. XII. 1921; 333, IV.

147, 21. XII. 1922; 903, VI.

182, 12. XII. 1923; 306, VIII.

MĚCHURA Alois

VII. voleb. kraj.

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. br. - kom. pro dáv. z maj. - nár. hosp. - rozp. a techn. doprav.

Žádost ve věcech imunity:

lichevního s. v Prostějově (přečin § 11 zák. ze 17. X. 1919, č. 568 Sb. z.). 130, 7. XI. 1922; 29, VI.

MUDROCH Pavel

VIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována l, 26. V. 1920; 2, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. im. a živn.

Návrhy:

na urychleny výkup a sestátnění dráhy Trnava-Kúty, t. 2079. rozd. 251, 6. III. 1925; oznámeno 252, 11. III. 1925; 559, X.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 139, 13. XII. 1922; 450, VI.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1925 (zpr. t. 2020). 238, 11. XII. 1924; 326, X.

MUDRON Ján, dr.

VIII. voleb. kraj

LS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. im. a ústav. práv.

Řeč v rozpravě:

o imunitní věci inž. J. Klimko (zpr. t. 245). 21, 7. XII. 1920; 327, II.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 25, 16. XII. 1920; 531, II.

o změně příslušnosti trestních soudů a o odpovědnosti za obsah tiskopisů ve věcech utrhání a urážek na cti, spáchaných tiskem (zpr. t. 1884). 207, 28. V. 1924; 348, IX.

o imunitní věci inž. Klimko (zpr. t. 2114). 259, 2. IV. 1925; 34, XI.

Interpelace:

v otázce zakoupení státem lázní "Trenčianské Teplice", t. 1803/1. 193, 6. III. 1924; 4, IX. odpov. t. 1955/1. 221, 23. IX. 1924; 711, IX.