KLIMKO Julius, inž.

X. voleb. kraj

LS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. in. - techn. doprav. ústav. práv. a zahr.

Návrhy:

na poskytnutí státní podpory pohořelým v obci Slov. Raslavice, okr. Bardiov, župa Šariš, t. 1295. 111, 4. IV. 1922; 59, V. na poskytnutí podpory pohořelým v obci Ruská Nová Ves, okr. Prešov, župa Šariš, t. 1353. . 120, 27. VI. 1922; 377, V.

5 p o z m ě ň o v. n á v r h ů k předloze o pojištění zaměstnanců pro případ ne moci, invalidity a stáří (zpr. t. 1989) k §§ 4, 5, 74, 112 a 288. 227, 8. X. 1924; 870, IX.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920. 16, 11. XI. 1920; 130, II.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 182, 12. XII. 1923; 262, VIII.

Interpelace:

ve věci udělení peněžní podpory "Stavebnímu družstvu železničářů v Prešově", t. 916. 70, 12. VIII. 1921; 395, III.

ve věci rozšíření zákona ze dne 17. XII. 1919, č. 3 Sb. z. a zákona ze dne 3. III. 1921, č. 99 Sb. z., na zaměstnance a jich rodiny z býv. uherského území, t. 991. 70, 12. VIII. 1921; 395, III.

o Standard Oil Company, t. 1238/8. 105, 15. II. 1922; 1118, IV.

Žádost ve věcech imunity:

vrchního stát. zast. v Košicích (žaloba E. Pěchy pro přečin pomluvy). 14, 26. X. 1920; 13, II. zpr. t. 245; zprav. J. Kouša; 21, 7. XII. 1920; 326, II. vydán 332, II.

hlav. stát. zast. v Bratislavě (zločin pro pobuřování podle § 172 tr. z. uh., 2. odst. a podle § 19, zák. čl. LXIII. z r. 1912). 24, 15. XII. 1920; 358, II. zpr. t. 1100; zprav. dr. Stránský; 75, 22. XI. 1921; 62, IV. n e v y d á n 95, 24. I. 1922; 819, 827, IV.

vrchního stát. zast. v Košicích (zločin pobuřování podle § 172, odst. I., II. tr. z.). 57, 11. V. 1921; 79, III. zpr. t. 1100; zprav. dr. Stránský; 75, 22. XI. 1921; 62, IV. n e v y d á n 95, 24. I. 1922; 819, 827, IV.

hlavního stát. zast. v Bratislavě z 25. I. 1922 (§ 40 tr. pp.). 98, 31. I. 1922; 904, IV.

sed. v Ružomberku (přečin pomluvy a urážky na cti dle § 33 tr. zák. a § 40 T. P., věc R. Brunnera). 116, 23. V. 1922; 151, V. zpr. t. 1499; zprav. dr. Krouský; 136, 1. XII. 1922; 277, VI. vydán 144, 18. XII. 1922; 793, VI.

sed. v Ružomberku (přečin osočování, věc dr. J. Brežného). 127, 14. VII. 1922; 706, V. zpr. t. 1501; zprav. dr. Krouský; 136, 1. XII. 1922; 277, VI. vydán 144, 18. XII. 1922; 792, VI.

vrchního stát. zast. v Košicích se žádostí sedrie v Prešově ze dne 31. III. 1924 č. 1167/24/2 (přečiny §§ 1, 3, odst. II. zák. čl. XLI. z r. 1914). 201. 24. IV. 1924; 140, IX. zpr. t. 1897; zprav. dr. Stránský; 213, 12. VI. 1924; 495, IX. pro přečin utrhání na cti, spáchaný proti vládě n e v y d á n. pro přečin utrhání na cti stavu notářskému na Slovensku vydán. 214, 24. VI. 1924; 516, IX.

vrchního stát. zast. v Kosicích se žádostí sedrie v Košicích ze dne 18. XII. 1924 (zločin násilí proti vrchnosti dle § 2, odst. 2. zák. čl. 40/1914, přečin rušení obecného pokoje dle § 14, č. 3 zák. čl. 50/1923, přečin šíření nepravdivých zpráv dle § 18, č. 2 a 3 zák. čl. 50/1923, přečin dle § 14, č. 3 zák. čl. 50/1923, přečin utrhání na cti dle §§ 1, 3 a 1 a 2 zák. čI. 41/1914, přečin dle § 18, č. 1, 2 a 3 zák. čl. 50/1923 a přečin dle § 15, č. 2 z. č. 50/1923). 248, 28. I. 1925; 530, X. zpr. t. 2114; zprav. dr. Stránský; 257, 26. III. 1925; 618, X. vydán 259, 2. IV. 1925; 37, XI.

Volán k pořádku:

132, 9. XI. 1922; 191, VI.

182, 12. XII. 1923; 266, 269, VIII.

KLOFÁČ Václav

I. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. br. a zahr.

Zvolen místopředsedou senátu a vykonal slib jako místopředseda 1, 26. V. 1920; 7, I. Zvolen místopředsedou senátu definitivně 11, 13. VII. 1920; 497, I.

Projev:

blahopřejný k 74. narozeninám presidenta republiky. 194, 7. III. 1924; 41, IX.

Návrhy:

3 n á v r h y na řešení otázky bytové, t. 169. 15, 9. XI. 1920; 25, II.

na svolání meziministerské porady ve věcech legionářských, t. 731. 58, 14. VI. 1921; 123, III.

na vydání zákona o státních cvičebních kursech pro řidiče automobilů, t. 752. 58, 14. VI. 1921; 124, III. o b n o v e n t. 1459/2. 129. 24. X. 1922; 4, VI.

na změnu nařízení ministerstva vnitra s ministerstvem obchodu, min. veřejných prací a min. financí ze dne 28. IV. 1910, jímž se vydávají bezpečnostní ustanovení policejní pro jízdu samohybných vozidel (automobilů, motorových vlaků a motorových kol), t. 736. 58, 14. VI. 1921; 123, III. o b n o v e n t. 1459/3. 129, 24. X. 1922; 4, VI.

Zpravodajem:

br. v. zpr. t. 629 (poskytnutí vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajícím činnou službu vojenskou). 53, 18. III. 1921; 1503, II.; doslov 1504, II.

br. v. zpr. t. 1914 (mírový počet čsl. vojska na dobu od 1. X. 1924 do 30. IX. 1927). 216, 30. VI. 1924; 552, IX.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy VI. Tusara z 1. VI. 1920. 5, 16. VI. 1920; 141, I.

o prohlášení min. předsedy J. Černého ze 16. XI. 1920 a o naléh. interp. t. 192, 208, 212, 214 a 216 (události v Teplicích, Chebu a Praze). 20, 23. XI. 1920; 234, II.

o dodatku ke stát. rozpočtu na rok 1920 (zpr. t. 441). 36, 4. II. 1921; 956, II.

o prohlášení min. zahr. dr. Beneše o vyjednávání s Francií a Polskem, jímž zodpovídá se naléh. interp. dr. Hellera (t. 556). 46, 8. III. 1921; 1246, II.

o prohlášení min. předsedy J. Černého o událostech na Slovensku v Kišságu a Lubochni, jímž se zodpovídají naléh. interp. sen. Chlumeckého (t. 429) a sen. Matuščáka (t. 418). 47, 15. III. 1921; 1366, II.

o povolení úvěru k úhradě nekryté potřeby vojenské správy, způsobené válečnými poměry na Slovensku v r. 1919 (zpr. t. 643). 53, 18. III. 1921; 1497, II.

o změně zákona o vybírání správního příspěvku k úhradě správních výloh spojených s prováděním přídělového zákona o prozatímním pachtu na Slovensku a v Podkarp. Rusi (ústní zpr. k t. 603). 56, 1. IV. 1921; 27, III.

o prohlášení min. předs. dr. Beneše o zahraniční situaci vytvořené novým návratem exkrále Karla do Maďarska. 74. 26. X. 1921; 51, IV. 74, 26. X. 1921; 51, IV.

o změně fin. zákona ze 17. XII. 1920 a o dodatku ke stát. rozpočtu na r. 1921 (t. 1240). 103, 9. II. 1922; 1055, IV.

o prohlášení min. předs. dr. Beneše ve věci janovské konference a o naléh. interp. stran sankcí proti Německu (t. 1328 a 1329). 119, 1. VI. 1922; 342, V.

o prohlášeních vlády a o naléh. interp. t. 1465 a 1467 (hospodářská krise). 131, 8. XI. 1922; 82, VI.

o náležitostech vkladných listin, výmazu pohledávek a o poplatkových úlevách při výmazu na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (zpr. t. 1509). 148, 23. I. 1923; 968, VI.

o prohlášení ministra zahraničí. 175, 9. XI. 1923; 96, VIII.

o prohlášení ministra zahraničí. 232, 5. XI. 1924; 101, X.

o poměrech na Podkarpatské Rusi v rozpravě o státním rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1925 (zpr. t. 2020). 239, 12. XII. 1924; 390, X.

o poměrech v Podkarpatské Rusi za rozpravy o úpravě užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu (zpr. t. 2045). 243, 19. XII. 1924; 449, X.

2 ř e č i o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250). 289, 15. X. 1925; 882, 894, XI.

Interpelace:

o nutnosti úpravy mezikonfesních poměrů a užívání budov bohoslužebných na Podkarpatské Rusi, t. 733. 58, 14. VI. 1921; 123, III.

o zastavení výplaty odbytného těm poddůstojníkům z povolání (certifikatistům), kteří po převratu přestoupili do státní civilní služby, t. 73č. 58, 14. VI. 1921; 123, III. odpov. t. 1237. 105, 15. II. 1922; 1117, IV.

o přehmatech civilní správy v Podkarpatské Rusi, t. 849. 62, 2. VIII. 1921; 223, III. odpov. t. 1087. 75, 22. XI. 1921; 61, IV.

(koaliční) o zužitkování dříví ze státních lesů a o využitkování nerostného bohatství v těchže se nalézajícího, t.1954/4. 221, 23. IX. 1924; 711, IX.

o nepřátelském projevu papežské stolice, t. 2211. 277. 17. IX. 1925; 446, XI. odpov. t. 2212. 277, 17. IX. 1925; 446, XI.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti). 151, 27. II. 1923; 1047, VI. zpr. t. 1846; zprav. J. Kouša; 199, 10. IV. 1924; 101, IX.

okres. s. v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti podle §§ 488 a 491 tr. z. věc dr. Bartošek, Draxl, Landová, dr. Vrbenský). 158, 23. IV. 1923; 1244, VII. zpr. t. 1641; zprav. dr. Stránský; 164, 29. V. 1923; 1408, VII. n e v y d á n 166, 30. V. 1923; 1431, VII.

KLOUDA Antonín, dr.

III. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. im. - in. - Stál. úsp. kom. - ústav. práv. a zahr.

Návrhy:

aby vydán byl zákon o soudcovských přídavcích služebních, t. 279. 25, 16. XII. 1920; 445, II.

Resoluce:

podaná ve Stálém výboru, vyzývající vládu, aby zaměstnanci zemští stali se rovněž účastnými státní ošacovací akce. 14, 26. X. 1920; 18, II.

Zpravodajem:

ústav. práv. v. zpr. t. 411 (vydání sazeb pro výkony advokátů a jich kanceláří). 34, 27. I. 1921; 846, II.

ústav. práv. v. zpr. t. 833 (změna a doplnění některých ustanovení advokátních řádů). 61, 1. VII. 1921; 190, III. doslov 199, III.

ústav. práv. v. zpr. t. 1205 (změna advokátního řádu). 97, 31. I. 1922; 894, IV.

ústav. práv. v. zpr. t. 1588 (zákon na ochranu republiky). 155, 17. III. 1923; 1084, VI.; doslov 1145, VI.

zahr. v. zpr. t. 2199 (poplatky za úřední úkony čsl. zastupitelských úřadů). 278, 18. IX. 1925; 484, XI. tiskové opravy 279, 22. IX. 1925; 495, XI.

zahr. v. zpr. t. 2232 (prozatímní úprava obchodních styků s republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě 7. IV. 1925). 282, 1. X. 1925; 522, XI.; doslov 527, XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 24, 15. XII. 1920; 414, II.

o prohlášení min. předsedy J. Černého o událostech v Ústí n. L. dne 3. VIII. 1921. 64, 4. VIII. 1921; 267, III.

Interpelace:

ve věci útoků na čest min. dr. Beneše podnikaných, t. 189. 15, 9. XI. 1920; 26, II. zodpověděna prohlášením dr. Beneše. 15, 9. XI. 1920; 52, II.

o neoprávněné domovní prohlídce u advokáta dr. Ivana Dolynského v Užhorodě, t. 287. 26, 17. XII. 1920; 596, II. odpov. t. 657. 54, 31. III. 1921; 4, III.

v příčině umístění veřejné občanské školy v arcibiskupském zámku v Červené Rečici, t. 1033. 71, 18. X. 1921; 6, IV. odpov. t. 1169/3. 93, 17. I. 1922; 757, IV.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti podle §§ 488 a 491 tr. z. věc dr. Bartošek, Draxl, Landová, dr. Vrbenský). 158, 23. IV. 1923; 1244, VII. zpr. t. 1641; zprav. dr. Stránský; 164, 29. V. 1923; 1408, VII. n e v yd á n 166, 30. V. 1923; 1431, VII.

KNESCH Heinrich

II. voleb. kraj

NA

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. in. - k prozk. Stál. v. - kult. - rozp. a zdrav.

Návrhy:

na změnu zákona o ochraně nájemníků, t. 137. 14, 26. X. 1920; 14, II.

stran živelních škod, průtrží mračen způsobených v obcích okresu Teplice nad Metují, t. 1690. 169. 2. VII. 1923; 1550, VII.

na bezodkladné a vydatné zlepšení odpočivných požitků staropensistům na velkém majetku pozemkovém, t. 1802. 191, 14. II. 1924; 797, VIII.

stran škod, jež v obci Bernaticích v okresu trutnovském způsobeny byly průtrží mračen a krupobitím, t. 1905. 214, 24. VI. 1924; 509, IX.

na vyšetření škod a provedení nouzové akce pro rolníky těžce poškozené katastrofální průtrží mračen v okresu Rokytnice v Orlických horách, t. 2154. 269, 10. VI. 1925; 327, XI.

p o z m ě ň o v. n á v r h k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 1861). 202, 25. IV. 1924; 179, IX.

Resoluce:

k fin. zákonu na r. 1921 (zpr. t. 284) ku kap. XXII. 26, 17. XII. 1920; 623, II.

k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 1861), aby zákon na ochranu nájemníků pro obce a města venkovská do 3.000 obyvatel byl pokud možno brzo zrušen. 202, 25. IV. 1924; 179, IX.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. státní půjčce republiky Československé (zpr. t. 59). 10, 24. VI. 1920; 416, I. (něm. 473)

o opatření strojených hnojiv v roce 1921 (ústní zpr. k t. 313). 29, 22. XII. 1920; 714, II. (něm. 758)

o prohlášení min. předs. J. Černého o sčítání lidu, jímž zodpovídají se 2 naléh. interp. sen. Lipperta (t. 500 a 501). 47, 15. III. 1921; 1357, II. (něm. 1422)

o změně zákona o zemském správním výboru pro Čechy (zpr. t. 644). 53, 18. III. 1921; 1514, II. (něm. 1536)

o fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 82, 16. XII. 1921; 455, IV. (něm. 532)

o úvěru pro Pozemkový úřad (zpr. t. 1200). 96, 25. I. 1922; 853, IV. (něm. 878)

o prohlášení min. předs. dr. Beneše ve věci janovské konference a o naléh. interp. stran sankcí proti Německu (t. 1328 a 1329). 118, 31. V. 1922; 267, V. (něm. 299)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1923 (zpr. t. 1510). 138, 12. XII. 1922; 360, VI. (něm. 392)

o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemoc. pojištění dělníků (t. 1546). 147, 21. XII. 1922; 893, VI. (něm. 938)

o stavebním ruchu (zpr. t. 1557). 149, 25. I. 1923; 1006, VI. (něm. 1032)

o ochraně nájemníků (zpr. t. 1623). 161, 26. IV. 1924; 1331, VII. (něm. 1365)

o prohlášení ministra zahraničí. 174, 8. XI. 1923; 56, VIII. (něm. 80)

o ochraně nájemníků (zpr. t. 1861). 202. 25. IV. 1924; 171, IX. (něm. 191)

o účinku žádostí za souhlas sněmoven k trestnímu stíhání členů Nár. shrom. na běh promlčecí lhůty (zpr. t. 1883). 207, 28. V. 1924; 303, IX. (něm. 365)

o prohlášení ministra zahraničí. 231, 4. XI. 1924; 57, X. (něm. 88)

Věcná poznámka:

k vlastní řeči za rozpravy o úvěru pro Pozemkový úřad (zpr. t. 1200). 96, 25. I. 1922; 860, IX. (něm. 883)

Interpelace:

n a l é h a v á ve příčině slučování německých a českých školních okresů, t. 927. 69, 10. VIII. 1921; 372, III. odpov. t. 1108/3. 79, 13. XII. 1921; 128, IV.

n a l é h a v á stran nemocenské pojistné povinnosti vlastních příslušníků rodiny, kteří jsou zaměstnáni v hospodářství zemědělců, t. 1384. 124, 10. VII. 1922; 467, V. odpov. t. 1460/4. 129, 24. X. 1922; 4, VI.

o zabrání budovy zimní hospodářské školy v Hradišti a o jejím přeložení do Hostinného, t. 183. 15, 9. XI. 1920; 26, II. odpov. t. 454. 40, 17. II. 1921; 1027, II.

ve příčině odstranění desátků, t. 1095/3. 75, 22. XI. 1921; 62, IV.

stran zakročení proti brancům, kteří se dostavili pozdě nebo vůbec ne (vinou úřadů), t. 1238/4. 105, 15. II. 1922; 1117, IV.

stran požadování vojenské taxy od invalidů a osob, které sloužily ve vojsku, t. 1314/3. 112, 24. IV. 1922; 83, V. odpov. t. 1558/2. 149, 25. I. 1923; 983, VI.

ve příčině odstranění desátku (na broumovském panství Benediktinů, t. 1563/3. 152, 13. III. 1923; 1057, VI.

stran změny pojmenování stanice Metuje - Dědov na Česká Metuje na trati Choceň - Meziměstí, t. 1756/1. 185, 17. XII. 1923; 547, VIII. odpov. t. 2014/4. 233, 1. XII. 1924; 138, X.

stran nutné celní ochrany zemědělských výrobků, t. 1900/1. 214, 24. VI. 1924; 509, IX. odpov. t. 2064. 250, 3. III. 1925; 541, X.

o tom, že žákům bylo zapověděno účastniti se ve spolcích "Wandervögel" a "Staffelsteiner", t. 1975/2. 225, 6. X. 1024; 758, IX. odpov. t. 2064/7. 250, 3. III. 1925; 541, X.

stran klasifikace půdy v obcích Horních Vernéřovicích a Dolních Vernéřovicích, t. 2065/1. 250, 3. III. 1925; 542, X. odpov. t. 2190/6. 277, 17. IX. 1925; 445, XI.

stran nedostatečného přikazování obecních a okresních přirážek, t. 2065/2. 250, 3. III. 1925; 542, X. odpov. t. 2190. 277, 17. IX. 1925; 445, XI.

stran odpisů daně pozemkové a odpisů daně z obratu a daně z příjmů při živelních pohromách, t. 2065/3. 250, 3. III. 1925; 542, X. odpov. t. 2144. 264, 26. V. 1925; 164, XI.

stran paušalování daně z obratu u rolníků, t. 20654. 250, 3. III. 1925; 542, X. odpov. t. 2144/6. 264, 26. V. 1925; 164, XI.

stran rozdělení výrobních oblastí (v zemědělství), t. 2065/5. 250, 3. III. 1925; 542, X. odpov. t. 2253/3. 289, 15. X. 1925; 919, XI.

stran vyměřování daně z příjmů za léta 1920 až 1923 u rolníků, t. 2065/6. 250, 3. III. 1925; 542, X. odpov. t. 2190/1. 277, 17. IX. 1925; 445, XI.

Volán k pořádku:

10, 24. VI. 1920; 422, I.

15, 9. XI. 1920; 39, II.

96, 25. I. 1922; 855, IV.

174, 8. XI. 1923; 58, VIII.

207, 28. V. 1924; 304, IX.

KOPERNICZKY Franz, dr.

XI. voleb. kraj

NL (hospitant).

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. im.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy VI. Tusara z 1. VI. 1920. 4, 10. VI. 1920; 111, I. (maď. 125)

o prohlášení min. předsedy dr. Beneše o zahraniční situaci, vytvořené novým příchodem exkrále Karla do Maďarska. 74, 26. X. 1921; 54, IV. (maď. 58)

o vládních prohlášeních a o naléh. interp. t. 1465 a 1467 (hospodářská krise). 132. 9. XI. 1922; 188, VI. (něm. 223)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1923 (zpr. t. 1510). 139, 13. XII. 1922; 419, VI. (něm. 503)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 183, 13. XII. 1923; 431, VIII. (něm. 501)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250). 288, 14. X. 1925; 739, XI. (něm. 814)

Interpelace:

ve příčině uvítání apoštolského nuncia v Bratislavě, t. 527. 43, 24. II. 1921; 1063, II. odpov. t. 720. 58, 14. VI. 1921; 123, III.

KONEČNÝ Alois

VI. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. zahr.

Z e m ř e l 19. X. 1923. 173, 30. X. 1923; 2, VIII.

Za něho nastoupil Holý Josef.

Zpravodajem:

zahr. v. zpr. t. 1251 (mezinárodní úprava o zřízení ústředního patentního úřadu, podepsaná v Paříži 15. XI. 1920). 105, 15. II. 1922; 1126, IV.

Řeč v rozpravě:

o školách obecných a občanských a o učitelstvu (zpr. t. 1437 a 1417). 126, 13. VII. 1922; 612, V.

Interpelace:

v záležitosti zatčení dr. Karla Amerlinga, zakladatele a řídícího lékaře československého ústavu pro výrobu sér v Hranicích a jeho účetního rotmistra Vladimíra Barvíka, t. 167. 15, 9. XI. 1920; 25, II. odpov. t. 368. 31, 20. I. 1921; 783, II. o přesídlení československého ústavu pro výrobu sér do Ivanovic na Hané, t. 168. 15, 9. XI. 1920; 25, II. odpov. t. 420. 25, 3. II. 1921; 855, II.

o odvolání a propuštění zákonem neodůvodněném některých učitelů ze Slovenska, t. 850. 62, 2. VIII. 1921; 223, III. odpov. t. 1072. 71, 18. X. 1921; 8, IV.

stran verbování dívek, členek tzv. Mariánské družiny v Brně a posílání jich do kláštera v Lisle ve státě Illinois ve Sp. St. Am., t. 1330. 116, 23. V. 1922; 149, V. odpov. t. 1485/6. 134, 23. XI. 1922; 237, VI.

KOTRBA Jan

I. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. rozp.

Resoluce:

3 r e s o I. k finančnímu zákonu pro rok 1921 (zpr. t. 284) ku kap. XI. a XXII. 26, 17. XII. 1920; 625-635, II.

Zpravodajem:

rozp. v. zpr. t. 458 (revise minimálních cen předmětů podrobených dani přepychové). 38, 10. II. 1921; 1017, II.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 25, 16. XII. 1920; 549, II.

o státní výpůjčce na úhradu schodku z moučného hospodářství (zpr. t. 995). 70, 12. VIII. 1921; 424, III.

o změně fin. zákona ze 17. XII. 1922 a o dodatku ke stát. rozpočtu na r. 1921 (zpr. t. 1240). 104, 10. I. 1922; 1102, IV.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na r. 1923 (zpr. t. 1510). 140, 14. XII. 1922; 609, VI.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 183, 13. XII. 1923; 411, VIII.

Interpelace:

n al é h a v á ohledně poskytnuté subvence akciové společnosti Hostivařských mlýnů a pekáren, t. 1804. 193, 6. III. 1924; 4, IX. odpov. t. 1818. 194. 7. III. 1924; 41, IX.

n a l é h a v á ohledně persekučního vystupování okresních politických správ proti živnostníkům pekařům, t. 1805. 193, 6. III. 1924; 4, IX. odpov. t. 1955/3. 221, 23. IX. 1924; 711, IX.

o vymáhání daní, t. 623. 51, 17. III. 1921; 1466, II. odpov. t. 746. 58, 14. VI. 1921; 124, III.

ohledně přísného postupu okresních správ politických vůči pekařům, t. 2251/2. 289, 15. X. 1925; 918, XI.

Dotazy:

v příčině přídělu uhlí drožďárnám, t. 12. 4, 10. VI. 1920; 92, I. odpov. t. 135. 14, 26. X. 1920; 14, II.

KOUKAL Bohuslav

VI. voleb. kraj

L

Nastoupil za zemřelého d r. S t o j a n a C y r i l a.

Volba verifikována 20. X. 1923. 173, 30. X. 1923; 5, VIII.

Slib vykonal 173, 30. X. 1923; 5, VIII.

Byl členem výb. in. a soc. pol.

Zpravodajem:

soc. pol. v. zpr. t. 1860 (vydání předpisů k ochraně života a zdraví osob zaměstnaných v živnostech lakýrnických, natěračských a malířských). 202, 25. IV. 1924; 183, IX.; doslov 187, IX.

Řeč v rozpravě:

o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 1989). 227, 8. X. 1924; 862, IX.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250). 287, 13. X. 1925; 654, XI.

KOUŠA Josef

III. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. br. - im. - rozp. soc. pol. - techn. doprav. a ústav. práv.

Návrhy:

na modifikaci nouzových bytových zákonů, t. 40. 8, 22. VI. 1920; 342, I.

aby min. financí dalo potřebné prostředky ke stavbě obytných domů, podnikané obcemi a obecně prospěšnými stavebními družstvy, t. 99. 14, 26. X. 1920; 13, II.

p o z m ě ň o v. n á v r h k návrhu posl. Hrušovského na zřízení trestních pracovních oddílů (zpr. t. 622) k § 9. 53. 18. III. 1921; 1525, II.

d o p l ň o v. n á v r h k předloze o užití dopravních cest a nemovitostí pro telegrafy (zpr. t. 1096) k § 2. 77. 29. XI. 1921; 115, IV.

aby trestní věc sen. Lažo (zpr. t. 1122) vrácena byla im. výb. 106, 16. II. 1922; 1194, IV.

Zpravodajem:

im. v. zpr. t. 245 (imunita inž. Klimko). 21, 7. XII. 1920; 326, II.

im. v. zpr. t. 246 (imunita W. Lorenze). 22, 8. XII. 1920; 336, II.; doslov 337, II.

rozp. v. zpr. t. 565 (vydání zákona o stavebním ruchu). 45, 3. III. 1921; 1106, II.

im. v. zpr. t. 608 (imunita J. Šády). 51, 17. III. 1921; 1475, II.

techn. doprav. v. zpr. t. 659 (změna ustanovení o úpravě uhelného hospodářství. 54, 31. III. 1921; 6, III.

techn. doprav. v. zpr. t. 633 (změna ustanovení o úpravě uhelného hospodářství). 56, 1. IV. 1921; 47, III.

rozp. v. zpr. t. 828 (vlád. nař. o úpravě obchodu řepovým cukrem ve výrobním období 1920/21). 63, 2. VIII. 1921; 253, III.

výb. techn. doprav. a rozp. zpr. t. 938 (úprava uhelného hospodářství). 68, 10. VIII. 1921; 353, III.

rozp. v. zpr. t. 971 (úprava dávky z majetku, z přírůstku na majetku a majetku zabraného). 70, 12. VIII. 1921; 409, III.

br. v. zpr. t. 992 (úvěr k pořízení první části augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo). 70, 12. VIII. 1921; 413, III.

rozp. v. zpr. t. 997 (změna zákona o platu presidenta RČS). 70, 12. VIII. 1921; 418, III.

rozp. v. zpr. t. 1006 (daň z obohacení a z převodu nemovitostí). 70, 12. VIII. 1921; 443, III.

výb. rozp. a techn. doprav. zpr. t. 1201 (zákon o stavebním ruchu). 96, 25. I. 1922; 846, IV.

im. v. zpr. t. 1202 (imunita J. Reyzla). 98, 31. I. 1922; 906, IV.

br. v. zpr. t. 1252 (úvěr do 500,000.000 Kč na vojenský materiál). 105, 15. II. 1922; 1127, IV.

rozp. v. zpr. t. 1274 (změna jednacího řádu senátu). 106, 16. II. 1922; 1179, IV.

rozp. v. zpr. t. 1316 (ražba dalších nových mincí). 113, 24. IV. 1922; 93, V.

rozp. v. zpr. t. 1322 (zákon o ochraně nájemníků). 114, 27. IV. 1922; 103, V; doslov 114, V.

rozp. v. zpr. t. 1386 (použití dílčích dluhopisů hlav. města Prahy do 1,500.000 lib. šterl. a 7,500.000 dolarů k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů a placení cel slosovanými titry a splatnými kupony). 124, 10. VII. 1922; 481, V.

br. v. zpr. t. 1411 (úprava náhrady při trvalém ubytování vojska v letech 1921 a 1922). 124, 10. VII. 1922; 428, V.

rozp. v. zpr. t. 1412 (oprava požitků pro mužstvo čsl. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním). 124, 10. VII. 1922; 485, V.

rozp. v. zpr. t. 1471 (náhrada při trvalém ubytování vojska v r. 1923). 133, 21. XI. 1922; 231, VI.

rozp. v. zpr. t. 1529 (úprava hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní). 143, 18. XII. 1922; 786, VI.

rozp. v. o vládním návrhu zákona, jímž co do dávek veřejných poskytují se výhody pro stavbu budov obytných a provozních (ústní zpr. k t. 1547). 147, 21. XII. 1922; 929, VI.

rozp. v. zpr. t. 1557 (zákon o stavebním ruchu). 149, 25. I. 1923; 988, VI.

br. v. zpr. t. 1517 (zrušení dosud platných zákonů o vojenské taxe). 151, 27. II. 1923; 1049, VI.

rozp. v. zpr. t. 1674 (prodloužení platnosti zákona o vyvlastňování k úpravě asanačního obvodu hlav. města Prahy a povolení daňových výhod pro stavby v tomto obvodu). 169, 2. VII. 1923; 1553, VII.

br. v. zpr. t. 1750 (prodloužení platnosti dosavadní úpravy placení náhrady při trvalém ubytování vojska). 185, 17. XII. 1923; 548, VIII.

br. v. zpr. t. 1751 (prodloužení platnosti dosavadní úpravy za vojenskou přípřež v míru). 185, 17. XII. 1923; 549, VIII.

rozp. v. zpr. t. 1774 (povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných). 188, 20. XII. 1923; 646, VIII.

rozp. v. zpr. t. 1777 (prodloužení účinnosti zákona o podpoře nezaměstnaných). 188, 20. XII. 1923; 648, VIII.

rozp. v. o dani z cukru (ústní zpr. k t. 1781). 190, 21. XII. 1923; 737, VIII.; doslov 740, VIII.

im. v. zpr. t. 1846 (imunita V. Klofáče). 201, 24. IV. 1924; 145, IX.

rozp. v. o zcizení státního nemovitého majetku, užívaného Zbrojovkou v Brně (ústní zpr. k t. 1899). 213, 12. VI. 1924; 496, IX.

im. v. zpr. t. 1901 (imunita A. Svraky). 214, 24. VI. 1924; 510, IX.; doslov 512, IX.

br. v. zpr. t. 1960 (zrušení dosud platných zákonů o vojenské taxe). 221, 23. IX. 1924; 717, IX.

im. v. zpr. t. 2001 (imunita dr. Soukupa). 236, 9. XII. 1924; 151, X.

rozp. v. zpr. t. 2031 (zcizení státního mlýna v Nymburce). 241, 17. XII. 1924; 430, X.

rozp. v. zpr. t. 2042 (daň z cukru). 243, 19. XII. 1924; 444, X.

rozp. v. zpr. t. 2061 (změna předpisů o odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních státních a některých jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po těchto zaměstnancích). 247, 22. XII. 1924; 496, X.

rozp. v. zpr. t. 2032 (podpora poškozeným živelní pohromou na okresích Poděbrady a Městec Králové). 248, 28. I. 1925; 532, X.

rozp. v. zpr. t. 2070 (poskytnutí podpory poškozeným živelní pohromou na okrese dolnokralovickém). 250, 3. III. 1925; 548, X.

rozp. v. zpr. t. 2071 (nouzová akce pro rolníky volebního kraje karlovarského a okresů Teplé a Mariánských Lázní, poškozené katastrofální nepohodou). 250, 3. III. 1925; 548, X.

rozp. v. zpr. t. 2072 (nouzová akce v polit. okresu Šumperku). 252, 11. III. 1925; 562, X.

rozp. v. zpr. t. 2073 (nouzová akce pro větší počet obcí polit. okresu Zábřehu). 252, 11. III. 1925; 562, X.

rozp. v. zpr. t. 2074 (poskytnutí pomoci vyhořelým v Utěchvostech, okr. Uhlířské Janovice). 252, 11. III. 1925; 563, X.

br. v. zpr. t. 2092 (připojení vojenské nemocnice v Praze II. ku Všeob. nemocnici a o zřízení Masarykovy vojenské nemocnice v Praze). 255, 24. III. 1925; 588, X.

rozp. v. zpr. t. 2134 (zmocnění vlády, aby převzala státní záruku za výpůjčky Ústředních elektráren, akc. spol. v Praze, a povolení užíti dílčích dlužních úpisů na tyto výpůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů). 262, 22. IV. 1925; 135, XI.

im. v. zpr. t. 2244 (imunita J. Lažo). 286, 12. X. 1925; 597, XI.

im. v. zpr. t. 2266 (imunita dr. Soukupa). 289, 15. X. 1925; 910, XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 82, 16. XII. 1922; 454, IV.

o ochraně nájemníků (zpr. t. 1623). 161, 26. IV. 1923; 1353, VII.

Interpelace:

stran strašlivé bytové krise ve Velké Praze, t. 194. 17, 16. XI. 1920; 150, II. odpov. t. 1089. 75, 22. XI. 1921; 61, IV.

ohledně konsulátu republiky Československé ve Vídni, t. 434. 35, 3. II. 1921; 856, II. odpov. t. 1065. 71, 18. X. 1921; 8, IV.