KOVALIK Ján, dr.

IX. voleb. kraj

LS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. in. - kult. - zahr. a náhr. úsp. kom.

Návrhy:

p o z m ě ň o v. n á v r h k předloze o překládání stát. zaměstnanců (zpr. t. 1550). 147, 21. XII. 1922; 913, VI.

2 p o z m ě ň o v. n á v r h y k osnově o nedělích, svátcích a památných dnech RČS (t. 2113). 260, 3. IV. 1925; 69, XI.

aby se přešlo přes zpr. t. 1430 (usnesení posl. sněmovny o výjimečných opatřeních) k dennímu pořádku. 116, 23. V. 1922; 177, V.

Zpravodajem:

zahr. v. zpr. t. 931 (obchodní a celní smlouva mezi RČS a král. S. H. S., sjednaná v Bělehradě v r. 1919). 65, 5. VIII. 1921; 319, III.; doslov 325, III.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy VI. Tusara z 1. VI. 1920. 6, 17. VI. 1920; 241, I.

o dodatku ke státnímu rozpočtu na r. 1920 (zpr. t. 441). 35, 3. II. 1921; 878, II.

o prohlášení min. zahr. dr. Beneše o vyjednávání s Francií a Polskem, jímž zodpovídá se naléh. interp. sen. dr. Hellera (t. 556). 46, 8. III. 1921; 1260, II.

o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti (ústní zpr. k t. 615). 56, 1. IV. 1921; 44, III.

o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 721). 57, 11. V. 1921; 92, III.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 80, 14. XII. 1921; 198, IV.

o prodloužení lhůty organisace řádných soudů první a druhé stolice pro obvody soudních tabulí v Bratislavě a Košicích (zpr. t. 1134). 86, 20. XII. 1921; 613, IV.

o snížení drahotních přídavků státním a jiným veřejným zaměstnancům (ústní zpr. k t. 1138 a 1139). 88, 21. XII. 1921; 651, IV.

o ochraně vynálezů, změně zákona o patentech (t. 1164) spolu s posmrtným projevem za papežem Benediktem XV. 96, 25. I. 1922; 849, IV.

o změně fin. zákona ze 17. XII. 1920 a o dodatku ke stát. rozpočtu na rok 1921 (zpr. t. 1240). 103, 9. II. 1922; 1048, IV.

o válečných přirážkách k přímým daním pro Slovensko a Podkarp. Rus (mimo daň důchodkovou) za léta 1922 a 1923 a o zrušení některých ustanovení stran přímých daní (zpr. t. 1268). 106, 16. II. 1922; 1164, IV.

o zmocnění ministra financí k výpůjčkám také v cizí měně (zpr. t. 1294). 110, 31. III. 1922; 30, V.

o prodloužení účinnosti zákona o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 1297). 111, 4. IV. 1922; 64, V.

o částečném zrušení zák. čl. LXIII. z roku 1912 o výjimečných opatřeních (zpr. t. 1340). 116, 23. V. 1922; 155, V.

o obchodní úmluvě s Polskem (ústní zpr. k t. 1366). 123, 30. VI. 1922; 443, V.

o sborech stráže bezpečnosti (zpr. t. 1442). 126, 13. VII. 1922; 569, V.

o školách a učitelstvu (zpr. t. 1437 a 1417). 126, 13. VII. 1922; 621, V.

o vládních prohlášeních a o naléh. interp. t. 1465 a 1467 (hospodářská krise). 131, 8. XI. 1922; 116, VI.

o úvěru na podporu nezaměstnaných (zpr. t. 1493). 136, 1. XII. 1922; 286, VI.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 138, 12. XII. 1922; 347, VI.

o jednorázových výpomocích k pensím učitelů škol na Slovensku vydržovaných církvemi a obcemi s podporou státní (zpr. t. 1540). 147, 21. XII. 1922; 889, VI.

o překládání státních zaměstnanců (zpr. t. 1550). 147, 21. XII. 1922; 910, VI.

o stavebním ruchu (zpr. t. 1557). 149, 25. I. 1923; 992, VI.

o bytových zákonech (zpr. t. 1623 a 1624 - ochrana nájemníků, mimořádná opatření bytové péče). 16l, 26. IV. 1923; 1243, VII.

o imunitní věci inž. J. Klimko (zpr. t. 1897). 214, 24. VI. 1924; 513, IX.

o ražbě pětikorun (zpr. t. 1910). 215, 26. VI. 1924; 524, IX.

o stát. rozpočtu a fn. zákonu pro r. 1925 (zpr. t. 2020). 237, 10. XII. 1924; 162, X.

o nedělích, svátcích a památných dnech RČS (zpr. t. 2126). 260, 3. IV. 1925; 54, XI.

o soc. pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 2153). 268, 9. VI. 1925; 264, XI.

o nabytí akcií Košicko-Bohumínské dráhy čsl. státem (zpr. t. 2156). 269, 10. VI. 1925; 330, XI.

o prodloužení prozatímní úpravy obchodních styků mezi RČS a Spoj. Státy Americkými; v řeči mluví i o náboženských poměrech v RČS (zpr. t. 2173). 274, 9. VII. 1925; 411, XI.

o regulaci řek na Slovensku za rozpravy o poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami (zpr. t. 2213, 2214 a 2215). 278, 18. IX. 1925; 478, XI.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250). 287, 13. X. 1925; 631, XI.

Interpelace:

n a l é h a v á v záležitosti odcestování nuncia Marmaggiho, t. 2185. 277, 17. IX. 1925; 444, XI. odpov. t. 2217. 446, XI.

o volebním nepoměru čísla obyvatelstva na Slovensku při volbách poslanců a senátorů do Národ. shromáždění, t. 1954. 221, 23. IX. 1924; 711, IX.

Volán k pořádku:

237, 10. XII. 1924; 164, 165, 167, X.

KREJČÍ František, dr.

V. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. kult.

Návrhy:

na vyloučení theologické fakulty ze svazku universit, t. 86. 14, 26. X. 1920; 13, II.

o změně vlád. nař. z 18. IX. 1919 o provádění zákona o fakultativním pohřbívání ohněm z r. 1919, č. 180 Sb. z., t. 91, 14, 26. X. 1920; 13, II.

týkající se poměru církví a státu ve školství a veřejné správě, t. 171. 15, 9. XI. 1920; 25, II.

stran úpravy vyučování němčině na školách středních, t. 1207. 97, 31. I. 1922; 891, IV.

na vydání nařízení o opravě vyučování němčině na školách středních, t. 1323. 116, 23. V. 1922; 149, V.

na vydání zákona o zřízení hudebnických komor, t. 1326. 116, 23. V. 1922; 149, V.

o umístění Husovy fakulty evangelické v novostavbě universitní u mostu Sv. Čecha, t. 1996. 229, 10. X. 1924; 972, IX.

Zpravodajem:

kult. v. zpr. t. 868 (pohřbívání ohněm). 66, 9. VIII. 1921; 336, III.

kult. v. zpr. t. 998 (zřízení "Nadání Arnošta Denise"). 70, 12. VIII. 1921; 471, III.

kult. v. zpr. t. 1437 (změna zákonů o školách obecných a občanských). 126, 13 VII. 1922, 601, 656, V; doslov 659, V.

kult. v. zpr. t. 1670 (úprava vyučování jazyku státnímu, jakož i jazykům národních menšin na školách a ústavech učitelských). 168, 8. VI. 1923; 1502, VII.; doslov 1511, VII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920. 16, 11. XI. 1920; 98, II.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 25, 16. XII. 1920; 464, II.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 81, 15. XII. 1921; 299, IV.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 183, 13. XII. 1923; 459, VIII.

o zaměstnaneckých předlohách (zpr. t. 2057, 2059, 2061 a 2062). 247, 22. XII. 1924; 508, X.

Interpelace:

ve příčině ustanovení učitele náboženství československého v Trhových Svinech, t. 844. 62, 2. VIII. 1921; 223, III. odpov. t. 1066. 71, 18. X. 1921; 8, IV.

KREPENHOFER Mathias

XI. voleb. kraj

ČSD, NSD

Volba verifikována 30, 18. I. 1921; 772, II.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. im. a živn.

Řeč v rozpravě:

o vládních prohlášeních a naléh. interp. t. 1465 a 1467 (hospodářská krise). 131, 8. XI. 1922; 133, VI. (něm. 158)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 140, 14. XII. 1922; 629, VI. (něm. 672)

KRIŽKO Milutin

X. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. im. - zahr. a náhr. úsp. kom.

Návrhy:

(koaliční) na poskytnutí podpor zemědělcům v krajích postižených živelními pohromami, t. 1890. 210, 4. VI. 1924; 469, IX.

na poskytnutí podpory poškozeným průtrží mračen a krupobitím na okresích: Německý Brod, Humpolec, Ledeč a Chotěboř, t. 1930. 218, 2. VII. 1924; 570, IX.

na zřízení vykládací stanice na dosavadní zastávce Rynárec na trati Tábor - Jihlava, t. 2068. 2 9, 29. I. 1925; 535, X.

(koaliční) na poskytnutí státní pomoci zemědělcům v krajích postižených živelními pohromami v r. 1925, t. 2158. 269, 10. VI. 1925; 327, XI.

(koaliční) na zahájení rozpravy o prohlášení min. zahr. 230, 30. X. 1924; 22, X.

KROIHER František

V. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. kult. - rozp. - soc. pol. a zahr.

Návrhy:

na zrušení stolice architektury na Umělecké akademii v Praze, t. 1718. 174, 8. XI. 1923; 23, VIII.

Zpravodajem:

rozp. v. zpr. t. 1444 (převzetí a náhrada za zabraný majetek pozemkový). 126. 13. VII. 1922; 584, V.

rozp. v. zpr. t. 1495 (náhrada za vojenskou přípřež v míru v r. 1923). 135, 29. XI. 1922; 269, VI.

rozp. v. zpr. t. 1539 (přechodné zvýšení úrokového rozpětí stanoveného v § 1 zákona z 1. VII. 1889, č. 91 ř. z.). 148, 23. I. 1923; 964, VI.

rozp. v. zpr. t. 1459/1 (reorganisace státních hřebčinců). 170, 2. VII. 1923; 1562, VII.

rozp. v. zpr. t. 1719 (o živelních pohromách v různých krajích). 178, 29. XI. 1923; 151, VIII.

rozp. v. zpr. t. 1751 (prodloužení platnosti úpravy náhrady za vojenskou přípřež v míru). 185, 17. XII. 1923; 550, VIII.

rozp. v. zpr. t. 1935 (změna zákona o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění). 219, 3. VII. 1924; 663, IX.

rozp. v. zpr. t. 1890 a 1939 (podpory zemědělcům a podpory majitelům a uživatelům budov v krajích postižených živelními pohromami). 219, 3. VII. 1924; 666, IX.

rozp. v. zpr. t. 1936 (podpora pohořelým v Škrdlovicích, okres přibyslavský). 219, 3. VII. 1924; 668, IX.

rozp. v. zpr. t. 1937 (škody způsobené průtrží mračen a krupobitím v Bernarticích). 219, 3. VII. 1924; 668, IX.

rozp. v. zpr. t. 1938 (podpora živelní pohromou postiženým v obci Hostěradice- Rakousy, okres Jílové). 219, 3. VII. 1924; 669, IX.

rozp. v. zpr. t. 1992 (zřízení Zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů). 227, 8. X. 1924; 887, IX.; doslov 897, IX.; doslov k resoluci 228, 9. X. 1924; 953, IX.

rozp. v. zpr. t. 1991 (zřízení "Všeobecného fondu peněžních ústavů v republice Československé"). 228, 9. X. 1924; 918, IX.

rozp. v. zpr. t. 1982 (podpora poškozeným živelní pohromou na okresech Něm. Brod, Humpolec, Ledeč a Chotěboř). 229, 10. X. 1924; 973, IX.

rozp. v. zpr. t. 1983 (podpora poškozeným živelní pohromou na Jihlavsku a Znojemsku). 229, 10. X. 1924; 973, IX.

rozp. v. zpr. t. 1981 (zvýšení ročního příspěvku Státnímu melioračnímu fondu). 229, 10. X. 1924; 976, IX.

rozp. v. zpr. t. 1995 (podpora obcím okresu stříbrského a plzeňského, postiženým bouří). 235, 2. XII. 1924; 147, X.

rozp. v. zpr. t. 2225 (úprava poměrů vzniklých z osídlení osadníků na základě poměru námezdného, anebo poměrů podobných na nemovitém majetku na Slovensku a v Podkarpatské Rusi). 283, 6. X. 1925; 541, XI.

rozp. v. zpr. t. 2264 (státní pomoc při živelních pohromách). 289, 15. X. 1925; 903, XI.; doslov 905, XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 25, 16. XII. 1920; 551, II.

o dodatku ke státnímu rozpočtu na r. 1920 (zpr. t. 441). 35, 3. II. 1921; 899, II.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 81, 15. XII. 1921; 252, IV.

o snížení drahotních přídavků státním a jiným veřejným zaměstnancům (ústní zpr. k t. 1138 a 1139). 88, 21. XII. 1921; 668, IV.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 139, 13. XII. 1922; 488, VI.

o prohlášení ministra zahraničí. 175, 9. XI. 1923; 109, VIII.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 184, 14. XII. 1923; 526, VIII.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1925 (zpr. t. 2020). 237, 10. XII. 1924; 184, X.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250). 288. 14. X. 1925; 726, XI.

Interpelace:

v záležitosti provedení zákona a resolucí, usnesených Nár. shrom. dne 9. IV. 1920 o zvýšení kongruy, o drahotním a nákupním příspěvku, t. 87. 14, 26. X. 1920; 13, II. odpov. t. 450. 36, 4. II. 1921; 937, II.

o nepředpisování, případně nevybírání daní velkým podnikům průmyslovým i zemědělským, t. 646. 54, 31. III. 1921; 4, III. odpov. t. 770. 58, 14. VI. 1921; 124, III.

KROUSKÝ Otakar, dr.

I. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. im. - soc. pol. - ústav. práv. a zahr.

Návrhy:

na doplnění trest. řádu z 23. V. 1873, č. 119 ř. z. a na změnu zákona z 18. XII. 1919, č. 1 Sb. z. z r. 1920, o příslušnosti soudů trestních rozhodovati o výši nákladů soudních, jež se mají nahrazovati podle § 393 odst. 3 trest. řádu, t. 1562. 151, 27. II. 1923; 1046, VI.

na změnu zákona ze dne 29. II. 1920, čís. 124 Sb. z., o složení a pravomoci senátu, t. 2205. 277, 17. IX. 1925; 446, XI.

na změnu zákona ze dne 29. II. 1920, čís. 123 Sb. z. (řád volení do poslanecké sněmovny), t. 2206. 277, 17. IX. 1925; 446, XI.

k úpravě služebních požitků zaměstnanců obecních a okresních (zpr. t. 925) na schválení usnesení poslanecké sněmovny v plném znění. 69, 10. VIII. 1921; 372, III.

na zřízení výborů: zahraničního, branného, kulturního, ústavně-právního, technicko-dopravního a sociálně politického. 2, 1 . VI. 1920; 17, I.

aby zpr. t. 616 týkající se imunity F. Jessera vrácena byla imunit. výb. 51, 17. III. 1921; 1476, II.

4 n á v r h y na zahájení společné rozpravy o interp. t. 802, 875, 810 a 877 s rozpravou o nařízení vlády o uvolnění sklizně z r. 1921. 63, 2. VIII. 1921; 253, 254, III.

Resoluce:

k zákonu o dani z vodní síly (zpr. t. 1011) stran vypracování katastru vodních sil, vybudování vodohospodářského ústavu a revise vodních knih). 70, 12. VIII. 1921; 421, III.

k předloze o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění (zpr. t. 1707), aby vláda co nejrychleji předložila N. S. osnovu zákona, kterou se novelisuje zákon o nemocenském pojištění. 172, 2. VII. 1923; 1591, VII.

(koaliční) k finančnímu zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753), aby se urychlilo převzetí agendy okresních správ politických v Král. Vinohradech, Žižkově, Smíchově a Karlíně magistrátem hlav. města Prahy a aby uvedena byla v plnou působnost okres. polit. správa v Říčanech a Jílovém. 184, 14. XII. 1923; 538, VIII.

2 r e s o I. k osnově o ochraně nájemníků (zpr. t. 1861), aby odhadování meziministerské komise dálo se podle skutečných nákladů na stavby, podniknuté se státní garancií a aby meziministerská komise provedla v nejkratší době kolaudaci domů stavěných za pomoci státní garancie. 202, 25. IV. 1924; 179, IX.

Zpravodajem:

im. v. zpr. t. 1122 (imunita J. Lažo). 106, 16. II. 1922; 1193, IV.

im. v. zpr. t. 1501 (imunita inž. J. Klimko). 144, 18. XII. 1922; 791, VI.

im. v. zpr. t. 1504 (imunita F. Zimáka). 144, 18. XII. 1922; 792, VI.

im. v. zpr. t. 1499 (imunita inž. J. Klimko). 144, 18. XII. 1922; 793, VI.

im. v. zpr. t. 1502 (imunita F. Zimáka). 144, 18. XII. 1922; 793, VI.

im. v. zpr. t. 1619 (imunita F. Zimáka). 163, 9. V. 1923; 1401, VII.

im. v. zpr. t. 1621 (imunita J. Lažo). 165, 29. V. 1923; 1415, VII.

im. v. zpr. t. 1704 (imunita D. Löwa). 172, 4. VII. 1923; 1635, VII.

im. v. zpr. t. 1732 (imunita J. Jílka). 178, 29. XI. 1923; 152, VIII.

im. v. zpr. t. 1738 (imunita F. Zimáka). 179, 4. XII. 1923; 168, VIII.

im. v. zpr. t. 1739 (imunita F. Zimáka). 180, 4. XII. 1923; 176, VIII.

ústav. práv. v. zpr. t. 1775 (slučování a rozlučování obcí, změna hranic). 189, 20. XII. 1923; 699, VIII.; doslov 707, VIII.

ústav. práv. v. o labských plavebních soudech (zpr. t. 1849). 201, 24. IV. 1924; 141, IX.

im. v. zpr. t. 1854 (imunita Fr. Zimáka). 204, 13. V. 1924; 245, IX.; doslov 246, IX.

im. v. zpr. t. 1867 (imunita J. Duchaje). 211, 11. VI. 1924; 477, IX.; doslov 480, IX.

im. v. zpr. t. 2084 (imunita A. Fahrnera). 253, 12. III. 1925; 570, X.

im. v. zpr. t. 2136 (porušení imunity Fr. Zimáka bratislavskou sedrií). 265, 5. VI. 1925; 206, XI.; doslov 210, XI.

im. v. zpr. t. 2175 (imunita I. Bodnara). 279, 22. IX. 1925; 498, XI.

im. v. zpr. t. 2195 (imunita I. Bodnara). 280, 30. IX. 1925; 506, XI.

im. v. zpr. t. 2201 (imunita J. Dúrčanského). 281, 30. IX. 1925; 511, XI.; doslov 514, XI.

im. v. zpr. t. 2202 (imunita I. Bodnara). 28l, 30. IX. 1925; 515, XI.

im. v. zpr. t. 2248 (imunita J. Schillera). 289, 15. X. 1925; 916, XI.

im. v. zpr. t. 2267 (imunita A. Šachla). 289, 15. X. 1925; 917, XI.

Interpelace:

stran vydání a provádění vlád. nař. ze dne 19. XII. 1921, č. 463 Sb. z., o školném na školách středních, t. 1552/9. 148, 23. I. 1923; 962, VI. odpov. t. 1615/15. 162, 8. V. 1923; 1388, VII.

KRUPKA Ludvík, dr.

VI. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. in. - ku prozk. Stál. v. - úsp. kom. - ústav. práv. a zahr.

Resoluce:

2 r e s o l (koaliční) k osnově fin. zákona pro r. 1926 (zpr. t. 2250) ke kap. XVIII. a XXI. 289, 15. X. 1925; 891, 892, XI.

Zpravodajem:

výb. k prozk. zprávy o čin. Stál. v. k příl. II. zpr. t. 309 (promlčení práva ku předpisu o vymáhání pojistného z důvodů válečných). 28, 22. XII. 1920; 689, II.

zahr. v. zpr. t. 435 (smlouva o prozatímní úpravě obchodních styků mezi RČS a král. S. H. S.). 37, 8. II. 1921; 994, II.

ústav. práv. v. zpr. t. 523 (rozšíření stížnostního práva finanční prokuratury). 43, 24. II. 1921; 1064, II.

zahr. v. zpr. t. 555 (obchodní a celní úmluva mezi RSČ. a Švýcarskem, uzavřená v Bernu 6. III. 1920). 49, 16. III. 1921; 1434, II.

ústav. práv. v. zpr. t. 871 (vlád. nař. o soudcovském příročí pro živnostníky poškozené válkou). 64, 4. VIII. 1921; 293, III.

ústav. práv. v. zpr. t. 893 (vlád. nař. o přechodných ustanoveních policejně právních o cestovních pasech). 66, 9. VIII. 1921; 338, III.; doslov 342, III.

ústav. práv. v. zpr. t. 1097 (Plodinová bursa v Bratislavě a zákaz termínových obchodů obilím a mlýnskými výrobky na Slovensku a v Podkarp. Rusi). 76, 24. XI. 1921; 93 IV.

ústav. práv. v. zpr. t. 1131 (prodloužení lhůty stanovené v § 21 novely k obecním zřízením do konce r. 1922). 85, 20. XII. 1921; 604, IV.

zahr. v. zpr. t. 1181 (ratifikace obchodní smlouvy mezi RČS a král. Rumunů uzavřené). 94, 19. I. 1922; 771, IV.

ústav. práv. v. zpr. t. 1193 (změna § 17 o finanční kontrolní komisi N. S.). 95. 24. I. 1922; 815, IV.

ústav. práv. v. k návrhu na prodloužení lhůty k podání zprávy o t. 1164 (ochrana vynálezů, změna zákona o patentech). 96, 25. I. 1922; 848, IV.

ústav. práv. v. zpr. t. 1247 (Plodinová bursa v Bratislavě, zákaz termínových obchodů obilím a mlýnskými výrobky na Slovensku a v Podkarp. Rusi). 103, 9. II. 1922; 1017, IV.

zahr. v. zpr. t. 1248 (smlouva s republikou Rakouskou o hranicích). 103, 9. II. 1922; 1018, IV.

zahr. v. o úmluvě s republikou Francouzskou o statcích, právech a zájmech soukromých (zpr. t. 1254). 105, 15. II. 1922; 1133, IV.

zahr. v. o osvobození osob exteritoriálních od státních a jiných veřejných daní a dávek (zpr. t. 1335). 117, 24. V. 1922; 204, V; doslov 209, V.

zahr. v. zpr. t. 1338 (obchodní dohoda s Rakouskem). 120, 27. VI. 1922; 381, V.

zahr. v. zpr. t. 1342 (hospodářská ujednání s říší Německou). 120, 27. VI. 383, V; doslov 386, V. textové změny 122, 28. VI. 1922; 400, V.

ústav. práv. v. zpr. t. 1344 (změna a doplněk zák. opatření o ochraně vynálezů). 122, 28. VI. 1922; 401, V.

zahr. v. zpr. t. 1387 (smlouva s Německem stran zdanění). 124, 10. VII. 1922; 477, V; oprava tiskových chyb 478, V.

zahr. v. zpr. t. 1389 (smlouva s Rakouskem stran zdanění). 124, 10. VII. 1922; 479, V.

výb. zahr. a ústav. práv. zpr. t. 1423 (smlouva s Německem o právní ochraně a pomoci). 125, 11. VII. 1922; 510, V; doslov a textové opravy 514, V.

zahr. v. zpr. t. 1422 (Mezinárodní Ústav zimný). 125, 11. VII. 1922; 516, V.

zahr. v. o protokolech o sanaci Rakouska, daných v Ženevě dne 4. X. 1922 (ústní zpr. k t. 1532). 147, 21. XII. 1922; 878, VI.; doslov 885, VI.

zahr. v. zpr. t. 1553 (čsl.-něm. úmluva o převodu zaopatřování válečných poškozenců na Hlučínsku). 151, 27. II. 1923; 1050, VI.

zahr. v. zpr. t. 1554 (úmluva s Rakouskem o uvolnění zadržených deposit a vzájemném uznání kontrolního označení cenných papírů). 151, 27. II. 1923; 1051, VI.

ústav. práv. v. zpr. t. 1603 (změna některých ustanovení konkursního a vyrovnávacího řádu, uvedeného v platnost cís. nař. z 10. XII. 1914, č. 337 ř. z.). 160, 25. IV. 1923; 1277, VII.

zahr. v. zpr. t. 1600 (obchodní dohoda s republikou Portugalskou, podepsaná v Lisaboně 11. XII. 1922). 162, 8. V. 1923; 1389, VII.

zahr. v. zpr. t. 1601 (obchodní smlouva s republikou Lotyšskou). 162, 8. V. 1923; 1390, VII.

zahr. v. zpr. t. 1609 (Protokoly o změnách úmluvy o Společnosti národů, dané v Ženevě 5. X. 1921). 167, 7. VI. 1923; 1445, VII.

zahr. v. zpr. t. 1614 (Úmluva o úpravě vzduchoplavby, sjednaná v Paříži 13. X. 1919 s dodatečným protokolem z 12. IV. 1920). 167, 7. VI. 1923; 1448, VII.

ústav. práv. v. zpr. t. 1648 (změna některých ustanovení zákona o soudním řízení ve věcech občanských, o exekučním řízení, o pozůstalostním řízení a o poručenských věcech). 168, 8. VI. 1923; 1526, VII.

zahr. v. zpr. t. 1705 (prozatímní úprava obchodních styků s cizinou). 172, 4. VII. 1923; 1609, VII.; doslov 1615, VII.

ústav. práv. v. zpr. t. 1778 (dodatečná úmluva k Labské plavební aktě). 189, 20. XII. 1923; 690, VIII.; doslov 693, VIII.

zahr. v. zpr. t. 1772 (prozatímní úprava obchodních styků s cizinou). 189, 20. XII. 1923; 710, VIII.

ústav. práv. v. zpr. t. 1760 (hornické vyhledávání a těžení živic [bitumen]). 191, 14. II. 1924; 803, VIII.

výb. zahr. a ústav. práv. zpr. t. 1814 (smlouva s Jugoslavií). 195, 18. III. 1924; 58, IX.

zahr. v. zpr. t. 1817 (úmluva a statut o režimu splavných cest mezinárodního významu; uznání práva států, nemajících pobřeží, na vlajku). 198, 8. IV. 1924; 95, IX. textové opravy 199, 10. IV. 1924; 121, IX.

zahr. v. zpr. t. 1851 (dodatková úmluva k obchodní a plavební smlouvě s Italií). 201, 24. IV. 1924; 146, IX. oprava tiskových chyb 202, 25. IV. 1924; 155, IX.

zahr. v. zpr. t. 1894 (Úmluva, sjednaná v Paříži dne 27. V. 1923, jíž se schvaluje Řád, jakož i připojený Závěrečný protokol o pravomoci a působnosti Stálé technická komise pro vodní režim dunajský). 208, 30. V. 1924; 424, IX.

zahr. v. zpr. t. 1942 (úmluva s Maďarskem o vzájemném nakládání se soukromými pojišťovnami). 219, 3. VII. 1924; 614, IX.

ústav. práv. v. zpr. t. 2022 (dočasné zkrácení přípravné služby soudcovské). 240, 16. XII. 1924; 420, X.

ústav. práv. v. zpr. t. 2024 (prodloužení platnosti zákona, zmocňujícího vládu zřizovati státní policejní úřady). 241, 17. XII. 1924; 427, X.

ústav. práv. v. zpr. t. 2023 (nová organisace řádných soudů, určení sídel i obvodů soudů a státních zastupitelstev na Slovensku a Podkarpatské Rusi). 241, 17. XII. 1924; 428, X.

ústav. práv. v. zpr. t. 2041 (změna zákona o slučování a rozlučování obcí, o změně hranic obcí, okresů, žup a zemí). 243, 19. XII. 1924; 443, X.

zahr. v. zpr. t. 2056 (zmocnění vlády k prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou). 247, 22. XII. 1924; 514, X; doslov 519, X.

ústav. práv. v. zpr. t. 2116 (prodloužení promlčecí lhůty pro některé pohledávky). 257, 26. III. 1925; 620, X.

ústav. práv. v. zpr. t. 2115 (úprava promlčecích lhůt pro některé pohledávky a závazky v poměru k cizině). 257, 26. III. 1925; 621, X.

zahr. v. zpr. t. 2166 (prozatímní úprava obchodních styků RČS s Islandem, sjednaná v Praze 8. V. 1924). 272, 2. VII. 1925; 369, XI.

zahr. v. zpr. t. 2176 (Dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi republikou Čsl. a republikou Rakouskou, uzavřená v Praze 4. V. 1921, podepsaná 27. XI. 1924 ve Vídni). 273, 8. VII. 1925; 378, XI.

zahr. v. o ratifikaci a) úmluv s republikou Rakouskou stran úpravy závazků v rak.-uh. korunách z 18. VI. a 12. VII. 1924 (zpr. t. 2188), b) Dodatečného zápisu k úmluvě ze dne 18. VI. 1924 (zpr. t. 2189) a c) o provedení úmluv těchto a o vzájemných pohledávkách z vyúčtování nositelů pensijního pojištění (zpr. t. 2197). . 277, 17. IX. 1925; 453, XI.; doslov 458, XI.

zahr. v. (zpr. t. 2229) o ratifikaci Dodatečné dohody s Francií o vyclívání francouzských vín v sudech a československého chmele, sjednané v Paříži 7. XII. 1923). 283, 6. X. 1925; 542, XI.

zahr. v. zpr. t. 2230 (o Druhé dodatkové úmluvě ze 27. VII. 1925 s republikou Rakouskou k obchodní dohodě ze 4. V. 1921). 283, 6. X. 1925; 543, XI.

zahr. v. zpr. t. 2243 (úprava obchodních styků s cizinou). 284, 7. X. 1925; 551, XI.; doslov 557, XI.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. předsedy J. Černého o sčítání lidu, jímž zodpovídají se 2 naléh. interp. sen. Lipperta (t. 500 a 501). 47, 15. III. 1921; 1328, II.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 81, 15. XII. 1921; 328, IV.

o prohlášení min. předsedy dr. Beneše ve věci janovské konference a o naléh. interp. stran sankcí proti Německu (t. 1328 a 1329). 118, 31. V. 1922; 264, V.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 139, 13. XII. 1922; 415, VI.

o prohlášení ministra zahraničí. 174, 8. XI..1923; 30, VIII.

o prohlášení ministra zahraničí. 231, 4. XI. 1924; 40, X.

o sestátnění drah (zpr. t. 2141). 264, 26. V. 1925; 176, XI.

Interpelace:

ohledně pensionování četnického kapitána Michala Krejzlíka a jiných, t. 336. 30, 18. I. 1921; 773, II. odpov. t. 566. 46. 8. III. 1921; 1201, II.