01/19 - Otevřené řízení - Pořízení serverové sestavy určené pro provozování poštovního a databázového serveru na platformě Microsoft s vysokou dostupností

Předmětem veřejné zakázky je pořízení virtualizované sestavy pro provozování poštovního a databázového serveru na platformě Microsoft s vysokou dostupností sestávající ze 4 ks serverů, 1 ks management serveru pro správu sestavy a 2 ks přepínačů. Součástí dodávky budou i související pracovní výkony při její montáži do rozvodné skříně RACK, provedení kabeláže a odborných instalačních prací a základní otestování funkčnosti. Podrobná technická specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Kontaktní osoba: OTIDEA avz. s.r.o., telefon: +420295565127, fax:

Výzva uveřejněna/odeslána: 04.03.2019 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 23.04.2019 10:00:00

Oznámení o zadání/zrušení uveřejněno: 29.07.2019 na ISVZ

Smlouva s firmou Notes CS a.s. podepsána dne: 17.07.2019 za 2 254 500 Kč

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-82119104/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-82119104/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-445934642-82119101/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-445934642-82119101