Malý Fürstenberský palác

Malý Fürstenberský palác stojí na místě dvou renesančních domů, které spolu s rozsáhlou zahradou zakoupila v 18. století hraběnka Marie Barbora Černínová z Chudenic. Ta nechala oba domy přestavět v rokokovém slohu a takto vzniklý palác navíc propojila s palácem Kolovratským.

V průběhu 19. století se vystřídalo několik majitelů paláce, až v roce 1866 získal palác kníže Maxmilián Egon III. z Fürstenberka. V držení rodu Fürstenberků byl palác do roku 1945.

V roce 1939 si palác pro potřeby ministerské rady pronajal stát. Po skončení 2. světové války byl na základě Benešových dekretů zkonfiskován a přešel do majetku státu.

Kancelář Senátu, současný správce objektů, zrealizovala na přelomu tisíciletí rozsáhlou rekonstrukci Kolovratského i Malého Fürstenberského paláce. V rámci ní byly oba paláce stavebně propojeny.

Malý Fürstenberský palác - ilustrační obrázek
Malý Fürstenberský palác - ilustrační obrázek