02/17 - Otevřené řízení - Pořízení serverové sestavy určené pro provozování poštovního a databázového serveeru na platformě Microsoft s vysokou dostupností - zrušeno

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Koláčková, telefon: 420295565120, fax:

Výzva uveřejněna/odeslána: 26.06.2017 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 13.09.2017 11:00:00

Oznámení o zadání/zrušení uveřejněno: 07.12.2017 na ISVZ

Výběrové řízení bylo zrušeno z následujících důvodů: § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-82119104/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-82119104/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-118285467/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-118285467