HANGOS István

XI. voleb. kraj

MZ

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Z e m ř e l 24. III. 1922. 109, 30. III. 1922; 7, V.

Za něho nastoupil Ficza Josef.

HARTL Hans

III. voleb. kraj

NN

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. kult. - soc. pol. - ústav. práv. a živn.

Návrhy:

na změnu vojenského zaopatřovacího zákona ze dne 20. II. 1920, t. 299. 27, 21. XII. 1920; 641, II.

na zařadění úvěru do rozpočtu, z něhož by se poskytovaly zálohy věřitelům bývalé vojenské správy, t. 297. 30, 18. I. 1921; 772, II.

ve příčině příslušnosti ministerstva veřejných prací ve věcech vodních družstev, t. 448. 35, 3. II. 1921; 856, II.

aby na roveň byli postaveni všichni státní pensisté, vdovy a sirotci, t. 1689. 169, 2. VII. 1923; 1550, VII.

aby na roveň byli postaveni všichni státní pensisté, vdovy a sirotci, t. 1744. 179, 4. XII. 1923; 161, VIII.

p o z m ě ň o v. n á v r h k předloze o odškodnění majitelů rak. a uh. válečných půjček (zpr. t. 59) k §§ 3, 4, 9 a 12. 10, 24. VI. 1920; 437, I.

p o z m ě ň o v. n á v r h k předloze o požitcích váleč. poškozenců (zpr. t. 1198). 96, 25. I. 1922; 872, IV.

p o z m ě ň o v. n á v r h k předloze o mimoř. opatření bytové péče (zpr. t. 1415). 125, 11. VII. 1922; 498, V.

2 p o z m ě ň o v. n á v r h y k předloze o požitcích státních zaměstnanců (zpr. t. 1538). 145, 20. XII. 1922; 837, VI.

3 p o z m ě ň o v. n á v r h y k předloze o stanovení hranice příjmů, vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 1827) ku §§ 2 a 42. 197, 8. IV. 1924; 84, IX. .

13 p o z m ě ň o v. n á v r h ů k předloze o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 1989) ku §§ 27, 28, 29, 73, 113, 114, 119, 174, 182, 189, 208, 223, 230 a 231. 227, 8. X. 1924; 869-870, IX.

ku zpr. t. 1656 (imunita F. Linka), aby vydání F. Linka bylo odmítnuto. 167, 7. VI. 1923; 1471, VII.

na vrácení osnovy o dani z obratu a o dani přepychové výboru rozpočtovému (zpr. t. 1789) za účelem doplnění seznamu předmětů podléhajících dani přepychové. 190, 21. XII. 1923; 750 VIII.

Resoluce:

k fin. zákonu na r. 1921 (zpr. t. 284) stran německého školství. 26, 17. XII. 1920; 635, II.

k fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114) ku kap. XXI. 83, 17. XII. 1921; 564, IV.

k předloze o požitcích státních zaměstnanců (zpr. t. 1538), aby vláda zmocnění uděleného v § 5, odst. 3. použila jen v dohodě s povolanými úřednickými a učitelskými organisacemi. 145, 20. XII. 1922; 837, VI.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. VI. Tusara z 1. VI. 1920. 4, 10. VI. 1920; 93, I. (něm. 114)

o prohlášení min. předs. J. Černého z 16. XI. 1920 a o naléh. interp. t. 192, 208, 212, 214 a 216 (události v Teplicích, Chebu a Praze). 20, 23. XI. 1920; 253, II. (něm. 303)

o převzetí soukromých železnic do správy státní (ústní zpr. k t. 326). 29, 22. XII. 1920: 700, II. (něm. 750) . o dodatku ke stát. rozpočtu na rok 1920 (zpr. t. 441). 35, 3. II. 1921; 892, II. (něm. 926)

o vydání zákona o stavebním rnchu (zpr. t. 565). 45, 3. III. 1921; 1125, II. (něm. 1187)

o prohlášení min předs. J. Černého o sčítání lidn, jímž se zodpovídají 2 naléh. interp. sen. Lipperta (t. 500 a 501). 47, 15. III. 1921; 1345, II. (něm. 1413)

o fin. zákonu pro rok 1922 (zpr. t. 1114). 81, 15. XII. 1921; 310. IV. (něm. 377)

o snížení drahotních přídavků státním a jiným veřejným zaměstnancům (ústní zpr. k t. 1138 a 1139). 88, 21. XII. 1921; 659, IV. (něm. 697)

o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 1198). 96, 25. I. 1922; 870, IV. (něm. 886)

o prohlášení min. předs. dr. Beneše ve věci janovské konference a o naléh. interpelacích stran sankcí proti Německu (t. 1328 a 1329). 118, 31. V. 1922; 281, V. (něm. 311)

o mimořádných opatřeních bytové péče (zpr. t. 1415). 125, 11. VII. 1922; 500, V. (něm. 527)

o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (zpr. t. 1444). 126, 13. VII. 1922; 589, V. (něm. 677)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1923 (zpr. t. 1510). 138, 12. XII. 1922; 335, VI. (něm. 381)

o požitcích civilních i vojenských státních zaměstnanců (zpr. t. 1538). I 145, 20. XII. 1922; 822, VI. (něm. 855)

o slučování a rozlučování obcí, změně hranic (zpr. t. 1541). 147, 21. XII. 1922; 897, VI. (něm. 940)

o ochraně nájemníků (zpr. t. 1623). 161, 26. IV. 1923; 1328, VII. (něm. 1362)

o imunitě F. Linka (zpr. t. 1656). 167, 7. VI. 1923; 1470, VII. (něm. 1490)

o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (zpr. t. 1705). 172, 4. VII. 1923; 1613, VII. (něm. 1652)

o prohlášení ministra zahraničí. 174, 8. XI. 1923; 35, VIII. (něm. 73)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 182, 12. XII. 1923; 242, VIII. (něm. 336)

o dani z obratu a o dani přepychové (ústní zpr. k t. 1789). 190, 21. XII. 1923; 743, VIII. (něm. 778)

o stanovení hranice příjmů vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 1827). 197, 8. IV. 1924; 79, IX. (něm. 89)

o ochraně nájemníků (zpr. t. 1861). 202, 25. IV. 1924; 169, IX. (něm. 189)

o změně příslušnosti trestních soudů a o odpovědnosti za obsah tiskopisů ve věcech utrhání a urážek na cti, spáchaných tiskem (zpr. t. 1884). 207, 28. V. 1924; 326, IX. (něm. 379)

o mírovém počtu čsl. vojska na dobu od 1. října 1924 do 30. září 1927 (zpr. t. 1927). 216, 30. VI. 1924; 555, IX. (něm. 562)

o prohlášení ministra zahraničí. 231, 4. XI. 1924; 45, X. (něm. 80)

Interpelace:

n a l é h a v á stran uspokojení československých věřitelů dřívější Rakouskouherské vojenské správy, t. 56. 12, 14. VII. 1920; 535, I. odpov. t. 1057. 71, 18. X. 1921; 7, IV. n a l é h a v á stran násilností českých vojáků a legionářů při německé turnérské slavnosti v Litoměřicích, t. 1382. 124, 10. VII. 1922; 467, V. odpov. t. 1445. 126, 13. VII. 1922; 548, V.

n a l é h a v á stran některých výnosů, jimiž protizákonným způsobem má býti omezeno volné stěhování státních pensistů, t. 1736. 184, 14. XII. 1923; 524, VIII. odpov. t. 1842/2. 201, 24. IV. 1924; 139, IX.

stran státních úředníků, bydlících v Rumunsku a příslušejících do republiky Československé, t. 138. 14, 26. X. 1920; 14, II. odpov. t. 296. 30, 18. I. 1921; 772, II.

o protiprávních násilných opatřeních vůči Němcům a obzvláště německému školství v Českém Dubu, t. 144. 14, 26. X. 1920; 15, II. odpov. t. 409. 36, 4. II. 1921; 937, II.

o vyplácení odpočinkových požitků pensistům Rakousko-uherské banky, kteří jsou v RČS usedlí a mají tam domovské právo, t. 182. 15, 9. XI. 1920; 26, II. odpov. t. 371. 34, 27. I. 1921; 843, II.

o odškodnění "Hlavní správy německých studentských a žákovských nocleháren" ve Vrchlabí a "Německého spolku pro Krkonoše" ve Vrchlabí za odebrané, ale nevrácené předměty, t. 184. 15, 9. XI. 1920; 26, II. odpov. t. 451. 40, 17. II. 1921; 1027, II.

o násilnostech, které byly spáchány při schůzi legionářů dne 28. října 1920 v Liberci, t. 199. 17, 16. XI. 1920; 150, II. odpov. t. 609. 54, 31. III. 1921; 3, III.

o postupu pozemkového úřadu, urážejícím veškeré právní pojmy, při pronajímání bud v Krkonoších, t. 202. 20, 23. XI. 1920; 209, II. odpov. t. 382. 32, 25. I. 1921; 811, II.

stran sdělení vídeňského časopisu "Deutsche Arbeiterpresse", t. 339. 30, 18. I. 1921; 773, II. odpov. t. 607. 54, 31. III. 1921; 3, III.

ve příčině protizákonné nové úpravy drahotních přirážek válečným poškozencům, t. 445. 35, 3. II. 1921; 856, II. odpov. t. 610. 54, 31. III. 1921; 3, III.

ve příčině domnělého požadavku náhrady válečných škod od Německa, t. 590. 47, 15. III. 1921; 1296, II. odpov. t. 776. 58, 14. VI. 1921; 124, III.

o opatření, kteréž obyvatelstvo znepokojuje, t. 596. 47, 15. III. 1921; 1296, II. odpov. t. 709. 57, 11. V. 1921; 77, III.

stran vynuceného českého úřadování na dráze Liberec - Jablonec - Tannwald, t. 594. 47, 15. III. 1921; 1296, II.

stran úředního poslouchání telefonních rozhovorů, t. 595. 47, 15. III. 1921: 1296, II. odpov. t. 718. 57, 11. V. 1921; 77, III.

stran zneužití zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 267 Sb. z., t. 692. 57, 11. V. 1921; 76, III. odpov. t. 820. 60, 30. VI. 1921; 145, III.

ve příčině nerovnoměrného zastoupení Němců a Čechů v jejich autonomních školních úřadech, t. 693. 57, 11. V. 1921; 76, III. odpov. t. 787. 60, 30. VI. 1921; 143, III.

ve příčině nesprávného předepisování telefonní půjčky, t. 804. 60, 30. VI. 1921; 144, III. odpov. t. 892. 62, 2. VIII. 1921; 225, III.

ohledně neslýchaného porušení listovního tajemství, t. 809. 60, 30. VI. 1921; 144, III.

stran nepřístojného výměru okresní politické správy ve Šternberku, t. 1127. 87, 21. XII. 1921; 631, IV. odpov. t. 1237/7. 105, 15. II. 1922; 1117, IV.

stran libovolného opatření ředitelství československých státních drah, t. 1127/1. 87, 21. XII. 1921; 631, IV.

stran neslýchaného provokování německého obyvatelstva podřízenými orgány poštovní správy, t. 1127/2. 87, 21. XII. 1921; 63, IV.

stran jazykových přehmatů poštovního šekového úřadu, t. 1170. 93, 17. I. 1922; 757, IV.

ve příčině pensistů rakousko-uherské banky, t. 1170/2. 93, 17. I. 1922; 757, IV.

o konečném provedení obecních voleb v Roketnici, t. 1238/2. 105, 15. II. 1922: 11 17, IV.

o protiprávním zatlačování německých báňských a hutních techniků také ze soukromých báňských a hutních podniků, t. 1314/2. 112, 24. IV. 1922; 83, V.

stran novinářských zpráv o pokynech pro sestavování seznamů porotců, t. 1330/1. 116, 23. V. 1922; 149, V. odpov. t. 1460/7. 129, 24. X. 1922; 4, VI.

stran konečné opravy pens. požitků bosensko-hercegovským pensistům, příslušníkům RČS, t. 1355. 120, 27. VI. 1922; 377, V. odpov. t. 1485/3. 134, 23. XI. 1922; 237, VI.

stran nepořádného vyplácení požitků státním úředníkům v činné službě a na odpočinku, t. 1355/1. . 120, 27. VI. 1922; 377, V. odpov. t. 1565/4. 151, 27. II. 1923; 1046, VI.

stran protiprávních opatření okres. polit. správy ve Vrchlabí, t. 1418. 126, 13. VII. 1922; 547, V. odpov. t. 1485/1. 134, 23. XI. 1922; 237, VI.

stran poškození německého oddělení na pražské akademii výtvarného umění, t. 1453/7. 129, 24. X. 1922; 3, VI. odpov. t. 1558/6. 149, 25. I. 1923; 983, VI.

stran loupežného přepadení zvláštního vlaku německých turnérů na stanici Louka-Horní Litvínov, t. 1453/9. 129, 24. X. 1922; 3, VI. odpov. t. 1565. 151, 27. II. 1923; 1046, VI.

stran uveřejnění opravy o okresním hejtmanu v Lanškrouně, t. 1552/3. 148, 23. I. 1923; 962, VI. odpov. t. 1615/2. 162, 8. V. 1923; 1387, VII.

stran protizákonného omezování práva svobodného projevu mínění, t. 1552/4. 148, 23. I. 1923; 962, VI. odpov. t. 1692/7. 169, 2. VII. 1923; 1551, VII.

o jazykových přehmatech pražské pošty, t. 1563/2. 152, 13. III. 1923; 1057, VI.

odpov. t. 1615/18. 162, 8. V. 1923; 1388, VII.

stran protiprávních výměrů okresní správy politické v Trutnově, t. 1563/4. 152, 13. III. 1923; 1057, VI. odpov. t. 1755/7. 185, 17. XII. 1923; 547, VIII.

o jazykových přehmatech podřízených kontrolních orgánů, t. 1563/5. 152, 13. III. 1923; 1057, VI. odpov. t. 1615/17. 162, 8. V. 1923; 1388, VII.

o pensionování vyslance Perglera, t. 1594/8. 158, 23. IV. 1923; 1242, VII.

odpov. t. 1842/5. 201, 24. IV. 1924; 139, IX.

stran rozpuštění dobročinného spolku pro státní úředníky, profesory a učitele, kteří potřebují léčení, se sídlem v Mar. Lázních, t. 1687. 169, 2. VII. 1923; 1549, VII. odpov. t. 1842. 201, 24. IV. 1924; 139, IX.

stran protiprávního policejního dohledu při schůzi městského zastupitelstva v Liberci, t. 1687/1. 169, 2. VII. 1923; 1550, VII. odpov. t. 1755/1. 185, 17. XII. 1923; 547, VIII.

stran samovolného disponování zemské správy politické městským divadlem v Liberci, t. 1687/14. 169, 2. VII. 1923; 1550, VII. odpov. t. 1714/6. 173, 30. X. 1923; 4, VIII.

stran technických učitelských sil na průmyslových učilištích, t. 1756. 185, 17. XII. 1923; 547, VIII.

stran zamýšleného roztržení městské obce Smržovky, t. 1803/3. 193, 6. III. 1924; 4, IX. odpov. t. 2014/2. 233, 1. XII. 1924; 138, X.

stran reparačních dluhů Československé republiky, t. 1803/11. 193, 6. III. 1924; 4, IX. odpov. t. 1882/4. 206, 27. V. 1924; 279, IX.

stran protizákonné zvůle při přibírání politických stran k návrhům na utvoření okresních správních komisí, t. 1803/12. 193, 6. III. 1924; 4, IX. odpov. t. 2064/1. 250, 3. III. 1925; 541, X.

stran protiprávního omezování volného stěhování státních pensistů, t. 1872. 204, 13. V. 1924; 224, IX. odpov. t. 2014. 233, 1. XII. 1924; 138, X.

stran nejvýš nedostatečného vozového materiálu u rychlíků mezi Libercem a Chebem, t. 1957. 221, 23. IX. 1924; 712, IX. odpov. t. 2014/3. 233, 1. XII. 1924; 138, X.

o pensijních nárocích zaměstnanců, kteří podléhají pensijnímu pojištění a kteří přešli z Rakous do Československa, t. 1957/3. 221, 23. IX. 1924; 712, IX. odpov. t. 2190/5. 277, 17. IX. 1925; 445, XI.

stran nového odhalení k procesu Baeranovu, t. 1957/4. 221, 23. IX. 1924; 712, IX. odpov. t. 2064/9. 250, 3. III. 1925; 542, X.

stran zabavení časopisu "Reichenberger Zeitung", t. 1975. 225, 6. X. 1924; 758, IX. odpov. t. 2111/5. 262, 22. IV. 1925; 118, XI.

stran protiprávního jmenování do okresní správní komise v Liberci, t. 1975/3. 225, 6. X. 1924; 758, IX. odpov. t. 2144/4. 264, 26. V. 1925; 164, XI.

stran cest učitelských pensistů do ciziny, t. 2013/1. 233, 1. XII. 1924; 138, X. odpov. t. 2111/3. 262, 22. IV. 1925; 118, XI.

stran protiprávních opatření státních železničních úřadů na zamezení průmyslové práce v den 28. října t. r., t. 2013/3. 233, 1. XII. 1924; 138, X. odpov. t. 2064/8. 250, 3. III. 1925; 541, X.

stran rušení náboženství, jehož se Sokolové dopustili v Hrádku nad Nisou, t. 2110. 260, 3. IV. 1925; 49, XI.

o tom, že přestalo vycházeti německé vydání úředního věstníku, t. 2110/1. 260, 3. IV. 1925; 49, XI. odpov. t. 2253/2. 289, 15. X. 1925; 918, XI.

stran nedostatků v poštovní dopravě zámořské, t. 2251/1. 289, 15. X. 1925; 918, XI.

Dotazy:

v záležitosti dr. Baerana a Svazu legionářů a odpov. předs. senátu K. Práška. 71, 18. X. 1921; 4, IV.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Liberci (zločin podle § 65 lit. a), b) tr. z.). 14, 26. X. 1920; 13, II. zpr. t. 617; zprav. K. Cífka; zpráva vrácena im. v. 51, 17. III. 1921; 1476, II. záležitost nově projednána zpr. t. 1100; zprav. dr. Stránský; n e v y d á n 95, 24. I. 1922; 819, 827, IV.

kraj. s. v Liberci (zločin podle § 65 a) tr. z.). 129, 24. X. 1922; 6, VI.

kraj. s. v Liberci (přečin podle §§ 300 a 302 tr. z.). 148, 23. I. 1923; 964, VI.

kraj. s. v Liberci (zločin podle § 65 a), b) tr. z. a přečin podle § 305 tr. z.). 151, 27. II. 1923; 1047, VI.

Volán k pořádku:

10, 24. VI. 1920; 392, I. 44, 1. III. 1921; 1084, II. 138, 12. XII. 1922: 359, VI. 172, 4. VII. 1923; 1623, VII. 174, 8. XI. 1923; 49, VIII.

HAVLENA Jáchym

II. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. im. - in. - kom. pro dáv. z maj. - kult. - rozp. - k prozk. Stál. v. - techn. doprav. a úsp. kom.

Zpravodajem:

výb. techn. doprav. a rozp. zpr. t. 941 (úvěr k úhradě státní správy železniční na opatření vozidel v r. 1921). 68, 10. VIII. 1921; 358, III.

rozp. v. zpr. t. 942 (změna ustanovení o osobních daních přímých). 68, 10. VIII. 1921; 361, III.

rozp. v. zpr. t. 1011 (zákon o dani z vodní síly). 70, 12. VIII. 1921; 419, III.

rozp. v. zpr. t. 1014 (zákon o úpravě cla na automobily, motorové pluhy a motory). 70, 12. VIII. 1921; 465, III: doslov 470, III.

techn. doprav. v. zpr. t. 1012 (účast zaměstnanců při hornictví na správě dolů a podíl jejich na čistém zisku). 70, 12. VIII. 1921; 483, III.

techn. doprav. v. zpr. t. 1039 (výkup dráhy Rakovník - Louny). 71, 18. X. 1921; 15, IV; doslov 21, IV.

rozp. v. k vlád. nař. o poskytnutí výpomocí Starodružiníkům (ústní zpr.). 75, 22. XI. 1921; 69, IV.

rozp. v. k předloze o vyplácení drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců pro r. 1922 (ústní zpr. k t. 1156). 89, 21. XII. 1921; 710, IV; doslov 714, IV.

rozp. v. k předloze o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou (ústní zpr. k t. 1149). 89, 21. XII. 1921; 711, IV.

rozp. v. zpr. t. 1250 (zákon o vystěhovalectví). 103, 9. II. 1922; 1023, IV.

techn. doprav. v. zpr. t. 1253 (Labská a Dunajská plavební společnost). 105, 15. II. 1922; 1129, IV. tiskové opravy 106, 16. II. 1922; 1193, IV.

rozp. v. zpr. t. 1297 (prodloužení účinnosti zákona o podpoře nezaměstnaných). 111, 4. IV. 1922; 60, V.

techn. doprav. zpr. t. 1315 (připomínky p. presidenta rep. k vrácenému zákonu o plavebních společnostech Labské a Dunajské). 112, 24. IV. 1922; 86, V.

techn. doprav. v. zpr. t. 1379 (výkup Ústecko-Teplické dráhy státem). 123, 30. VI. 1922; 417, V; doslov 429, V.

rozp. v. zpr. t. 1388 (vyplácení úroků stát. předválečného nezajištěného dluhu). 124, 10. VII. 1922; 470, V; doslov 474, V.

rozp. v. zpr. t. 1416 (zákon o bratrských pokladnách). 125, 1 1. VII. 1922; 504, V.

rozp. v. zpr. t. 1437 (změna zákonů o školách obecných a občanských). 126, 13. VII. 1922; 603, V.

rozp. v. zpr. t. 1493 (úvěr na podporu nezaměstnaných). 136, 1. XII. 1922; 279, VI.

rozp. v. o prodloužení a změně zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 322 Sb. z., ve znění zákona ze dne 21. XII. 1921, č. 482 Sb. z., o podpoře nezaměstnaných (ústní zpr. k t. 1549). 147, 21. XII. 1922; 923, VI.

rozp. v. zpr. t. 1596 (živelní pohroma v soudních okresech Kralovice a Manětín). 162, 8. V. 1923; 1393, VII.

rozp. v. zpr. t. 1651 (zcizení státního nemovitého majetku). 166, 30. V. 1923; 1421, VII.

techn. doprav. v. zpr. t. 1652 (výkup místní dráhy Počeradec - Vrskmany). 166, 30. V. 1923; 1422, VII.

techn. doprav. v. zpr. t. 1669 (nabytí Buštěhradské železnice státem). 168, 8. VI. 1923; 1513, VII.

rozp. v. zpr. t. 1811 (úprava poměru čsl. státní správy k Čsl. plavební akciové společnosti Oderské). 193, 6. III. 1924; 22, IX.

techn. doprav. v. zpr. t. 1812 (výkup místní dráhy v údolí Borže). 195, 18. III. 1924; 56, IX.

rozp. v. zpr. t. 1906 a 1907 (prodloužení účinnosti zákona o podpoře nezaměstnaných a povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných). 215, 26. VI. 1924; 527, IX.

rozp. v. zpr. t. 1987 (převzetí státní záruky za úvěr poskytnutý Československé plavební akc. spol. Labské v Praze). 226, 7. X. 1924; 812, IX.

rozp. v. zpr. t. 1990 (vkladní knížky (listy), akciové banky a revise bankovních ústavů). 228, 9. X. 1924; 921, IX.

techn. doprav. v. zpr. t. 2156 (o nabytí akcií Košicko-Bohumínské dráhy čsl. státem). 269, 10. VI. 1925; 328, XI.; doslov 332, XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 25, 16. XII. 1920; 485, II. o prohlášení min. předs. J. Černého o sčítání lidu, jímž se zodpovídají 2 naléh. interp. sen. Lipperta (t. 500 a 501). 47, 15. III. 1921; 1358, II.

o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 1021). 70, 12. VIII. 1921; 437, III.

o změně fin. zákona ze 17. XII. 1920 a o dodatku ke stát. rozpočtu na r. 1921 (zpr. t. 1240). 103, 9. II. 1922; 1033, IV.

o změně ustanovení stran posluchačů veřejného líčení (zpr. t. 1472). 134, 23. XI. 1922; 244, VI.

o změně zákona o dávce z majetku (zpr. t. 1773). . 188, 20. XII. 1923; 640, VIII.

o sestátnění drah (zpr. t. 2141). 264, 26. V. 1925; 184, XI.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250). 289, 15. X. 1925; 877, XI.

Interpelace:

ohledně odmítání českých dělníků a dělnic v továrně na tabákové výrobky v Lanškrouně, t. 277. 25, 16. XII. 1920; 445, II. odpov. t. 505. 41, 18. II. 1921; 1037, II.

HAVRÁNEK Jan

I. voleb. kraj

ČSD

Nastoupil za zemřelého Z a v ad i l a V o j t ě c h a.

Volba verifikována 25. X. 1924. 231, 4. XI. 1924; 25, X.

Slib vykonal 204, 13. V. 1924; 225, IX.

Byl členem výb. nár. hosp. a rozp.

Řeč v rozpravě:

o zřízení "Všeobecného fondu peněžních ústavů v RČS" (zpr. t. 1991) a o povinnostech bankéřů při úschově cenných papírů (zpr. t. 1984). 228, 9. X. 1924; 941, IX.

HECKER August

II. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. nár. hosp. - soc. pol. techn. doprav. a živn.

Návrhy:

ve věci péče o nezaměstnané, t. 50. 10, 24. VI. 1920; 377, I.

p o z m ě ň o v. n á v r h k předloze o zřízení úřadu pro zahraniční obchod (zpr. t. 53) k § 3. 10, 24. VI. 1920; 392, I.

p o z m ě ň o v. n á v r h k fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114) ku kap. XXI. 83, 17. XII. 1921; 561, IV.

p o z m ě ň o v. n á v r h k předloze o požitcích váleč. poškozenců (zpr. t. 1198). 96, 25. I. 1922; 873, IV.

5 p o z m ě ň o v. n á v r h ů k zákonu o ochraně nájemníků (zpr. t. 1322). 114, 27. IV. 1922; 113, V.

p o z m ě ň o v. n á v r h k fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510) ku kap. XXI., tit. 3. 141, 15. XII. 1922; 734, VI.

p o z m ě ň o v. n á v r h k předloze zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1557). 149, 25. I. 1923; 1011, VI.

p o z m ě ň o v. n á v r h k předloze o prodloužení zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 1906). 215, 26. VI. 1924; 537, IX.

22 p o z m ě ň o v. n á v r h ů k osnově o placené dovolené pro zaměstnance (zpr. t. 2112) k §§ 1-13 a 15. 259, 2. IV. 1925; 28-29, XI.

2 p o z m ě ň o v. n á v r h y ku změně §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (zpr. t. 2245). 284, 7. X. 1925; 567, XI.

na vrácení zpr. t. 444 (likvidace zásob bavlny koupené na úvěr pod zárukou státu) výb. soc. pol. a živn s příkazem provedení nové ankety a aby se umožnilo zpracovati draze nakoupenou bavlnu bez .přílišného zatížení konsumentů. 47, 15. III. 1921; 1310, II.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. soc. péče Habrmana o úpravě podpor v nezaměstnanosti. 219, 3. VII. 1924; 624, IX.

Resoluce:

k předloze o zřízení úřadu pro zahraniční obchod (zpr. t. 53) stran ustanovování německých úředníků v tomto úřadě. 10, 24. VI. 1920; 392, I.

5 r e s o I. k finančnímu zákonu na r. 1921 (zpr. t. 284) ku kap. XXI. a XXIII. 26, 17. XII. 1920; 623-633, II.

ke změně zákona o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 1017) stran vyplácení podpory dělníkům jen částečně zaměstnaným. 70, 12. VIII. 1921; 479, III.

k fin. zákonu pro rok 1923 (zpr. t. 1510) ku kap. XIX. 141, 15. XII. 1922; 737, VI.

2 r e s o l. k finančnímu zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250) ku kap. XXI. a XII. 289, 15. X. 1925; 892, XI.

Řeč v rozpravě:

o zřízení úřadu pro zahraniční obchod (zpr. t. 53). 10, 24. VI. 1920; 378, I. (něm. 449)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 25, 16. XII. 1920; 519, II (něm. 585)

o vlád. nař. o likvidaci zásob bavlny zakoupené na úvěr pod zárukou státu a o jednotném súčtování zahraničního obchodu bavlnou a bavlněným zbožím (zpr. t. 444). 47, 15. III. 1921; 1304, II. (něm. 1386)

o změně zákona o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 1017). 70, 12. VIII. 1921; 479, III. (něm. 525)

o změně některých ustanovení o poplatcích a poplatkové povinnosti (zpr. t. 1007). 70, 12. VIII. 1921; 412, III. (něm. 510)

o zániku závazků k válečným úkonům (ústní zpr. k vlád. nař.). 75, 22. XI. 1921; 72, IV. (něm. 77)

o prodloužení působnosti zákona o drahotních příplatcích k úrazovým důchodům (ústní zpr. k t. 1143). 88, 21. XII. 1921; 679, IV. (něm. 704)

o prodloužení účinnosti zákona o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 1297). 111, 4. IV. 1922; 60, V. (něm. 73)

o mimořádném opatření bytové péče (zpr. t. 1415). 125, 11. VII. 1922; 498, V. (něm. 525)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 140, 14. XII. 1922; 573, VI. (něm. 652)

o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 1710). 172, 4. VII. 1923; 1601, VII. (něm. 1642)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 182, 12. XII. 1923; 293, VIII. (něm. 368)

o obchodní smlouvě s Nizozemskem (zpr. t. 1684). 219, 3. VII. 1924; 659, IX. (něm. 699)

o placené dovolené pro zaměstnance zpr. t. 2120). 259, 2. IV. 1925; 17, XI. (něm. 39)

o změně §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (zpr. t. 2245). 284, 7. X. 1925; 564, XI. (něm. 575)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250). 288, 14. X. 1925; 781, XI. (něm. 841)