05/16 - Užší řízení - Přechod systému CCTV z analogového na digitální - opakované zadávací řízení - zrušeno

Předmětem veřejné zakázky v areálu sídla Senátu Parlamentu ČR je výměna stávajícího analogového systému CCTV (uzavřený kamerový systém) za digitální systém CCTV včetně rozšíření systému (kamery, úložiště apod.) dle projektové dokumentace zpracované firmou RH elektroprojekt s.r.o., Za Mlýnem 29, Praha 4 v srpnu 2015 pod názvem „Rekonstrukce kamerového systému – Sídlo Senátu ČR“.
Rozsah veřejné zakázky je podrobně popsán v projektové dokumentaci. Součástí je dodávka snímacích, zobrazovacích, záznamových a ovládacích prvků (vč. příslušné kabeláže) a jejich instalace. V rámci ovládacích prvků je navrženo rozšíření stávající softwarové nadstavby včetně všech činností souvisejících s integrací nového kamerového systému. Projekt specifikuje úpravy velínu a i další potřebné materiály a činnosti jako jsou například postupné demontáže zařízení a bourací práce, vlastní realizaci, zhotovení nábytku pro velín, doprava, dokumentace, konfigurace, oživení a revize. Součástí dodávky bude servis instalovaného zařízení po dobu záruky.
Předmět veřejné zakázky zahrnuje:
1) Dodávku kamerové technologie, kamerových rozvaděčů, záznamové a distribuční technologie včetně licencí, software pro nadstavbový systém, UPS, tiskáren,
2) Obnovu velínu včetně úpravy a vybavení interiéru, veškeré stavební práce, tj. instalace kabeláže včetně kabelů a ostatní: demontáže, dopravní náklady, pomocný materiál, ekologická likvidace, výchozí revize nízkého napětí a protipožární utěsnění),
3) V rámci integrace nadstavbového systému: vizualizace jednotlivých kamer, konfigurace zpracování událostí, softwarový projekt, individuální zkoušky a komplexní zkoušky a ostatní: oživení a nastavení, kamerové zkoušky, zaškolení obsluhy, dílenská dokumentace, dokumentace skutečného provedení, servis zařízení po dobu záruky).
Pro potřeby této kvalifikační dokumentace se „velínem“ rozumí pracoviště ochranné služby Policie ČR.

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Koláčková, telefon: +420603230115, fax:

Výzva uveřejněna/odeslána: 26.09.2016 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 02.11.2016 11:00:00

Oznámení o zadání/zrušení uveřejněno: 31.10.2016 na ISVZ

Výběrové řízení bylo zrušeno z následujících důvodů: dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/prechod-systemu-cctv-z-analogoveho-na-digitalni-opakovane-zadavaci-rizeni