KADA Štefan

VIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. in. - soc. pol. a živn.

Zpravodajem:

živn. v. zpr. t. 1675 (úprava provádění voleb v živnostenských společenstvech a jejich jednotách [svazech]). 169, 2. VII. 1923; 1553, VII.

živn. v. zpr. t. 1993 (živnostenský zákon pro Slovensko a Podkarp. Rus). 228, 9. X. 1924; 946, IX. oprava tiskových chyb 229, 10. X. 1924; 977, IX.

živn. v. zpr. t. 2063 (zákon o kožních aukcích). 248, 28. I. 1925; 530, X.

Žádost ve věcech imunity:

hlav. stát. zast. v Bratislavě a okres. s. v Žilině z 21. IX. 1925 (dvojnásobný přečin pomluvy podle § 1 zák. čl. XLI. z r. 1914). 280, 30. IX. 1925; 505, XI. zpr. t. 2265; zprav. dr. Soukup; 288, 14. X. 1925; 784, XI. vydán: 289, 15. X. 1925; 911, XI.

KADLČÁK Josef

VII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. rozp. - techn. doprav. a úsp. kom.

Zvolen místopředsedou senátu a vykonal slib jako místopředseda. 18, 17. XI. 1920; 170, II.

Ze m ř e l 27. dubna 1924. 204, 13. V. 1924; 222, V.

Místo něho nastoupil Procházka Vincenc.

Projev:

při zakončení letního zasedání 1922. 128, 14. VII. 1922; 734, V.

Výzva, aby senátoři působili k zachování 3 denního míru Čsl. Červ. kříže o Velikonocích. 157, 23. III. 1923; 1231, VII.

Návrhy:

na vydání včelařského zákona pro republiku Československou, t. 790. 60, 30. VI. 1921; 144, III.

na změnu zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 328 Sb. z., o organisaci kanceláří sněmovny poslanecké a senátu, t. 896. 62, 2. VIII. 1921; 225, III.

Resoluce:

k fin. zákonu na r. 1921 (zpr. t. 284) ku kap. XIII. 26, 17. XII. 1920; 629, II.

Zpravodajem:

techn. doprav. v. zpr. t. 103 (státní podpora při zahájení soustavné elektrisace). 13. 15. VII. 1920; 545, I.

techn. doprav. v. zpr. t. 1148 (zápis elektrického vedení všeužitečných podniků do pozemkových knih). 93, 17. I. 1922; 761, IV.

Řeč v rozpravě:

o požitcích váleč.poškozenců (zpr.t. 1198) a posmrtný projev za papežem Benediktem XV. 96, 25. I. 1922; 869, IV.

Dotazy:

stran zadržování výslužného učitelům v Československé republice, t. 8. 4, 10. VI. 1920; 92, I. odpov. t. 136. 14, 26. X. 1920; 14, II.

KARAS Josef, dr.

I. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem kom. pro dáv. z maj. - výb. nár. hosp. - rozp. - Stál. - k prozk. Stál. v. a ústav. práv.

Návrhy:

na úpravu služebních požitků zřízenců obecních a okresních, t. 213. 21, 7. XII. 1920; 324, II.

na vydání vládního nařízení za účelem bránění lichvy životními potřebami, t. 1092. 74, 26. X. 1921; 41, IV.

Resoluce:

k předloze o odškodnění majitelů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. státní půjčce RČS (zpr. t. 59) stran ochrany drobných upisovatelů válečných půjček. 10, 24. VI. 1920; 439, I.

8 r e s o I. k finančnímu zákonu na r. 1921 (zpr. t. 284) ku kap. XI., XIII., XIV., XX. a XXI. 26, 17. XII. 1920; 627-631, II.

k osnově zákona, jímž se povoluje dodatečný úvěr k provádění zákona o požitcích váleč. poškozenců (zpr. t. 2058), aby vláda starým rodičům, ztrativším syny ve válce a zmeškavším beze své viny lhůtu ku přihlášení nároků, v případech odůvodněných, poskytla podporu cestou milosti. 247, 22. XII. 1924; 522, X.

Zpravodajem:

výb. k prozk. zprávy o činnosti Stál. v. zpr. t. 309 (činnost Stál. v. v době mezi 1.-2. zasedáním 1. voleb. období N. S.). 28, 22. XII. 1920; 683, II.

výb. k prozk. zprávy o čin. Stál. v. k přílohám: A, B, D, F, G a arrangementu v Bernu podepsanému (zpr. t. 309). 28, 22. XII. 1920; 683-689, II.

rozp. v. o změně ustanovení zákona o dam z lihu (ústní zpr. k t. 314). 29, 22. XII. 1920; 744, II.

rozp. v. o zvláštní dávce z vína v lahvích a všeobecné dani nápojové (ústní zpr. k t. 321). 29, 22. XII. 1920; 745, II.

rozp. v. o opravě opatření Stál. v. o měně na Čsl. Těšínsku (ústní zpr. k t. 320). 29, 22. XII. 1920; 747, II.

rozp. v. o úpravě promlčení práva při vyměření a vymáhání dávek na rok 1920 (ústní zpr. k t. 317). 29, 22. XII. 1920; 748, II.

rozp. v. zpr. t. 360 (o úpravě ohlašování nájmu a pachtu a o poplatku ze smluv nájemních a pachtovních). 32, 25. I. 1921; 814, II.

rozp. v. zpr. t. 465 (daň z obchodu cennými papíry). 39, 10. II. 1921; 1022, II.

rozp. v. zpr. t. 547 (změna ustanovení o odpočivných požitcích státních zaměstnanců a učitelstva škol obecných a občanských). 44. 1. III. 1921; 1087, II.

rozp. v. zpr. t. 554 (návrh K. Folbera na snížení daně z uhlí). 46, 8. III. 1921; 1213, II.; doslov 1216, II.

rozp. v. zpr. t. 444 (likvidace zásob bavlny zakoupené na úvěr pod zárukou státu a jednotné súčtování zahraničního obchodu bavlnou a bavlněným zbožím). 47, 15. III. 1921; 1300, II.; doslov 1311, II.

rozp. v. zpr. t. 592 (zákon o dopravních daních). 49, 16. III. 1921; 1437, II.

rozp. v. zpr. t. 624 (zákon o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven). 51, 17. III. 1921; 1477, II.

rozp. v. zpr. t. 625 (zákon o zcizení státního nemovitého majetku). 53, 18. III. 1921; 1501, II.

rozp. v. zpr. t. 626 (zákon o směně nemovitého majetku státního). 53, 18. III. 1921; 1502, II.

rozp. v. zpr. t. 659 (změna ustanovení zákona o úpravě uhelného hospodářství). 54. 31. III. 1921; 6, III.

rozp. v. o předloze o přechodných ustanoveních u daně domovní pro místa spojená s Prahou, Brnem a Olomoucí (ústní zpr. k t. 634). 56, 1. IV. 1921; 34, III.

rozp. v. o změně ustanovení o úpravě uhelného hospodářství (ústní zpr. k t. 633). 56, 1. IV. 1921; 45, III.

rozp. v. zpr. t. 823 (státní podpora při zahájení soustavné elektrisace). 60, 30. VI. 1921; 147, III.

rozp. v. zpr. t. 830 (mimořádná župní přirážka na Slovensku). 61, 1. VII. 1921; 181, III.

rozp. v. zpr. t. 827 (vlád. nař. o prodejní ceně lihu a lihovin). 63, 2. VIII. 1921; 252, III.

rozp. v. zpr. t. 992 (úvěr pro pořízení první částí augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo). 70, 12. VIII. 1921; 413, III.

rozp. v. zpr. t. 995 (státní výpůjčka na úhradu schodku z moučného hospodářství). 70, 12. VIII. 1921; 521, III.; doslov 425, III.

rozp. v. zpr. t. 996 (všeobecná daň.z převodu statků a pracovních výkonů a daň přepychová). 70, 12. VIII. 1921; 447, III.; doslov 450, III.

rozp. v. zpr. t. 1008 (mimořádná výplata jednoměsíční částky nouzových výpomocí veškerým státním zaměstnancům). 70, 12, VIII. 1921; 473, III.

rozp. v. zpr. t. 983 (překročení státního rozpočtu na r. 1921). 70, 12. VIII. 1921; 505, III.

rozp. v. o prozatímní úpravě poměrů průmyslu lihovarského a hospodaření lihem (ústní zpr. k vlád. nař.). 76, 24. XI. 1921; 95, IV.

rozp. v. k předloze o stanovení částky 130,000.000 Kč k účelům sociálního pojištění (ústní zpr. k t. 1162). 90, 21. XII. 1921; 733, IV.

rozp. v. zpr. t. 1168 (povolení užíti dílčích dluhopisů Moravy v obnosu 175,000.000 Kč k ukládání nadačních a pod. kapitálů a zrušení zákona z 20. I. 1921, č. 27 Sb. z.). 93, 17. I. 1922; 761, IV.

rozp. v. zpr. t. 1194 (povolení užíti dílčích dluhopisů 5% čes. zem. invest. půjčky elektrisační v hodnotě 15,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů). 95, 24. I. 1922; 816, IV.

rozp. v. zpr. t. 1198 (požitky válečných poškozenců). 96, 25. I. 1922; 867, IV.

rozp. v. zpr. t. 1252 (úvěr do 500,000.000 Kč na vojenský materiál). 105, 15. II. 1922; 1127, IV.; doslov 1128, IV.

rozp. v. zpr. t. 1258 (soupis pohledávek a dluhů českoslov. příslušníků vůči cizincům). 106, 16. II. 1922; 1151, IV.; doslov 1153, IV.

rozp. v. zpr. t. 1333 (doplněk zákona o lhůtách k opravným prostředkům v řízení před úřady finančními). 116, 23. V. 1922; 179, V.; tisková oprava 117, 24. V. 1922: 200, V.

rozp. v. zpr. t. 1334 (spotřební dávka z tabáku jako základ k výměře trestu při důchodkových přestupcích tabákových). 117, 24. V. 1922; 201, V.; doslov 204, V.

rozp. v. zpr. t. 1335 (osvobození osob exteritoriálních od státních a jiných veřejných daní a dávek). 117, 24. V. 1922; 206, V.; doslov 210, V.; tiskové opravy 118, 31. V. 1922; 250, V.

rozp. v. zpr. t. 1332 (potírání pohlavních nemocí). 117, 24. V. 1922; 214, V.

rozp. v. zpr. t. 1345 (použití části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen). 122, 28. VI. 1922; 403, V.; doslov 404, V.

rozp. v. zpr. t. 1379 (výkup Ústecko-Teplické dráhy státem). 123, 30. VI. 1922; 421, V.; doslov 429, V.

rozp. v. zpr. t. 1411 (náhrada při trvalém ubytování vojska v letech 1921 a 1922). 124, 10. VII. 1922; 482, V.; doslov 483, V.; tiskové opravy 484, V.

rozp. v. zpr. t. 1421 (potírání pohlavních nemocí). 125, 11. VII. 1922; 518, V.

rozp. v. zpr. t. 1443 (přechodní úprava fin. hospodářství obcí a měst s právem municipálním na berní léta 1922 a 1923). 126, 13. VII. 1922; 552, V.

rozp. v. zpr. t. 1442 (zákon o sborech stráže bezpečnosti). 126, 13. VII. 1922; 569, V.

rozp. v. zpr. t. 1441 (výslužné obecních a obvodních lékařů). 126, 13. VII. 1922; 596, V.

rozp. v. zpr. t. 1530 (změna některých ustanovení o přímých daních, platných na Slovensku a v Podkarp. Rusi pro r. 1923). 143, 18. XII. 1922; 784, VI.

rozp. v. zpr. t. 1540 (výplata jednorázových výpomocí k pensím učitelů škol obecných a občanských na Slovensku vydržovaných církvemi a obcemi s podporou státní). 147, 21. VII. 1922; 889, VI.

rozp. v. o úvěru repatriačním (ústní zpr. k t. 1542). 147, 21. XII. 1922; 905, VI.

rozp. v. zpr. t. 1517 a dodatek k t. 1517 (zrušení dosud platných zákonů o vojenské taxe). . 151, 27. II. 1923; 1047, VI.

rozp. v. zpr. t. 1609 (Protokoly o změnách úmluvy o Společnosti národů, dané v Ženevě 5. října 1921). 167, 7. VI. 1923; 1446, VII.

rozp. v. zpr. t. 1669 (nabytí Buštěhradské železnice státem). 168, 8. VI. 1923; 1517, VII.; doslov 1522, VII.

rozp. v. zpr. t. 1709 (stanovení nové lhůty k přihláškám o důchod válečných poškozenců). 172, 2. VII. 1923; 1586, VII.

rozp. v. zpr. t. 1748 (změna zákona o dani z minerálních olejů a změna poznámky ke třídě XXI. celního sazebníku čsl.). 185, 17. XII. 1923; 552, VIII.

rozp. v. o změně zákona o dopravních daních (ústní zpr. k t. 1782). 190, 21. XII. 1923; 736, VIII.

rozp. v. o všeobecné dani z obratu a pracovních výkonů a dani přepychové (ústní zpr. k t. 1789). 190, 21. XII. 1923; 741, VIII.; doslov 752, VIII.

rozp. v. zpr. t. 1810 (stavební ruch). 193, 6. III. 1924; 7, IX.

rozp. v. zpr. t. 1812 (výkup místní dráhy v údolí Borže). 195, 18. III. 1924; 58, IX.

rozp. v. zpr. t. 1827 (stanovení hranice příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců). 197, 8. IV. 1924; 78, IX.; doslov 84, IX.

rozp. v. zpr. t. 1875 (zrušení odměn uchopiteů případně udavačů daňových přestupků a použití přebytků důchodových pokut). 206, 27. V. 1924; 281, IX.

rozp. v. zpr. t. 1889 (zmocnění státní správy ke zcizení a postoupení státních nemovitostí v obvodu zrušené pevnosti Josefovské). 209, 3. VI. 1924; 463, IX.

rozp. v. zpr. t. 1888 (zmocnění ke zcizení státních nemovitostí v Lánech a ve Východné). 209, 3. VI. 1924; 465, IX.

rozp. v. zpr. t. 1933 (poplatkové a daňové úlevy při splynutí (fusi), nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících společností s r. o. a společností komanditních, dále při přeměně pravovárečných měšťanstev ve společnosti akciové). 218, 2. VII. 1924; 577, IX.

rozp. v. zpr. t. 1934 a 1943 (výplata odpočivných a zaopatřovacích požitků a jednorázových výpomocí nestátním učitelům v Podkarpatské Rusi a na Slovensku). 219, 3. VII. 1924; 604, IX.

rozp. v. zpr. t. 1980 (zmocnění vlády ku převzetí pohledávek vzniklých z dodávek za doby války). 227, 8. X. 1924; 893, IX.; doslov 897, IX.

rozp. v. zpr. t. 2024 (prodloužení platnosti zákona, zmocňujícího vládu zřizovati státní policejní úřady). 241, 17. XII. 1924; 428, X.

rozp. v. zpr. t. 2030 (hranice příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců). 212, 17. XII. 1924; 435, X.

rozp. v. zpr. t. 2043 (částečná změna § 94, lit. c) zákona z 25. X. 1896, č. 220 ř. z. o osobních daních přímých). 243, 19. XII. 1924; 445, X.

rozp. v. zpr. t. 2034 (zavedení strážní hlásné služby při povodních). 252, 11. III. 1925; 561, X.

rozp. v. zpr. t. 2121 (změna některých ustanovení o poplatcích, taxách a kolcích (hrací karty). 259, 2. IV. 1925; 14, XI.

rozp. v. zpr. t. 2127 (dávky za úřední úkony ve věcech správních). 260, 3. IV. 1925; 73, XI.

rozp. v. zpr. t. 2141 (předloha zákona, podle kterého nabývá stát drah zaručených státem anebo zemí Českou). 264, 26. V. 1925; 169, XI. oprava tisková 265, 5. VI. 1925; 215, XI.

rozp. v. zpr. t. 2156 (nabytí akcií Košicko-Bohumínské dráhy čsl. státem). 269, 10. VI. 1925; 329, XI.

rozp. v. o ratifikaci a) úmluv s republikou Rakouskou stran úpravy závazků v rak. uh. korunách ze dne 18. VI. a 12. VII. 1924 (zpr. t. 2188), b) Dodatečného zápisu k omluvě ze dne 18. VI. 1924 (zpr. t. 2189) a c) o provedení úmluv těchto a o vzájemných pohledávkách z vyúčtování nositelů pensijního pojištění (zpr. t. 2197). 277, 17. IX. 1925; 452, XI.

rozp. v. zpr. t. 2199 (poplatky za úřední úkony čsl. zastupitelských úřadů). 278, 18. IX. 1925; 486, XI.

rozp. v. zpr. t. 2226 (osnova zákona, zmocňujícího vládu, aby jako rukojmí a plátce převzala státní záruku za úvěr poskytnutý Zástavnímu a půjčovnímu úřadu v Praze). 282, 1. X. 1925; 520, XI.

rozp. v. zpr. t. 2259 (přechodná úprava finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním). 289, 15. X. 1925; 908, XI.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920. 16, 11. XI. 1920; 114, II.

o nouzové výpomoci civilním a vojenským stát. zaměstnancům (zpr. t. 220). 19, 18. XI. 1920; 187, II.

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 565). 45, 3. III. 1921: 1126, II.

o fin. zákonu pro rok 1922 (zpr. t. 1114). 82, 16. XII. 1921; 432, IV.

o vládních prohlášeních a o naléh. interp. t. 1465 a 1467 (hospodářská krise). 131, 8. XI. 1922; 128, VI.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 19.23 (zpr. t. 1510). 139, 13. XII. 1922; 465, VI.

o okresních záložnách hospodářských a kontribučenských fondech peněžních v Čechách (zpr. t. 1720). 178, 29. XI. 1923; 146, VIII.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 182, 12. XII. .1923; 296, VIII.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1925 (zpr. t. 2020). 237, 10. XII. 1924; 195, X.

o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců (zpr. t. 2177). 274, 9. VII. 1925; 402, XI.

Interpelace:

ohledně násilného zabírání církevního majetku, t. 66. 11, 13. VII. 1920; 493, I. odpov. t. 178. 15, 9. XI. 1920; 26, II.

ohledně násilného zabírání církevního majetku, t. 67. 11, 13. VII. 1920; 493, I. odpov. t. 176. 15, 9. XI. 1920; 26, II.

v záležitosti stržení sloupu Nejsvětější trojice ve Slaném, t. 126. 14, 26. X. 1920; 14, II. odpov. t. 512. 41, 18. II. 1921; 1037, II.

ve příčině násilného zabrání katolického chrámu v Libušíně (okresní hejtmanství Slánské) dne 28. X. 1920), t. 235. 21, 7. XII. 1920; 325, II. odpov. t. 1044. 71, 18. X. 1921; 7, IV.

o nedodržování maximálních cen ministerstvem pro zásobování lidu, t. 268. 24, 15. XII. 1920; 357, II. odpov. t. 579. 47, 15. III. 1921; 1295, II.

ohledně stranického jednání učitelů ve škole, t. 484. 38, 10. II. 1921; 1015, II. odpov. t. 697. 57, 11. V. 1921; 77, III.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Berouně (přestupek dle § 312, event. 314 tr. z.). 14, 26. X. 1920; 13, II. zpr. t. 308; zprav. dr. Procházka; 27, 21. XII. 1920; 658, II. n e v y d á n 659, II.

KIESEWETTER Wilhelm

III. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. im. - kult. a techn. doprav.

Z e m ř e l 20. IV. 1925. 262, 22. IV. 1925; 117, XI.

Místo něho nastoupil Schiller Josef.

Návrhy:

aby do rozpočtu na r. 1925 zařazena byla položka pro vystavění dráhy Chotěvice - Trutnov do Jičína, t. 1921. 216, 30. VI. 1924; 551, IX.

p o z m ě ň o v. n á v r h k fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114) ku kap. XIII. 83, 17. XII. 1921; 561, IV.

p o z m ě ň o v. n á v r h ku změně zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 1198). 96, 25. I. 1922; 874, IV.

2 p o z m ě ň o v. n á v r h y k finančnímu zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510) ku kap. IX. 141, 15. XII. 1922; 733-734, VI.

4 p o z m ě ň o v. n á v r h y k předloze o požitcích státních zaměstnanců (zpr. t. 1538). 145, 20. XII. 1922; 835-837, VI.

p o z m ě ň o v. n á v r h k fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753) ku kap. IX. 184, 14. XII. 1923; 537, VIII.

Resoluce:

k fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1510) ku kap. XIII. 83, 17, XII. 1921; 563, V.

2 r e s o I. k finančnímu zákonu pro rok 1923 (zpr. t. 1510) ku kap. XII. stran zrušení t. zv. Prügelpatentu; voleb do obcí a Nár. shrom. 141, 15. XII. 1922; 735, VI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 24, 15. XII. 1920; 421, II. (něm. 439)

o zákonu proti útisku a na ochranu ve shromážděních (zpr. t. 999). 70, 12. VIII. 1921; 490, III. (něm. 531)

o fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 81, 15. XII. 1921; 318, IV. (něm. 381)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 139, 13. XII. 1922; 425, VI. (něm. 506)

Interpelace:

stran protizákonného postupu při sčítání lidu v Kocléřově, pol. okres Dvůr Králové, t. 546. 44, 1. III. 1921; 1081, II. odpov. t. 717. 57, 11. V. 1921: 77, III.

stran úpravy odpočivného t. zv. staropensistům a jejich pozůstalým, t. 1418/3. 126, 13. VII. 1922; 547, V. odpov. t. 1755/5. 185, 17. XII. 1923; 547, VIII.

KLEČÁK Josef

IV. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. k prozk. Stál. v. - rozp. - soc. pol. a zdrav.

Resoluce:

5 r e s o I. k finančnímu zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284) ku kap. XIII. a XXIII. 26, 17. XII. 1920; 624-632, II.

Zpravodajem:

rozp. v. zpr. t. 101 (zkoušky a periodické přehlídky parních kotlů). 13, 15. VII. 1920; 544, I.

rozp. v. zpr. t. 261 (úprava zdravotní služby v obcích). 23, 14. XII. 1920; 345, II.

rozp. v. zpr. t. 356 (zákon o převzetí státní záruky za zápůjčky fondu všeobec. nemocnice v Praze u Zemské banky král. Českého do výše 8,000.000 Kč). 31, 20. I. 1921; 785, II.

rozp. v. zpr. t. 399 (mimořádná výpomoc vojenským gážistům). 34, 27. I. 1921; 844, II.

rozp. v. zpr. t. 398 (zvýšení zaopatřovacích požitků vojenských gážistů). 34, 27. I. 1921; 845, II.

rozp. v. zpr. t. 437 (částečná změna zákona z 25. X. 1896, č. 220 ř. z., a novely z 23. I. 1914, č. 13 ř. z., o přímých daních osobních). 37, 8. II. 1921; 995, II.

rozp. v. zpr. t. 464 (oběh čsl. státovek na Hlučínsku, Vitorazsku s Valčickem, Čsl. Těšínsku, Podkarp. Rusi a Slovensku, pokud tam nebylo provedeno okolkování bankovek). 38, 10. II. 1921; 1018, II.

rozp. v. zpr. t. 499, (částečná změna zákona z 25. X. 1896, č. 220 ř. z., a novely z 23. I. 1914, č. 13 ř. z., o přímých daních osobních). 41, 18. II. 1921; 1044, II.

rozp. v. zpr. t. 629 (poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou). 53, 18. III. 1921; 1503, II.

rozp. v. zpr. t. 933 (změna zák. z 25. X. 1896, č. 220 ř. z., a novely z 23. I. 1914, č. 13 ř. z., o přímých daních osobních). 70, 12. VIII. 1921; 405, III.

rozp. v. zpr. t. 970 (záměna 6% pokladničních poukázek za bony RČS). 70, 12. VIII. 1921; 406, III.

rozp. v. zpr. t. 986 (užití dílčích dluhopisů východočeské zemské investiční zápůjčky elektrisační z r. 1921 v úhrnné jmenovité hodnotě 30 mil. Kč k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů). 70, 12. VIII. 1921; 407, III.

rozp. v. zpr. t. 985 (užití dílčích dluhopisů města Brna v hodnotě 50 milionů Kč k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů). 70, 12. VIII. 1921; 408, III.

rozp. v. zpr. t. 1025 (poskytnutí státní zápůjčky Zástavnímu a půjčovnímu úřadu v Praze). 70, 12. VIII. 1921; 409, III.

rozp. v. zpr. t. 1020 (válečné přirážky k daním přímým za r. 1921 mimo Slovensko a Podkarp. Rus). 70, 12. VIII. 1921; 417, III.

rozp. v. zpr. t. 1023 (změna ustanovení uherských zákonných článků o dani z příjmu). 70, 12. VIII. 1921; 416, III.

rozp. v. zpr. t. 1021 (změna ustanovení o osobních daních přímých, týkajících se daně důchodové a daně z příjmu). 70, 12. VIII. 1921; 428, III.; doslov 439, III.

rozp. v. zpr. t. 1022 (válečné přirážky k přímým daním na r. 1921 pro Slovensko a Podkarp. Rus). 70, 12. VIII. 1921; 444, III.

rozp. v. zpr. t. 1026 (přikázání výnosu některých daní samosprávným svazkům). 70, 12. VIII. 1921; 445, III.

rozp. v. zpr. t. 1027 (přechodná úprava finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním). 70, 12. VIII. 1921; 460, III.

rozp. v. zpr. t. 1009 (zařadění oficiantů do úřednických tříd hodnostních a platových). 70, 12. VIII. 1921; 476, III.

zdrav. v. o vybírání zdravotní přirážky k přímým daním státním a utvoření veřej. fondu pro podporu veřej. nemocnic a ústavů léčebných v republice Československé (ústní zpr. k t. 1136). 89, 21. XII. 1921; 717, IV; doslov 720, IV.

rozp. v. zpr. t. 1200 (úvěr na úhradu zvýšených nákladů Pozemk. úřadu). 96, 25. I. 1922; 852, IV; doslov 860, IV.

rozp. v. zpr. t. 1206 (péče o invalidní vojáky ze stavu mužstva po válce světové a o jejich pozůstalé). 97, 31. I. 1922; 901, IV.

rozp. v. zpr. t. 1271 (vojenské požitky zaopatřovací). 106, 16. II. 1922; 1171, IV.

zdrav. v. zpr. t. 1273 (zákaz podávati alkoholické nápoje mladistvým). 106, 16. II. 1922; 1171, IV; doslov 1177, IV.

zdrav. v. zpr. t. 1332 (potírání pohlavních nemocí). 117, 24. V. 1922; 211, V; doslov 225, V. 118, 31. V. 1922; 250, V.

rozp. v. zpr. t. 1385 (změna zákona o dani z cukru). 124, 10. VII. 1922; 480, V.

zdrav. v. zpr. t. 1421 (potírání pohlavních nemocí). 125, 11. VII. 1922; 516, V; tiskové opravy 518, V.

rozp. v. zpr. t. 1434 (státní zápůjčka 15 milionů Kč na investice Čes. Těšína). 126, 13. VII. 1922; 553, V.

rozp. v. zpr. t. 1432 (propočítání služební doby četnictvu). 126, 13. VII. 1922; 565, V.

rozp. v. zpr. t. 1433 (požitky četnických vrchních strážmistrů). 126, 13. VII. 1922; 567, V.

zdrav. v. zpr. t. 1441 (výslužné obecních a obvodních lékařů). 126, 13. VII. 1922; 595, V.

rozp. v. zpr. t. 1435 (převzetí výkonů zdravotně policejních státem). 126, 13. VII. 1922; 598, V.

rozp. v. zpr. t. 1417 (služební poměry učitelstva škol obecných a občanských). 126, 13. VII. 1922; 608, V.

rozp. v. zpr. t. 1534 (požitky válečných poškozenců). 145, 20. XII. 1922; 802, VI.

rozp. v. zpr. t. 1535 (vyplácení drahotní přirážky válečným poškozencům). 145, 20. XII. 1922; 803, VI.

rozp. v. zpr. t. 1536 (vyplácení drahotních přídavků k důchodům podle zákona o pensijním pojištění). 145, 20. XII. 1922; 804, VI.

rozp. v. zpr. t. 1537 (výplata drahotních přídavků k důchodům invalidním a starobním na Hlučínsku). 1č5, 20. XII. 1922; 806, VI.

výb. zdrav. a rozp. o změně § 8 zákona ze dne 13. VII. 1922, č. 236 Sb. z., kterým se doplňují a částečně v činnost uvádějí ustanovení zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 332 Sb. z., jímž stát přejímá výkony zdravotně policejní (ústní zpr. k t. 1545). 147, 21, XII. 1922; 915, VI.; doslov 921, VI.

rozp. v. zpr. t. 1553 (čsl.-něm. úmluva o převodu zaopatřování váleč. poškozenců na Hlučínsku). 151, 27. II. 1923; 1050, VI.

zdrav. v. zpr. t. 1637 (mezinárodní opiová konvence). 164, 29. V. 1923; 1409, VII.

rozp. v. zpr. t. 1652 (výkup místní dráhy Počeradec - Vrskmany). 166, 30. V. 1923; 1423, VII.

rozp. v. zpr. t. 1694 (úprava služebních požitků čs. vojska, propočítání služební doby voj. gážistům). 171, 3. VII. 1923; 1567, VII.

rozp. v. zpr. t. 1695 (úprava služebních poměrů četnictva a některých četnických požitků, zejména odpočivných a zaopatřovacích). 171, 3. VII. 1923; 1572, VII.

rozp. v. zpr. t. 1708 (zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění). 172, 4. VII. 1923; 1619, VII.

zdrav. v. zpr. t. 1776 (vybírání zdravotní přirážky, veřejný fond pro podporu nemocnic). 189, 20. XII. 1923; 708, VIII.

rozp. v. zpr. t. 1989 (pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří). 226, 7. X. 1924; 772, IX.

rozp. v. zpr. t. 2059 (změna předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich). 247, 22. XII. 1924; 501, X.

zdrav. v. zpr. t. 2092 (připojení vojenské nemocnice v Praze II. ku Všeobecné nemocnice a zřízení Masarykovy vojenské nemocnice v Praze). 255, 24. III. 1925; 586, X.

rozp. v. zpr. t. 2119 (zachování pracovních (služebních) poměrů po dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebních). 257, 26. III. 1925; 645, X.

rozp. v. zpr. t. 2177 (nemocenské pojištění veřejných zaměstnanců). 274, 9. VII. 1925; 396, XI.; doslov 405, XI.

rozp. v. o návrzích na poskytnutí pomoci poškozeným živelními katastrofami (zpr. t. 2213, 2214 a 2215). 278, 18. IX. 1925; 477, XI.

výb. zdrav. a rozp. zpr. t. 2246 o zřízení, působnosti a organisaci Státního zdravotního ústavu RČS). 286, 12. X. 1925; 585, XI.; doslov 592, XI.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce RČS, t. 59. 10, 24. VI. 1920; 411, I.

o jmenování ústřední správní komise pro sjednocenou obec pražskou (ústní zpr. k t. 315). 29, 22. XII. 1920; 738, II.

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 565). 45, 3. III. 1921; 1138, II.

o obchodní a celní smlouvě RČS a král. S. H. S, sjednané v Bělehradě r. 1919 (zpr. t. 931). 65, 5. VIII. 1921; 321, III.

o naléh. interp. t. 1241, 1244 a 1245 (o hornické stávce). 102, 8. II. 1922; 957, IV.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 138, 12. XII. 1922; 352, VI.

o nemocenském pojištění dělníků (ústní zpr. k t. 1790). 190, 21. XII. 1923; 765, VIII.

o soc. pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 2153). 268. 9. VI. 1925; 268, XI.

Interpelace:

n a l é h a v á o hornické stávce, t. 1245. 100, 6. II. 1922; 916, IV. zodpověděna prohlášením min. veř. prací Tučného. 102, 8. II. 1922; 974, IV.

o nákladech na učitelské síly při pokračovacích kursech na školách občanských, t. 68. 11, 13. VII. 1920; 494, I. odpov. t. 152. 14, 26. X. 1920; 15, II.

o slevě uhlí v revíru severočeském, t. 1513/2. 141, 15. XII. 1922; 677, VI. odpov. t. 1565/2. 151, 27. II. 1923; 1046, VI.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. na Smíchově (přečin urážky na cti). 129, 24. X. 1922; 6, VI.