04/16 - Otevřené řízení - Pořízení nových kamer do Jednacího sálu Senátu a rozšíření technologie pro následné zpracování obrazu v HD kvalitě - první část - Pořízení 4 kamer

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě samostatné části.
1. část veřejné zakázky – Pořízení nových kamer do Jednacího sálu Senátu
2. část veřejné zakázky – Rozšíření technologie pro následné zpracování obrazu v HD kvalitě.
Uchazeč je oprávněn podat svou nabídku na obě části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky.

1. část veřejné zakázky – Pořízení nových kamer do Jednacího sálu Senátu
Předmětem veřejné zakázky v dané části je pořízení nového profesionálního digitálního kamerového systému (4 profesionální kamery) pracujícího ve Full HD rozlišení a broadcast kvalitě ve formátu 1080i do Jednacího sálu s návazností na již existující rozvod pro vnitřní IPTV okruh, STA rozvod a enkodéry webového vysílání. Výstup musí umožňovat použití jak ve vnitřním IPTV okruhu, tak musí vyhovovat i požadavkům na přenos ve vysílacích trasách veřejnoprávních i komerčních médií, které již vysílají v HD rozlišení. Bližší specifikace je uvedena v bodě 4 zadávací dokumentace.

2. část veřejné zakázky – Rozšíření technologie pro následné zpracování obrazu v HD kvalitě
Předmětem veřejné zakázky v dané části pořízení zařízení pro rozšíření technologie pro následné zpracování obrazu získaného z kamerového systému v HD kvalitě pro IPTV okruh tak, aby výstupem byly 4 streamy v HD rozlišení a 4 streamy v SD rozlišení. Bližší specifikace je uvedena v bodě 4 zadávací dokumentace.
1.3 Doba plnění veřejné zakázky pro obě části veřejné zakázky
Termín zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy.
Termín dodání předmětu plnění: nejpozději do 4 měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy.
1.4 Místo plnění veřejné zakázky pro obě části veřejné zakázky
Sídlo zadavatele, tj. Valdštejnské nám. 17/4 , Praha 1, PSČ 118 01
1.5 Předpokládaná hodnota pro obě části veřejné zakázky
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3.800.000,- Kč bez DPH.

1. část veřejné zakázky – Pořízení nových kamer do Jednacího sálu Senátu:
Předpokládaná hodnota dané části veřejné zakázky činí: 2.600.000,- Kč bez DPH.

2. část veřejné zakázky – Rozšíření technologie pro následné zpracování obrazu v HD kvalitě:
Předpokládaná hodnota dané části veřejné zakázky činí: 1.200.000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota v jednotlivých částech veřejné zakázky je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. V případě, že uchazeč v rámci své nabídky uvede hodnotu vyšší, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nerespektování zadávacích podmínek.

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Koláčková, telefon: +420603230115, fax:

Výzva uveřejněna/odeslána: 29.09.2016 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 21.11.2016 11:00:00

Oznámení o zadání/zrušení uveřejněno: 20.03.2017 na ISVZ

Smlouva s firmou ELVIA, spol. s r.o. podepsána dne: 13.03.2017 za 1 950 600 Kč

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/porizeni-novych-kamer-do-jednaciho-salu-senatu-a-rozsireni-technologie-pro-nasledne-zpracovani-obrazu-v-hd-kvalite