06/16 - Jednací řízení bez uveřejnění - Oprava střechy, říms a fasády Valdčtejnského paláce budova A - dodatečné stavební práce - opakované řízení

Předmětem zakázky jsou veškeré udržovací klempířské, tesařské, pokrývačské, stavební a související práce a dodávky na budově A Valdštejnského paláce dle Technické zprávy o stavebně technickém stavu objektu A, a vypracování přehledné a úplné dokumentace skutečného provedení opravovaných částí.

Kontaktní osoba: , telefon: , fax:

Výzva uveřejněna/odeslána: 30.09.2016
Termín pro podání nabídek: 06.10.2016 11:00:00

Oznámení o zadání/zrušení uveřejněno: 24.10.2016 na ISVZ

Smlouva s firmou H & B delta, s.r.o. podepsána dne: 13.10.2016 za 1 559 218 Kč

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/opravy-strechy-rims-a-fasady-valdstejnskeho-palace-budova-a-dodatecne-stavebni-prace-opakovane-zadavaci-rizeni