03/17 - Otevřené řízení - Přechod systému CCTV z analogového na digitální - zrušeno

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Koláčková, telefon: +420295565120, fax:

Výzva uveřejněna/odeslána: 14.07.2017 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 23.08.2017 10:00:00

Oznámení o zadání/zrušení uveřejněno: 09.02.2018 na ISVZ

Výběrové řízení bylo zrušeno z následujících důvodů: § 127 odst. 2 písm. d) a h) zákona

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-82119104/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-82119104/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-125911234/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-125911234