01/17 - Zjednodušené podlimitní řízení - Nákup 4 nových osobních vozidel vyšší střední třídy - zrušeno

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup čtyř nových vozidel vyšší střední třídy s obsahem motoru do 2 000 cm3 s výkonem motoru min. 195kW a pohonem 4x4, homologovaného a technicky způsobilého typu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Přesné vymezení a definování předmětu veřejné zakázky tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Koláčková, telefon: +420295565127, fax:

Výzva uveřejněna/odeslána: 20.03.2017 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 05.04.2017 10:00:00

Výběrové řízení bylo zrušeno z následujících důvodů: Podle §127 odst 2., písm d) zákona

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/nakup-4-novych-osobnich-vozidel-vyssi-stredni-tridy