03/19 - Otevřené řízení - Nákup stolních a přenosných počítačů v roce 2019 (2) - 1. část dodávka stolních počítačů

Předmětem celé veřejné zakázky je dodávka stolních a přenosných počítačů. Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí:

1. část veřejné zakázky - dodávka 90 ks stolních počítačů
2. část veřejné zakázky - dodávka 65 ks přenosných počítačů.

Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci

Kontaktní osoba: OTIDEA avz. s.r.o., telefon: +420295651120, fax:

Výzva uveřejněna/odeslána: 12.06.2019 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 24.07.2019 13:00:00

Oznámení o zadání/zrušení uveřejněno: 07.10.2019 na ISVZ

Smlouva s firmou AUTOCONT a.s. podepsána dne: 26.09.2019 za 2 571 930 Kč

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-82119104/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-82119104/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-611008563-82119101/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-611008563-82119101