04/17 - Zjednodušené podlimitní řízení - Nákup čtyř nových vozidel vyšší střední třídy s obsahem motoru do 2 000 cm3, s výkonem motoru min. 195 kW a s pohonem 4x4 - opakované zadávací řízení

Nákup čtyř nových vozidel vyšší střední třídy s obsahem motoru do 2 000 cm3, s výkonem motoru min. 195 kW a s pohonem 4x4, homologovaného a technicky způsobilého typu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb.

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Koláčková, telefon: +420295565127, fax:

Výzva uveřejněna/odeslána: 10.08.2017
Termín pro podání nabídek: 30.08.2017 10:00:00

Oznámení o zadání/zrušení uveřejněno: 13.11.2017 na ISVZ

Smlouva s firmou ŠKODA AUTO a.s. podepsána dne: 02.11.2017 za 3 219 319 Kč

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-82119104/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-82119104/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-148602820/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-148602820